Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internationaal Privaatrecht 2020

Op voorraad
712 p.
2020
Boek
Editor(s): Kruger Thalia, Van Calster Geert, Verhellen Jinske, Wautelet Patrick
Auteur(s): Beckers Dries, Bruijnen Leontine, Cox Kristof, De Backer Véronique, Bertel De Groote, De Landsheere Jonathan, De Meyer Jan, De Ruyck Valerie, De Winne Jens, Sarah Den Haese, Den Tandt Barbara, Deschuyteneer Laura, Dupon Frédéric, Dursin Eric, Herbots Katrien, Konings Sanne, Thalia Kruger, Kusters Joke, Poesen Michiel, Rooses Dries, Samyn Liselot, Storme Henri, Swerts Kim, Theus Willem, Traest Michael, Van Hof Tine, Vancraeynest Anouk, VANFRAECHEM Lotte, Verdickt Hanna, Jinske Verhellen, Volders Bart, Patrick Wautelet
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Aangezien het voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht ook noodzakelijk is om talrijke andere instrumenten te raadplegen, bevat dit wetboek ook alle andere essentiële teksten, zoals de Verdragen van de Haagse Conferentie, tal van andere internationale verdragen en de belangrijkste Europese Verordeningen. Aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, maken van dit wetboek een zeer hanteerbaar en praktisch werkinstrument.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 maart 2020.
Rechtspraak, rechtsleer en commentaar
zijn in principe bijgewerkt tot en met 15 november 2019.


 

ISBN 9789048638864 - Bestelcode 202206100
Internationaal Privaatrecht 2020
€ 135,00
Abonnees € 101,25
Studenten € 50,00

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Aangezien het voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht ook noodzakelijk is om talrijke andere instrumenten te raadplegen, bevat dit wetboek ook alle andere essentiële teksten, zoals de Verdragen van de Haagse Conferentie, tal van andere internationale verdragen en de belangrijkste Europese Verordeningen. Aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, maken van dit wetboek een zeer hanteerbaar en praktisch werkinstrument.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 maart 2020.
Rechtspraak, rechtsleer en commentaar
zijn in principe bijgewerkt tot en met 15 november 2019.


 


Inhoudstafel

I. WIPR

Wetboek van internationaal privaatrecht (W. 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, B.S. 27.VII.2004)

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

AFDELING 1. Voorafgaande bepaling
AFDELING 2. Onderwerp
AFDELING 3. Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats
AFDELING 4. Rechterlijke bevoegdheid
AFDELING 5. Conflictenrecht
AFDELING 6. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten

HOOFDSTUK II. Natuurlijke personen
AFDELING 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
AFDELING 1bis. Geslachtsaanpassing
AFDELING 2. Naam en voornamen
AFDELING 3. Afwezigheid

HOOFDSTUK III. De huwelijksrelatie
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte
AFDELING 3. Recht toepasselijk op het huwelijk
AFDELING 4. Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen
AFDELING 5. Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

HOOFDSTUK IV. De relatie van samenleven

HOOFDSTUK V. Afstamming en adoptieve afstamming
AFDELING 1. Afstamming
AFDELING 2. Adoptieve afstamming

HOOFDSTUK VI. Onderhoudsverplichtingen

HOOFDSTUK VII. Erfopvolging

HOOFDSTUK VIII. Goederen
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Toepasselijk recht
AFDELING 3. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

HOOFDSTUK IX. Verbintenissen
AFDELING 1. Internationale bevoegdheid
AFDELING 2. Toepasselijk recht

HOOFDSTUK X. Rechtspersonen

HOOFDSTUK XI. Collectieve procedures van insolventie

HOOFDSTUK XII. Trust

HOOFDSTUK XIII. Slotbepalingen
AFDELING 1. Overgangsbepalingen
AFDELING 2. Wijzigingsbepalingen
AFDELING 3. Opheffingsbepalingen
AFDELING 4. Inwerkingtreding

II. EUROPESE / INTERNATIONALE WETGEVING

III. NATIONALE WETGEVING

IV. UITVOERINGSBESLUITEN

> Bekijk de volledige inhoudstafel hier.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Thalia Kruger is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en Honorary Research Associate aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika.  

Jinske Verhellen is hoofddocent aan de Universiteit Gent en leidt het Instituut voor Internationaal Privaatrecht. 

Sarah Den Haese behaalde in 2012 het diploma van Bachelor in het Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool te Gent. In 2016 voltooide ze de opleiding Rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding. In haar masterproef verdiepte ze zich in de rol en de positie van kinderen die het slachtoffer zijn van een ontvoering door één van hun ouders.

Sarah heeft een sterke interesse in het internationaal privaatrecht, (internationaal) familierecht, mensenrechten en vreemdelingenrecht. In augustus 2016 begon ze bij het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Gent waar ze werkt aan een doctoraat getiteld: “Ik steek de grens over en neem mee… De grensoverschrijdende burgerlijke staat van personen: een vraagstuk van internationaal privaatrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief”.

Patrick Wautelet est professeur à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l¿Université de Liège. Son enseignement et ses recherches portent en particulier sur les relations internationales privées et le droit de la nationalité. Au cours de la période récente, ses recherches se sont particulièrement orientées vers les questions familiales et patrimoniales que suscitent la mobilité grandissante des citoyens.

Licencié et docteur en droit de la KULeuven, il a été chercheur invité à l¿University of Illinois et à la Harvard Law School (1999-2000) et avocat au barreau de Bruxelles pendant 7 ans. Il a travaillé à la Conférence de La Haye de droit international privé comme stagiaire et secrétaire-rédacteur et a été professeur invité en Russie (MGIMO), au Burundi (Université du Burundi) et en France (EDHEC). Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques s'intéressant aux difficultés posées par la mobilité des personnes, des familles et de leur patrimoine.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief