Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek bijzondere overeenkomsten

Op voorraad
656 p.
2020
Boek
Auteur(s): Dambre Maarten

Het helse tempo waarin federale en regionale wetgevers allerlei wijzigingen loslieten in aanloop naar de “moeder aller verkiezingen” in mei 2019 verantwoordde een nieuwe editie van dit Handboek. De belangrijkste wijzigingen betreffen het integreren van de definitieve versie van het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

Aan deel II m.b.t. het huurrecht werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd m.b.t. het vierde specifieke huurstelsel, meer bepaald de studentenhuur. Daarnaast werd het nieuwe bewijsrecht verwerkt, zoals opgenomen in boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Hoewel deze bepalingen pas in werking treden achttien maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, leek het voor een Handboek dat ook bestemd is als syllabus voor studenten van de bacheloropleiding rechten aangewezen om de nieuwe bewijsregeling te bespreken (waar nodig wordt ook de huidige regeling nog vermeld met een verwijzing naar “oud BW”).
 

ISBN 9789048636877 - Bestelcode 202202400
Handboek bijzondere overeenkomsten
€ 83,00
Studenten € 40,00

Het helse tempo waarin federale en regionale wetgevers allerlei wijzigingen loslieten in aanloop naar de “moeder aller verkiezingen” in mei 2019 verantwoordde een nieuwe editie van dit Handboek. De belangrijkste wijzigingen betreffen het integreren van de definitieve versie van het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

Aan deel II m.b.t. het huurrecht werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd m.b.t. het vierde specifieke huurstelsel, meer bepaald de studentenhuur. Daarnaast werd het nieuwe bewijsrecht verwerkt, zoals opgenomen in boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Hoewel deze bepalingen pas in werking treden achttien maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, leek het voor een Handboek dat ook bestemd is als syllabus voor studenten van de bacheloropleiding rechten aangewezen om de nieuwe bewijsregeling te bespreken (waar nodig wordt ook de huidige regeling nog vermeld met een verwijzing naar “oud BW”).
 


Inhoudstafel

DEEL I. KOOP
Hoofdstuk 1. Wezenlijke bestanddelen
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvereisten
Hoofdstuk 3. Vorm-bewijs-kosten-interpretatie
Hoofdstuk 4. Verbintenissen van de verkoper
Hoofdstuk 5. Verbintenissen van de koper
Hoofdstuk 6. Bijzondere regelingen

DEEL II. HUUR
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2. Hoofdbestanddelen van de huur
Hoofdstuk 3. Geldigheidsvoorwaarden
Hoofdstuk 4. Vorm en bewijs
Hoofdstuk 5. Duur-opzegging-verlenging
Hoofdstuk 6. Verbintenissen van de verhuurder
Hoofdstuk 7. Verbintenissen van de huurder
Hoofdstuk 8. Huuroverdracht-onderhuur
Hoofdstuk 9. Verkoop van het gehuurde goed
Hoofdstuk 10. Einde van de huur
Hoofdstuk 11. Huur van roerende goederen
Hoofdstuk 12. Woninghuur
Hoofdstuk 13. Studentenhuur
Hoofdstuk 14. Handelshuur
Hoofdstuk 15. Pacht

DEEL III. AANNEMING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Het tot stand komen van de aanneming
Hoofdstuk 3. Verbinetenissen van de aannemer
Hoofdstuk 4. Verbintenissen van de opdrachtgever
Hoofdstuk 5. Onderaanneming
Hoofdstuk 6. Tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer
Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid tegenover derden
Hoofdstuk 8. Het risico voor het vergaan
Hoofdstuk 9. Einde van de aanneming
Hoofdstuk 10. Woningbouw

DEEL IV. LASTGEVING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvereisten
Hoofdstuk 3. Bewijs
Hoofdstuk 4. Omvang van de lastgeving
Hoofdstuk 5. Verbintenissen van de lasthebber
Hoofdstuk 6. Verbintenissen van de lastgever
Hoofdstuk 7. Uitwerking van de lastgeving jegens derder
Hoofdstuk 8. Einde van de lastgeving

DEEL V. BEWAARGEVING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Vrijwillige bewaargeving
Hoofdstuk 3. Noodbewaargeving
Hoofdstuk 4. Oneigenlijke bewaargeving
Hoofdstuk 5. Sekwester

DEEL VI. DADING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvereisten
Hoofdstuk 3. Vorm en bewijs
Hoofdstuk 4. Interpretatie en toepassingsgebied
Hoofdstuk 5. Gevolgen van de dading

DEEL VII. BORGTOCHT
Hoofdstuk 1. Borgtocht als persoonlijk zekerheidsrecht
Hoofdstuk 2. Tot stand komen en bewijs
Hoofdstuk 3. Kosteloze of bezoldigde borgtocht
Hoofdstuk 4. Kenmerken
Hoofdstuk 5. Gevolgen van de borgtocht
Hoofdstuk 6. Einde van de borgtocht
 

> Bekijk hier de volledige inhoudstafel

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief