Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Recht tegenover armen / Le droit face aux pauvres

Op voorraad
244 p.
2020
Boek
Editor(s): Daoût François, Rigaux Marie-Françoise

Ter gelegenheid van de toetreding tot het honorariaat van rechter Jean-Paul Snappe

Artikel 23 van de Grondwet waarborgt eenieder het recht om een menswaardig leven te leiden. Het legt een aantal economische, sociale en culturele rechten vast, waaronder het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en geneeskundige en juridische bijstand. Hoewel de Grondwet zwijgt over het recht van de armen, heeft zij de toegang tot het onderwijs, tot de gezondheidszorg en tot de sociale zekerheid geleidelijk verheven tot de grondrechten. Zij heeft ook de invoering van verschillende stelsels voor sociale bijstand mogelijk gemaakt. Waarborgt de juridische waarde van de economische en sociale rechten echter de afdwingbaarheid ervan, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren? Ook al worden beroepen ingesteld om de rechten te doen naleven, volstaat dit wel om de volle doeltreffendheid ervan te verzekeren? Die vraag en tal van andere stonden, vanuit verschillende invalshoeken, centraal in de uiteenzettingen die zijn gegeven tijdens de studiedag waarvan dit werk het verlengstuk is.

Met de organisatie van dat colloquium ging het Grondwettelijk Hof in op de wens van rechter Jean-Paul Snappe om, ter gelegenheid van zijn toetreding tot het erelidmaatschap, na te denken over een thema dat hem bijzonder aan het hart ligt en dat hijzelf als volgt heeft toegelicht: "Het was mijn wens om aan het Hof, voor zijn toekomstige rechtspraak, een inhoud te bieden die tevens weerklank geeft aan het werk van diegene, personen of verenigingen, die eerstelijns staan en die ook aan het Hof de wezenlijke vragen voorleggen die het moet behandelen."

ISBN 9789048638888 - Bestelcode 202205300
Recht tegenover armen / Le droit face aux pauvres
€ 75,00

Ter gelegenheid van de toetreding tot het honorariaat van rechter Jean-Paul Snappe

Artikel 23 van de Grondwet waarborgt eenieder het recht om een menswaardig leven te leiden. Het legt een aantal economische, sociale en culturele rechten vast, waaronder het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en geneeskundige en juridische bijstand. Hoewel de Grondwet zwijgt over het recht van de armen, heeft zij de toegang tot het onderwijs, tot de gezondheidszorg en tot de sociale zekerheid geleidelijk verheven tot de grondrechten. Zij heeft ook de invoering van verschillende stelsels voor sociale bijstand mogelijk gemaakt. Waarborgt de juridische waarde van de economische en sociale rechten echter de afdwingbaarheid ervan, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren? Ook al worden beroepen ingesteld om de rechten te doen naleven, volstaat dit wel om de volle doeltreffendheid ervan te verzekeren? Die vraag en tal van andere stonden, vanuit verschillende invalshoeken, centraal in de uiteenzettingen die zijn gegeven tijdens de studiedag waarvan dit werk het verlengstuk is.

Met de organisatie van dat colloquium ging het Grondwettelijk Hof in op de wens van rechter Jean-Paul Snappe om, ter gelegenheid van zijn toetreding tot het erelidmaatschap, na te denken over een thema dat hem bijzonder aan het hart ligt en dat hijzelf als volgt heeft toegelicht: "Het was mijn wens om aan het Hof, voor zijn toekomstige rechtspraak, een inhoud te bieden die tevens weerklank geeft aan het werk van diegene, personen of verenigingen, die eerstelijns staan en die ook aan het Hof de wezenlijke vragen voorleggen die het moet behandelen."


Inhoudstafel

Avant-propos
François Daoût

Introduction
Marie-Françoise Rigaux

Les droits fondamentaux à l’épreuve de la pauvreté
Françoise Tulkens
Introduction
I. Des sujets de dignité
II. Des droits pour tous
III. Les injustices sociales
Conclusion

Le logos des pauvres
Jacques Fierens
I. La pauvreté serait-elle invincible ?
II. Les enjeux des définitions de la pauvreté
III. Indices philosophiques
IV. Cueillir, recueillir et lire la parole des pauvres
 

Loflied van het algemeen collectieve-vorderingsrecht
Pierre Lefranc
Inleiding
I. Algemene achtergrond waarop de wetswijziging zich voltrekt
II. Procedurele achtergrond waarop de wetswijziging zich voltrekt
III. De wetswijziging: een tweede, nieuw lid van artikel 17 Ger.W.
IV. Wat collectief kan worden gevorderd
Conclusie

Quand les plus démunis interpellent le magistrat
Damien Vandermeersch
I. Le désarroi du plus démuni face à la justice
II. Le désarroi du juge face aux plus démunis
III. Repenser l’approche en sortant du cadre
Conclusion

Le secret professionnel : rempart méconnu des droits des plus démunis
Michèle Belmessieri
Introduction
I. Le « secret professionnel » : une brève analyse juridique
II. Les intérêts protégés par le secret professionnel
III. Les exceptions
Conclusion

Helder en klaar het recht brengen tot bij de meest kwetsbare mensen: een uitdaging of realiteit?
Steven Gibens
Inleiding
I. Kwetsbare mensen vinden hun weg niet naar het recht
II. Het recht naar de kwetsbare mensen brengen
Conclusie

Agora, un dialogue fécond pour l’effectivité des droits
Liliane Baudart, Françoise De Boe et Delphine Noël
Introduction
I. La genèse du dialogue Agora
II. Du croisement des savoirs au changement des regards
III. Pour les plus pauvres, le droit se construit dans la lutte
Conclusion

Het grondrecht op wonen: wat betekent het voor de armen?
Tom Vandromme
I. De bronnen van het grondrecht op wonen
II. De bevoegde overheid
III. De actoren
IV. De burgers
Conclusie

Constitution, dignité humaine et pauvreté
Martin Vrancken
Introduction
I. L’anatomie de l’article 23 de la Constitution
II. La protection constitutionnelle contrastée des droits économiques, sociaux et culturels
III. La problématique de la pauvreté ne se limite pas à l’article 23 de la Constitution et aux droits économiques, sociaux et culturels qui y sont cités
Conclusion

Un droit fondamental à une protection contre la crise économique ?
Diane Roman
I. Les droits sociaux dans les constitutions : une jurisprudence contrastée
II. Les droits sociaux en temps de crise : la formulation d’un nouveau cadre d’analyse
III. Crise économique et pouvoirs du juge constitutionnel

Conclusions
Paul Martens

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Liliane Baudart est administratrice générale de l’Aide à la jeunesse.

François Daoût est président de la Cour constitutionnelle.

Françoise De Boe, service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

Jacques Fierens est avocat au barreau de Bruxelles, professeur extraordinaire émérite de l’Université de Namur et professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, Chargé de cours honoraire de l’Université de Liège

Steven Gibens is docent en onderzoeker Karel de Grote-Hogeschool en post-doc. onderzoeker Universiteit Antwerpen.

Pierre Lefranc, staatsraad

Paul Martens est président émérite de la Cour constitutionnelle, chargé de cours honoraire de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université de Liège.

Delphine Noël, Mouvements ATD Quart Monde et Luttes Solidarités Travail

Marie-Françoise Rigaux est référendaire à la Cour constitutionnelle, professeure à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Diane Roman est professeure à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Françoise Tulkens est ancienne juge et viceprésidente de la Cour européenne des droits de l’homme, professeure émérite de l’Université catholique de Louvain et membre associée de l’Académie royale de Belgique

Damien Vandermeersch est avocat général à la Cour de cassation, professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Michèle Belmessieri est référendaire à la Cour constitutionnelle. Elle a été avocate au barreau de Bruxelles (Stibbe), assistante à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et assistante à l’Université de Mons.

Martin Vrancken is referendaris bij het Grondwettelijk Hof en assistent aan de Univeersité de Liège.

Martin Vrancken est référendaire à la Cour constitutionnelle et assistant à la Faculté de droit de l’Université de Liège. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief