Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidsrecht deel 1, 2 en 3

Op voorraad
2020
Boek
Editor(s): Hendrickx Frank, Engels Chris
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht KU Leuven

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2020) is de derde editie en bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie (2017). Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden. Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden ook nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals nieuwe vormen van arbeid, flexibele verloning, aansprakelijkheid in arbeidsverhoudingen en de vakbondsafvaardiging.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De selectie van de behandelde topics kwam tot stand, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling verbonden onderwerpen bevatten.

Bestelcode 202205106
Arbeidsrecht deel 1, 2 en 3
€ 285,00
Abonnees € 252,00

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2020) is de derde editie en bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie (2017). Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden. Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden ook nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals nieuwe vormen van arbeid, flexibele verloning, aansprakelijkheid in arbeidsverhoudingen en de vakbondsafvaardiging.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De selectie van de behandelde topics kwam tot stand, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling verbonden onderwerpen bevatten.


Inhoudstafel

DEEL I
A. Algemeen
1. Arbeidsrecht en Europa (Frank Hendrickx)
2. Bronnen van het arbeidsrecht (Kelly Reyniers)
3. Taalgebruik in de onderneming
(Chris Engels)
4. Sociaal strafrecht (Pieter Pecinovsky)
B. Arbeidsrelaties
5. Aard van de arbeidsrelatie (Jurgen Goyvaerts)
6. Werving, selectie en arbeidsbemiddeling
(Pieter Pecinovsky)
7. Uitzendarbeid en terbeschikkingstelling
(Piet Van den Bergh & Frank Hendrickx)
8. Deeltijdwerk (Sarah De Groof)
9. Nieuwe vormen van arbeid (Mathias Wouters)

DEEL II
C. Arbeidsvoorwaarden (I)
10. Loon (Annemarie Vanderpoorten)
11. Flexibele verloning: tussen hr-tool en juridisch
concept (Inge Verdonck)
12. Arbeidstijd (Sarah De Groof)
13. Wijziging van arbeidsvoorwaarden
(Aline Van Bever & Simon Taes)
14. Concurrentie, bescherming van knowhow en
afwerving (Frank Hendrickx & Aline Van Bever)
15. Thematische verloven (Koen Feremans)
16. Aansprakelijkheid in de arbeidsrelatie (Simon
Taes)
D. Arbeidsvoorwaarden (II)
17. Welzijn op het werk (Kelly Reyniers)
18. Arbeidsongeschiktheid (Miet Vanhegen)
19. Discriminatie (Frank Hendrickx)
20. Psychosociale risico's en grensoverschrijdend
gedrag op het werk (Eveline Ankaert & Alex
Franchimont)
21. Privacy en elektronisch toezicht (Frank Hendrickx)
22. Sociale media en de arbeidsrelatie
(Frank Hendrickx)

DEEL III
E. Einde van de arbeidsverhouding
23. Opzegging van de arbeidsovereenkomst in
het kader van de wet van 26 december 2013 (Chris Engels)
24. Motivering van ontslag (Chris Engels)
25. Ontslag om dringende reden (Chris Engels)
26. Ontslag beschermde werknemers (Karlien Clerebaut)
F. Collectieve arbeidsverhoudingen
27. De vakbondsafvaardiging (Chris Engels)
28. De Europese ondernemingsraad (Chris Engels)
29. Collectieve arbeidsovereenkomsten (Chris Engels)
30. Overgang van onderneming (Chris Engels)
31. Collectief ontslag en sluiting van onderneming (Chris Engels)
32. Collectieve actie (Pieter Pecinovsky)

Arbeidsrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kelly Reyniers promoveerde in 2011 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over "(Verboden) Arbeid". Thans is ze deeltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen waar zij in de masteropleiding het opleidingsonderdeel “Juridische aspecten inzake welzijn op het werk” doceert en academisch coördinator is van het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. Daarnaast is ze ook stafmedewerker bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) waar ze doceert en mee instaat voor de academische coördinatie van de master Veiligheidswetenschappen. Kelly Reyniers is ook gastprofessor aan de KU Leuven (bachelor Milieu- en Preventiemanagement) en de VUB (manama Sociaal recht). Ze heeft tal van wetenschappelijke publicaties op haar naam in het domein van het sociaal recht, de juridische aspecten inzake welzijn op het werk en de (sociale) grondrechten.

Eveline Ankaert is als senior advocaat werkzaam bij Lydian, verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van de “Employment Pensions & Benefits” praktijk van Lydian en maakt deel uit van Lydian’s health team.
Eveline heeft een algemene en uitgebreide kennis van zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht. In het bijzonder houdt zij zich bezig met Healthcare, Health en HRM. Zij adviseert cliënten rond alle aspecten van gezondheidsrisico’s op het werk (zoals arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, psychosociale risico’s, pesterijen).

Zij is eveneens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Tot slot is Eveline auteur van SocialEye, co-auteur van het “Praktijkboek Sociale Zekerheid”, de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven en de losbladige publicatie “Arbeidsongevallen (Aron)”. Zij is ook lid van het Belgische Genootschap van Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (Begasoz).

Karlien Clerebaut obtained her law degree from Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) and also earned a master’s degree in employment law from the Université Libre de Bruxelles. Since being admitted to the Brussels Bar in 2008, Karlien has built up substantial experience representing and advising clients in employment law, with a focus on counselling undertakings and employees with the termination of employment. Her practice also encompasses social security law matters.

Koen Feremans is advocaat bij LEX@Work en behaalde diploma's aan de KU Leuven (1992, Master in de rechten) en aan de Odisee Hogeschool te Brussel (1987, Bachelor lerarenopleiding).

Na zijn studies was hij enkele jaren wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven onder leiding van Prof. Dr. O. Vanachter en Prof. Dr. R. Blanpain.

Op dat ogenblik was hij ook al korte tijd actief als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In 1995 stapte hij over naar de privésector en werkte hij als adviseur arbeidsrecht voor het Sociaal Secretariaat Caritas (SDWorx). Nadien was hij meer dan 15 jaar sociaal-juridisch adviseur/bedrijfsjurist bij een grote Belgische financiële instelling.

In 2012 vestigde hij zich als zelfstandige en richtte LEX@Work op, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Sinds 2013 is Koen Feremans ook docent arbeidsrecht aan het CVO Volt te Leuven en aan het CVO De Oranjerie te Diest en geeft hij sociaal-juridische opleidingen. Koen Feremans is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in het arbeidsrecht.

Alex Franchimont is an associate in Crowell & Moring’s Brussels office. He focuses on labour and employment law and on data protection issues in the context of the employment relationship. Since September 2013, Alex has been a junior affiliated researcher at the Institute of Employment Law of the Catholic University of Leuven. Prior to joining Crowell & Moring, Alex worked in the labour and employment department of another international law firm (Eversheds) and a highly-ranked Belgian business law firm (Laga), where he advised both international and national companies, mainly in the retail and aviation sectors.

Alex assists both national and international companies with their complex employment issues. These concern, for example: restructuring, closure of companies, termination of employment agreements, drafting and reviewing of work regulations and policies, international employment matters, audits/due diligence for multinationals, and drafting and negotiating Collective Bargaining Agreements.

Alex also has litigation experience regarding these matters, representing his clients before the Belgian courts, both in French and in Dutch.

Simon Taes is auteur bij het arbeidsrechtjournaal.

Aline Van Bever behaalde in 2009 met grootste onderscheiding haar masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Zij studeerde af in de afstudeerrichting “research master” die in samenwerking met de Universiteit van Tilburg wordt georganiseerd.

Sinds september 2009 is ze als doctoraatsstudent en als onderwijs- en onderzoeksassistent verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de Leuvense rechtsfaculteit. Daar bereidt zij, onder het promotorschap van Prof. F. Hendrickx en het copromotorschap van Prof. S. Stijns, een proefschrift voor, getiteld "Open normen in het arbeidsrecht: een juridisch onderzoek naar verborgen patronen in arbeidsrelaties". In het kader daarvan verbleef Aline in 2011-2012 als visiting research student aan de London School of Economics and Political Science (LSE), waar zij voor de uitwerking van het rechtsvergelijkend deel van haar onderzoek werd begeleid door Prof. H. Collins.

Als student engageerde zij zich als redactielid bij het juridisch-wetenschappelijk studententijdschrift van de Leuvense Rechtsfaculteit, ‘Jura Falconis’ (2007-2009). Sinds 2014 is ze actief als Editorial Assistant van het “European Labour Law Journal” (ELLJ).

Annemarie Vanderpoorten studeerde in 2009 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (U.A.). Tijdens haar rechtenstudies werkte zij als maatschappelijk adviseur op de juridische dienst van een middenveldorganisatie.

Na afloop van haar studies startte zij haar loopbaan als advocate. Aanvankelijk deed zij dit aan de Brusselse balie bij het kantoor Lydian waar zij haar stage doorliep. Nadien vervoegde zij het kantoor Curia uit Leuven. Sinds december 2013 is Annemarie als advocate verbonden aan de balie van Antwerpen.

Annemarie is sinds 1 september 2012 eveneens deeltijds aan het Instituut voor Arbeidsrecht verbonden als praktijkassistent bij professor Frank Hendrickx.

Miet Vanhegen studeerde met onderscheiding af als Master in de rechten aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven in 2015. Tijdens haar studies hield ze zich voornamelijk bezig met sociaal, Europees en Internationaal recht.

Vanaf september 2015 werkt ze voltijds aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Naast haar onderwijstaken, zoals de coördinatie van de seminaries en het begeleiden van masterproeven, en haar bijdragen aan de maandelijkse Nieuwsbrief Arbeidsrecht en andere projecten, is zij momenteel bezig met een onderzoek in het kader van een FWO-project dat zich toespitst op arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate re-integratie reeds aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige arbeidsrecht en waar, in voorkomend geval, er zich nog tekortkomingen en lacunes situeren. 

Inge Verdonck works for the Institute for Labour Law at KULeuven.

Pieter Pecinovsky is of counsel at Van Olmen & Wynant, specialised in employment law.

Pieter is fluent in Dutch, French and English. Pieter graduated from the University of Leuven (KU Leuven) as a Master of Laws in 2013. Additionally, he obtained the degree of Doctor of Laws at the University of Leuven (KU Leuven) in 2018. His PhD on EU economic governance and the right to collective bargaining was awarded the ETUC Brian Bercusson Award on European Labour Law 2019. 

Currently, Pieter works as a legal advisor (Of Counsel) and knowledge manager at Van Olmen & Wynant. In addition, he is lecturer in social law of the University of Leuven (KU Leuven) and a voluntary assistant at the Institute for Labour Law of the same university. Last year he was invited professor at the Université Catholique de Louvain (UCL).

Pieter Pecinovsky functions as expert in the Advisory Council of Social Criminal Law and is a member of BEGASOZ/ABETRASS (Association of Belgian Professors of Social Law), the Belgian Association of Industrial Relations (BVVA) and the Academic Network on the European Social Charter and Social Rights.

Piet Van den Bergh studeerde met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven in 1999. Tot zijn opleiding behoorde onder andere het programma Social Security in Europe aan Roskilde University. (Denemarken) Naast zijn basisdiploma rechten, behaalde Piet ook het diploma Academische Lerarenopleiding en een master European Social Security aan de KULeuven. (2001)

Sinds 1 september 2012 is Piet deeltijds praktijkassistent aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Daarnaast werkt hij als adviseur arbeidsrecht voor de studiedienst van het ACV.

Mathias Wouters studeerde met onderscheiding af als Master in de rechten aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven in 2017. Hij nam daarbij voornamelijk opleidingsonderdelen op uit het economisch en sociaal recht.

Vanaf oktober 2017 werkt hij voltijds aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Naast de onderwijstaken en werkzaamheden die de functie van assistent met zich meebrengt zoals het coördineren van seminariewerken, begeleiden van masterproeven en bijdragen aan de Nieuwsbrief Arbeidsrecht, houdt hij zich voornamelijk bezig met nieuwe tewerkstellingsvormen en de integratie van de platform-economie in het arbeidsrecht. Het onderzoek spitst zich daarbij toe op de gelijkenissen dan wel verschillen tussen ‘gig-economie’ platformen en arbeidsrelaties buiten de ‘gig-economie’ en de mogelijke implicaties voor het arbeidsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief