Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrecht in/uit balans* (* schrappen wat niet past)

Op voorraad
264 p.
2020
Boek
Editor(s): Deruyck Filiep

Dit verslagboek bundelt de voordrachten die werden gehouden op de vijfde studiedag van de Afdeling Strafrecht van de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel. Deze studiedag vond plaats op 17 september 2019 aan de VUB onder de titel Strafrecht in/uit balans* (* schrappen wat niet past).

Dit boek vormt het vijfde in de reeks verslagboeken van de studiedagen van de Afdeling Strafrecht, na Strafrecht van nu en straks (2003), De groeipijnen van het strafrecht (2007), Strafrecht, meer … dan ooit (2011) en Strafrecht in breed spectrum (2014). Ook dit keer komt er een ruime variatie aan onderwerpen aan bod:

  • de recente evoluties inzake bewijsrecht en inzake witwassen;
  • de anonimiteit in het strafproces;
  • het voorrecht van rechtsmacht na de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof;
  • de procedure van voorafgaande erkenning van schuld;
  • de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.
ISBN 9789048638826 - Bestelcode 202203102
Strafrecht in/uit balans* (* schrappen wat niet past)
€ 79,00

Dit verslagboek bundelt de voordrachten die werden gehouden op de vijfde studiedag van de Afdeling Strafrecht van de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel. Deze studiedag vond plaats op 17 september 2019 aan de VUB onder de titel Strafrecht in/uit balans* (* schrappen wat niet past).

Dit boek vormt het vijfde in de reeks verslagboeken van de studiedagen van de Afdeling Strafrecht, na Strafrecht van nu en straks (2003), De groeipijnen van het strafrecht (2007), Strafrecht, meer … dan ooit (2011) en Strafrecht in breed spectrum (2014). Ook dit keer komt er een ruime variatie aan onderwerpen aan bod:

  • de recente evoluties inzake bewijsrecht en inzake witwassen;
  • de anonimiteit in het strafproces;
  • het voorrecht van rechtsmacht na de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof;
  • de procedure van voorafgaande erkenning van schuld;
  • de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.


Inhoudstafel

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET BEWIJSRECHT (2013-2019) - D. De Wolf

I. INLEIDING
II. BEWIJSLAST
III. BEWIJSLEVERING
IV. BEWIJSWAARDE
V. BEWIJSKRACHT
VI. ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS
VII. BESLUIT: RECENTE EVOLUTIES INZAKE STRAFRECHTELIJK BEWIJSRECHT

ANONIMITEIT IN HET STRAFPROCES - H. Berkmoes

I. INLEIDING
II. DE ANONIEME VERDACHTE – NEMEN VAN VINGERAFDRUKKEN VAN “EEN” VERDACHTE
III. DE ANONIEME AANGIFTE
IV. ANONIMITEIT VAN DE POLITIONELE INFORMATIE
V. IDENTIFICEERBAARHEID EN LEGITIMATIEVERPLICHTING
VI. ANONIMITEIT VAN GETUIGENIS IN STRAFZAKEN
VIII. AFSCHERMING VAN DE IDENTITEIT VAN BEPAALDE LEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN
VIII. ANONIMITEIT BINNEN DE INFORMANTENWERKING
IX. ANONIMITEIT OP HET INTERNET
X. BESLUIT

BESCHOUWINGEN OVER HET VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - A. Winants

I. INLEIDING
II. RATIO LEGIS EN TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
III. DE REGELS INZAKE VOORRECHT VAN RECHTSMACHT DE LEGE LATA
IV. KRITIEK OP EN EVOLUTIE VAN DE PROCEDURE VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
V. DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE NA DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
VI. DE TOEKOMST VAN HET VOORRECHT VAN RECHTSMACHT DE LEGE FERENDA
VII. CONCLUSIE

WITWASSEN – OVERZICHT VAN DE RECENTE RECHTSPRAAK - B. Huylebroek

I. INLEIDING – HET MISDRIJF “WITWASSEN”?
II. HET BASISMISDRIJF
III. BEWIJS VAN EEN WITWASMISDRIJF
IV. VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING – EVOLUTIE

SCHULD ERKENNEN IN RUIL VOOR STRAFVERMINDERING - M. Rozie

I. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
II. INITIATIEF VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
III. TOEPASSING RATIONE PERSONAE
IV. TOEPASSING RATIONE MATERIAE
V. TOEPASSING TIJDENS HET OPSPORINGSONDERZOEK EN NA HET GERECHTELIJK ONDERZOEK ZOLANG ER GEEN EINDVONNIS OF EINDARREST IS GEWEZEN
VI. VAN OVERLEG TOT AKKOORD
VII. POSITIE VAN HET SLACHTOFFER
VIII. BEKRACHTIGING VAN HET AKKOORD DOOR DE RECHTER
IX. AFGESPRONGEN ONDERHANDELING EN WEIGERING HET AKKOORD TE BEKRACHTIGEN
X. VERTROUWELIJKHEID VAN DE STUKKEN
XI. PRAKTISCHE TOEPASSING EN EVALUATIE

DE PROCEDURE VOOR DE STRAFUITVOERINGSRECHTER VOOR VRIJHEIDSSTRAFFEN VAN DRIE JAAR OF MINDER - F. Deruyck en F. De Wael

I. INLEIDING
II. HUIDIG RECHT
II. TOEKOMSTIG RECHT (VAN KRACHT OP UITERLIJK 1 OKTOBER 2020)

Download de volledige inhoudstafel hier.

Filiep Deruyck is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Brussel en advocaat.

Henri Berkmoes is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en advocaat.

Frauke De Wael is voltijds assistente strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Daniël De Wolf is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep Publiek Recht, afdeling Straf- en Strafprocesrecht)/Université Libre de Bruxelles (faculté de Droit et de Criminologie, Centre de recherches en droit pénal (CRDP)) en advocaat te Brussel.

Barbara Huylebroek is advocaat en deeltijds assistente materieel strafrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Michel Rozie is ere eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, voorzitter van de sanctiecommissie FSMA en vrijwillig medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Alain Winants is advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie en vrijwillig medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief