Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Migratie- en migrantenrecht anno 2017: een kwestie van bij de les te blijven!

migratie- en migrantenrechtMigratie- en migrantenrecht is een complexe en uitgebreide rechtstak. Heel wat juristen komen in de loop van hun carrière met de materie in aanraking. Dat staat in schril contrast met de beperkte plaats die het vak inneemt in hun opleiding. Bovendien is het een rechtstak die voortdurend in beweging is. Aanvullende opleidingen zijn daarom onontbeerlijk voor iedereen die in professionele context met de problematiek geconfronteerd wordt.

De vele lagen van het migratie- en migrantenrecht

Migratie- en migrantenrecht (ook wel ‘vreemdelingenrecht’ genoemd) is een verzamelterm voor alle rechtsregels met betrekking tot de rechtspositie van niet-Belgen die naar België willen immigreren of die al zijn geïmmigreerd.

De basisregels van het migratierecht sensu stricto liggen vervat in de federale Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en haar uitvoeringsbepalingen. Andere belangrijke aspecten van het verblijf, zoals toegang tot sociale bijstand of de Belgische nationaliteit, worden beheerst door uiteenlopende wetgevende instrumenten op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau.

Ondertussen wordt ook een belangrijk aandeel van het migratierecht bepaald op Europees niveau. Twee derden van de migranten in België zijn burgers van de EU. Hun rechten worden bepaald door het Europese burgerschap en de daarmee verbonden rechten van vrij verkeer en vestiging. Maar ook voor wat betreft migranten van buiten de EU breidt het Europese acquis steeds verder uit. Het gemeenschappelijk Europees immigratie-en asielbeleid is al enkele jaren een feit.

Tenslotte voegen bi- en multilaterale verdragen een verdere internationale dimensie toe aan het  migratierecht.

Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht

Om in te spelen op de groeiende nood aan opleidingen in deze rechtstak werd de Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht in het leven geroepen.

Tijdens drie studienamiddagen gaan ervaren sprekers in op Europese thema's, sociale bescherming, grondrechtenbescherming en aspecten van verblijfswetgeving zoals gezinshereniging, asiel en verwijdering. Het doelpubliek? Advocaten, magistraten en ambtenaren. Maar ook politiediensten, academici en studenten kunnen er baat bij hebben de opleiding te volgen.

Inschrijven kan voor de volledige reeks of per sessie. Meer informatie en inschrijven kan hier:

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief