Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internationaal Privaatrecht 2020

Op voorraad
736 p.
2020
Boek
Editor(s): Kruger Thalia, Van Calster Geert, Verhellen Jinske, Wautelet Patrick
Auteur(s): Beckers Dries, Bruijnen Leontine, Cox Kristof, De Backer Véronique, Bertel De Groote, De Landsheere Jonathan, De Meyer Jan, De Ruyck Valerie, De Winne Jens, Sarah Den Haese, Den Tandt Barbara, Deschuyteneer Laura, Dupon Frédéric, Dursin Eric, Herbots Katrien, Konings Sanne, Thalia Kruger, Kusters Joke, Poesen Michiel, Rooses Dries, Samyn Liselot, Storme Henri, Swerts Kim, Theus Willem, Traest Michael, Van Hof Tine, Vancraeynest Anouk, Vanfraechem Lotte, Verdickt Hanna, Jinske Verhellen, Volders Bart, Patrick Wautelet
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) werd ingevoerd bij wet 16 juli 2004 (BS 30 juli 2004). Sedert de inwerkingtreding van het WIPR heeft de praktijk met de nieuwe regels leren werken. Kennisname van en inzicht in de rechtspraak die hieruit is ontstaan, zijn onontbeerlijk om de juiste draagwijdte van de bepalingen van het WIPR te kunnen vastleggen.

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het echter noodzakelijk om ook talrijke andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening gehouden worden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR.

Voor al die teksten werd in dit geannoteerd wetboek door specialisten de belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. Hiermee hoopt de redactie de rechtspractici en al wie in het internationaal privaatrecht bedrijvig is, een nuttig werkinstrument aan te bieden.

Dit wetboek is qua wetgeving bijgewerkt tot 15 maart 2020 en qua rechtspraak, rechtsleer en commentaar in principe tot 15 november 2019.

 

ISBN 9789048638864 - Bestelcode 202206100
Internationaal Privaatrecht 2020
€ 135,00
Abonnees € 101,25
Studenten € 50,00

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) werd ingevoerd bij wet 16 juli 2004 (BS 30 juli 2004). Sedert de inwerkingtreding van het WIPR heeft de praktijk met de nieuwe regels leren werken. Kennisname van en inzicht in de rechtspraak die hieruit is ontstaan, zijn onontbeerlijk om de juiste draagwijdte van de bepalingen van het WIPR te kunnen vastleggen.

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het echter noodzakelijk om ook talrijke andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening gehouden worden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR.

Voor al die teksten werd in dit geannoteerd wetboek door specialisten de belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. Hiermee hoopt de redactie de rechtspractici en al wie in het internationaal privaatrecht bedrijvig is, een nuttig werkinstrument aan te bieden.

Dit wetboek is qua wetgeving bijgewerkt tot 15 maart 2020 en qua rechtspraak, rechtsleer en commentaar in principe tot 15 november 2019.

 


Inhoudstafel

I. WIPR

Wetboek van internationaal privaatrecht (W. 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, B.S. 27.VII.2004)

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

AFDELING 1. Voorafgaande bepaling
AFDELING 2. Onderwerp
AFDELING 3. Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats
AFDELING 4. Rechterlijke bevoegdheid
AFDELING 5. Conflictenrecht
AFDELING 6. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten

HOOFDSTUK II. Natuurlijke personen
AFDELING 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
AFDELING 1bis. Geslachtsaanpassing
AFDELING 2. Naam en voornamen
AFDELING 3. Afwezigheid

HOOFDSTUK III. De huwelijksrelatie
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte
AFDELING 3. Recht toepasselijk op het huwelijk
AFDELING 4. Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen
AFDELING 5. Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

HOOFDSTUK IV. De relatie van samenleven

HOOFDSTUK V. Afstamming en adoptieve afstamming
AFDELING 1. Afstamming
AFDELING 2. Adoptieve afstamming

HOOFDSTUK VI. Onderhoudsverplichtingen

HOOFDSTUK VII. Erfopvolging

HOOFDSTUK VIII. Goederen
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Toepasselijk recht
AFDELING 3. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

HOOFDSTUK IX. Verbintenissen
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Toepasselijk recht

HOOFDSTUK X. Rechtspersonen

HOOFDSTUK XI. Collectieve procedures van insolventie

HOOFDSTUK XII. Trust

HOOFDSTUK XIII. Slotbepalingen
AFDELING 1. Overgangsbepalingen
AFDELING 2. Wijzigingsbepalingen
AFDELING 3. Opheffingsbepalingen
AFDELING 4. Inwerkingtreding

II. EUROPESE / INTERNATIONALE WETGEVING

III. NATIONALE WETGEVING

IV. UITVOERINGSBESLUITEN

> Bekijk de volledige inhoudstafel hier.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Thalia Kruger est professeur à l’Université de Antwerpen (Groupe de recherche Personne et Patrimoine) et Honorary Research Associate à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud. 

Jinske Verhellen is docent in het vakgebied internationaal privaatrecht. Zij leidt het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie. Ze is ook voorzitter van de facultaire Commissie Diversiteit en lid van het Interfacultair Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR).

Sarah Den Haese behaalde in 2012 het diploma van Bachelor in het Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool te Gent. In 2016 voltooide ze de opleiding Rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding. In haar masterproef verdiepte ze zich in de rol en de positie van kinderen die het slachtoffer zijn van een ontvoering door één van hun ouders.

Sarah heeft een sterke interesse in het internationaal privaatrecht, (internationaal) familierecht, mensenrechten en vreemdelingenrecht. In augustus 2016 begon ze bij het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Gent waar ze werkt aan een doctoraat getiteld: “Ik steek de grens over en neem mee… De grensoverschrijdende burgerlijke staat van personen: een vraagstuk van internationaal privaatrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief”.

Patrick Wautelet est professeur à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l¿Université de Liège. Son enseignement et ses recherches portent en particulier sur les relations internationales privées et le droit de la nationalité. Au cours de la période récente, ses recherches se sont particulièrement orientées vers les questions familiales et patrimoniales que suscitent la mobilité grandissante des citoyens.

Licencié et docteur en droit de la KULeuven, il a été chercheur invité à l¿University of Illinois et à la Harvard Law School (1999-2000) et avocat au barreau de Bruxelles pendant 7 ans. Il a travaillé à la Conférence de La Haye de droit international privé comme stagiaire et secrétaire-rédacteur et a été professeur invité en Russie (MGIMO), au Burundi (Université du Burundi) et en France (EDHEC). Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques s'intéressant aux difficultés posées par la mobilité des personnes, des familles et de leur patrimoine.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief