Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internationaal Privaatrecht 2020

Op voorraad
730 p.
2020
Boek
Editor(s): Kruger Thalia, Van Calster Geert, Verhellen Jinske, Wautelet Patrick
Auteur(s): Beckers Dries, Bruijnen Leontine, Cox Kristof, De Backer Véronique, De Groote Bertel, De Landsheere Jonathan, De Meyer Jan, De Ruyck Valerie, De Winne Jens, Den Haese Sarah, Den Tandt Barbara, Deschuyteneer Laura, Dupon Frédéric, Dursin Eric, Herbots Katrien, Konings Sanne, Kruger Thalia, Kusters Joke, Poesen Michiel, Rooses Dries, Samyn Liselot, Storme Henri, Swerts Kim, Theus Willem, Traest Michael, Van Hof Tine, Vancraeynest Anouk, Vanfraechem Lotte, Verdickt Hanna, Verhellen Jinske, Volders Bart en Wautelet Patrick
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Aangezien het voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht ook noodzakelijk is om talrijke andere instrumenten te raadplegen, bevat dit wetboek ook alle andere essentiële teksten, zoals de Verdragen van de Haagse Conferentie, tal van andere internationale verdragen en de belangrijkste Europese Verordeningen. Aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, maken van dit wetboek een zeer hanteerbaar en praktisch werkinstrument.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 maart 2020.
Rechtspraak, rechtsleer en commentaar
zijn in principe bijgewerkt tot en met 15 november 2019.


 

ISBN 9789048638864 - Bestelcode 202206100
Internationaal Privaatrecht 2020
€ 135,00
Abonnees € 101,25
Studenten € 50,00

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Aangezien het voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht ook noodzakelijk is om talrijke andere instrumenten te raadplegen, bevat dit wetboek ook alle andere essentiële teksten, zoals de Verdragen van de Haagse Conferentie, tal van andere internationale verdragen en de belangrijkste Europese Verordeningen. Aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, maken van dit wetboek een zeer hanteerbaar en praktisch werkinstrument.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 maart 2020.
Rechtspraak, rechtsleer en commentaar
zijn in principe bijgewerkt tot en met 15 november 2019.


 


Inhoudstafel

I. WIPR

Wetboek van internationaal privaatrecht (W. 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, B.S. 27.VII.2004)

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

AFDELING 1. Voorafgaande bepaling
AFDELING 2. Onderwerp
AFDELING 3. Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats
AFDELING 4. Rechterlijke bevoegdheid
AFDELING 5. Conflictenrecht
AFDELING 6. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten

HOOFDSTUK II. Natuurlijke personen
AFDELING 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
AFDELING 1bis. Geslachtsaanpassing
AFDELING 2. Naam en voornamen
AFDELING 3. Afwezigheid

HOOFDSTUK III. De huwelijksrelatie
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte
AFDELING 3. Recht toepasselijk op het huwelijk
AFDELING 4. Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen
AFDELING 5. Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

HOOFDSTUK IV. De relatie van samenleven

HOOFDSTUK V. Afstamming en adoptieve afstamming
AFDELING 1. Afstamming
AFDELING 2. Adoptieve afstamming

HOOFDSTUK VI. Onderhoudsverplichtingen

HOOFDSTUK VII. Erfopvolging

HOOFDSTUK VIII. Goederen
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Toepasselijk recht
AFDELING 3. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

HOOFDSTUK IX. Verbintenissen
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Toepasselijk recht

HOOFDSTUK X. Rechtspersonen

HOOFDSTUK XI. Collectieve procedures van insolventie

HOOFDSTUK XII. Trust

HOOFDSTUK XIII. Slotbepalingen
AFDELING 1. Overgangsbepalingen
AFDELING 2. Wijzigingsbepalingen
AFDELING 3. Opheffingsbepalingen
AFDELING 4. Inwerkingtreding

II. EUROPESE / INTERNATIONALE WETGEVING

III. NATIONALE WETGEVING

IV. UITVOERINGSBESLUITEN

> Bekijk de volledige inhoudstafel hier.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief