Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Detachering

Op voorraad
458 p.
2020
Boek
Editor(s): Verschueren Herwig

Nieuwe ontwikkelingen in het Europees recht vanuit Belgisch en Nederlands perspectief

De detachering van werknemers en zelfstandigen binnen de Europese Unie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de aandacht gekregen van juristen en beleidsmakers. In het bijzonder het arbeidsrechtelijk en sociaalzekerheidsrechtelijk statuut van de gedetacheerden is onderwerp van discussie.

De toepassing van de detacheringsregels (of het misbruik ervan) zou leiden tot oneerlijke concurrentie of sociale dumping en sociale misstanden. Deze discussies hebben aanleiding gegeven tot opvallende rechtspraak van het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke instanties.

Recent werden een aantal toepasselijke Europese regels gewijzigd en heeft de Europese Commissie voorstellen tot wijziging van andere regels ingediend.

ISBN 9789048637102 - Bestelcode 202205108
Detachering
€ 85,00

Nieuwe ontwikkelingen in het Europees recht vanuit Belgisch en Nederlands perspectief

De detachering van werknemers en zelfstandigen binnen de Europese Unie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de aandacht gekregen van juristen en beleidsmakers. In het bijzonder het arbeidsrechtelijk en sociaalzekerheidsrechtelijk statuut van de gedetacheerden is onderwerp van discussie.

De toepassing van de detacheringsregels (of het misbruik ervan) zou leiden tot oneerlijke concurrentie of sociale dumping en sociale misstanden. Deze discussies hebben aanleiding gegeven tot opvallende rechtspraak van het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke instanties.

Recent werden een aantal toepasselijke Europese regels gewijzigd en heeft de Europese Commissie voorstellen tot wijziging van andere regels ingediend.


Inhoudstafel

Herziening van de Detacheringsrichtlijn: een geslaagde evenwichtsoefening?

Detachering in het internationaal privaatrecht. Over de complexe verhouding tussen de Rome I-verordening en de Detacheringsrichtlijnen.

De (niet-)toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op arbeid in het Europees wegtransport

Belgische rechtspraak over de Detacheringsrichtlijn nr. 96/71 en de Rome I-verordening nr. 593/2008

Loon bij tijdelijke arbeid in Nederland

Detachering en andere bijzondere regels die de toepasselijke socialezekerheidswetgeving aanwijzen

De rol van de detacheringsverklaringen bij de controle op de detachering en sociale zekerheid

De Europese Arbeidsautoriteit: een nieuw agentschap voor eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de interne markt

> Bekijk de volledige inhoudstafel hier.

 

Herwig Verschueren is hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en doceert Grensoverschrijdende tewerkstelling aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1992 tot 2004 was hij ambtenaar bij de Europese Commissie onder meer op de afdeling “Vrij verkeer van werknemer en coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”.

Zijn onderzoek spits zich vooral toe op het Europees sociaal recht en in het bijzonder op de sociale rechten van buitenlanders en van migrerende werknemers in het bijzonder. Hij is redacteur van het “Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht” en van het “Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid”. Hij adviseert geregeld Belgische en Europese overheden over rechtsvragen m.b.t. grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is de auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland over het Europees sociaal recht en over de sociale rechten van vreemdelingen.

Rob Cornelissen is a lawyer who has been part-time Guest-Professor “European social security law” at the VUB (Vrije Universiteit Brussel). He is a member of the European Institute for Social Security and a regular speaker at the annual conference of this Institute. http://www.rewi.uni-jena.de http://www.pf.uni-lj.si

Bruno De Pauw is Adviseur (Directeur) van de Directie Internationale Betrekkingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Edith Franssen is als advocaat werkzaam bij de Praktijkgroep Arbeidsrecht en Loonheffingen in ons kantoor te Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in internationale arbeidsmobiliteit, in het bijzonder in de maritieme en transportsector.

Mijke Houwerzijl is professor of Labour Law at Tilburg University. She also holds a chair in Comparative and European Labour Law at the University of Groningen.

Koen Nevens is docent van het opleidingsondereel “Sociaal strafrecht” aan de Universiteit Gent. Koen Nevens is ook magistraat. Sinds december 2019 is hij rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent. Hij zetelt in de afdelingen Brugge en Gent en beslecht geschillen in diverse domeinen van het sociaal recht.

Aukje van Hoek is professor Internationaal privaatrecht en burgerlijk procesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Piet Van Nuffel studied at the Catholic University of Leuven (licentiate in 1991, doctor of law in 1999) and Harvard Law School (LL.M., 1993). His doctoral dissertation was awarded the Fernand Collin Prize 2000, and the Grote Europese Emile Bernheim Prize 2000. He worked successively as legal Secretary at the Court of the European Union (1999-2001), at DG competition of the European Commission (2001-2003) and as legal Secretary at the Court of Justice of the European Union (2003-2009).

He is part-time lecturer in European law at the Catholic University of Leuven (since 2008), guest professor at the college of Europe (Natolin Campus, since 2004) and member of the legal service of the European Commission (since 2009).

Fieke Van Overbeeke studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. Vervolgens behaalde ze haar proefschrift aan de Universiteit Antwerpen, waar zij tevens doceerde op het gebied van internationaal privaatrecht en Europees recht. Fieke is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht op het gebied van het vermogensrecht. In dat kader heeft Fieke ook veel artikels geschreven voor zowel boeken als tijdschriften. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief