Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten

Op voorraad
2010
Boek
Editor(s): A. De Boeck, S. Stijns, R. Van RansbeeckAuteurs: F. Brandsma, A. De Boeck, S. Stijns, K. Van den Langenbergh, A. Van Oevelen, F. Vermander
Auteur(s): Brandsma Frits, De boeck Annick, Stijns Sophie, Van den Langenbergh K., Aloïs Van Oevelen, Vermander Flavie
Is onderdeel van de reeks Leerstoel Professor C. Matheeussen
Deze publicatie is de neerslag van de studiemiddag over de schorsing van verbintenissen en overeenkomsten gehouden op 13 november 2009 op de K.U.Brussel in het kader van de Leerstoel Professor C. Matheeussen. Dit boek is ook nu weer uitgegroeid tot een bijzonder interessant naslagwerk gedragen door een aantal eminente specialisten.

Professor Brandsma (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de schorsing in het Romeinse recht. Vervolgens maakt professor Van Oevelen (U.Antwerpen) de overstap naar het hedendaagse recht met de schorsing krachtens de exceptie van niet-uitvoering en het retentierecht, waarna professor De Boeck (K.U.Brussel/H.U.B. en U.A.) de schorsing bij overmacht bespreekt. Professor Stijns (K.U.Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht) behandelt de opschortende voorwaarden en termijnen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan enkele actuele topics : eerst behandelt Dr. Van den Langenbergh (doctor-assistent U.A., Onderzoeksgroep Sociaal Recht) de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarna Drs. Vermander (assistente K.U.Leuven, Instituut voor Verbintenissenrecht) ingaat op de schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, ...

ISBN 9789048606030 - Bestelcode 203094029
Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten
€ 52,00

Deze publicatie is de neerslag van de studiemiddag over de schorsing van verbintenissen en overeenkomsten gehouden op 13 november 2009 op de K.U.Brussel in het kader van de Leerstoel Professor C. Matheeussen. Dit boek is ook nu weer uitgegroeid tot een bijzonder interessant naslagwerk gedragen door een aantal eminente specialisten.

Professor Brandsma (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de schorsing in het Romeinse recht. Vervolgens maakt professor Van Oevelen (U.Antwerpen) de overstap naar het hedendaagse recht met de schorsing krachtens de exceptie van niet-uitvoering en het retentierecht, waarna professor De Boeck (K.U.Brussel/H.U.B. en U.A.) de schorsing bij overmacht bespreekt. Professor Stijns (K.U.Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht) behandelt de opschortende voorwaarden en termijnen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan enkele actuele topics : eerst behandelt Dr. Van den Langenbergh (doctor-assistent U.A., Onderzoeksgroep Sociaal Recht) de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarna Drs. Vermander (assistente K.U.Leuven, Instituut voor Verbintenissenrecht) ingaat op de schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, ...


Inhoudstafel

Schorsing in het Romeinse recht – Over het karakter van de exceptio non adimpleti contractus

Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten krachtens de exceptie van niet-uitvoering en het retentierecht

De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht

Schorsing van verbintenissen door opschortende voorwaarden en termijnen

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

De schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden

Deze reeks van de KU Leuven, Campus Brussel is ontstaan ter nagedachtenis van de in 2002 overleden rector Constant Matheeussen.

In zijn voetsporen worden n.a.v. een jaarlijkse studienamiddag privaatrechtelijke thema’s behandeld waarbij een verband wordt gelegd tussen de Romeinsrechtelijke grondslagen en de actuele knelpunten.

EditorsBundeling van de congresboeken van de jaarlijkse studiedag ter nagedachtenis van Professor Constant Mattheeussen

  • Raf Van Ransbeeck
  • Annick De Boeck

Beschikbaar binnen deze reeks


Aloïs Van Oevelen was na de voltooiing van zijn rechtenstudie (KU Leuven, 1975) eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

In 1984 werd hij aan de Universiteit Antwerpen benoemd tot docent, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master).

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Thans is hij onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen is hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.

Sinds 1994 is hij lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”. Sedert 1 september 1998 is hij hoofdredacteur.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief