Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Europees arbeidsrecht

Op voorraad
592 p.
2012
Boek
Auteur(s): Blanpain Roger
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht
Dit boek valt uiteen in drie delen: een algemeen deel betreffende het institutioneel kader waarin het gemeenschapsrecht gestalte krijgt (I), een deel gewijd aan het individueel arbeidsrecht, waar inzake heel wat belangrijke thema's baanbrekend werk werd geleverd en het Europees Hof van Justitie ingrijpende arresten heeft geveld (II), en een derde deel, gewijd aan het collectief arbeidsrecht, waar vooral aandacht wordt besteed ann Europese cao's en Europese ondernemingsraden (III). Om de bruikbaarheid van deze uitgave te verhogen wordt het afgesloten met een gedetailleerd zaakregister, een korte bibliografie en de chronologische lijst van de geciteerde arresten van het Hof.
ISBN 9789048613359 - Bestelcode 202127102
Europees arbeidsrecht
€ 125,00
Abonnees € 99,00

Dit boek valt uiteen in drie delen: een algemeen deel betreffende het institutioneel kader waarin het gemeenschapsrecht gestalte krijgt (I), een deel gewijd aan het individueel arbeidsrecht, waar inzake heel wat belangrijke thema's baanbrekend werk werd geleverd en het Europees Hof van Justitie ingrijpende arresten heeft geveld (II), en een derde deel, gewijd aan het collectief arbeidsrecht, waar vooral aandacht wordt besteed ann Europese cao's en Europese ondernemingsraden (III). Om de bruikbaarheid van deze uitgave te verhogen wordt het afgesloten met een gedetailleerd zaakregister, een korte bibliografie en de chronologische lijst van de geciteerde arresten van het Hof.


Inhoudstafel

Lijst van afkortingen

Proloog

DEEL I. ALGEMEEN DEEL

Hoofdstuk I. Sociale instellingen
Hoofdstuk II. De sociale gesprekspartners
Hoofdstuk III. Arbeidsrechtelijke bevoegdheden
Hoofdstuk IV. Europees arbeidsrecht: aanhangwagen of locomotief?

DEEL II. INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT
Hoofdstuk I. Het vrije verkeer van werknemers
Hoofdstuk II. Het vrij verrichten van diensten
Hoofdstuk III. Internationaal privaat arbeidsrecht
Hoofdstuk IV. Individuele arbeidsovereenkomsten
Hoofdstuk V. Kinderopvang en bescherming van jongeren op het werk. De richtlijn van 22 juni 1994
Hoofdstuk VI. Gelijke behandeling
Hoofdstuk VII. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Hoofdstuk VIII. Bescherming van de zwangere vrouw op het werk
Hoofdstuk IX. Arbeidsduur, zondagsrust, nachtarbeid en ouderschapsverlof
Hoofdstuk X. Veiligheid en gezondheid
Hoofdstuk XI. Herstructurering van ondernemingen

DEEL III. COLLECTIEF ARBEIDSRECHT
Hoofdstuk I. Collectief onderhandelen en de vrije mededinging
Hoofdstuk II. Inspraak van werknemers

Websites

Zaakregister

De reeks Arbeidsrecht heeft een lange traditie. Ze werd opgestart door Roger Blanpain en veel toonaangevende studies werden gepubliceerd. In 1994 werd gekozen voor een interuniversitaire reeks (ICA-reeks).

In 2012 heeft het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (afgekort Begasoz) de reeks omgevormd: ze werd tweetalig, uitgebreid met Sociaal Zekerheidsrecht en uitgebouwd tot een wetenschappelijk erkende boekenreeks. De ICAreeks werd de Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht/Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale.

De vroegere blauwe reeks bleef bestaan en is gereserveerd voor beknopte praktijkstudies. De naam van de reeks is aangepast aan haar vroegere benaming “Arbeidsrecht”.

Tot deze reeks behoren volgende boeken:

 Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief