Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

COVID-19 voor het onderwijs: een unieke kans?

De huidige COVID-19 crisis waarin we ons bevinden heeft tot gevolg dat 91,3 procent van de ingeschreven leerlingen wereldwijd voor enkele maanden niet naar school konden gaan en ook nu nog werkt het onderwijs in aangepaste vorm. Leervoortgang en leervermogen zijn in het gedrang en de kans op drop-out neemt onrustwekkend toe, zelfs indien noodmaatregelen worden getroffen. Gezien de verwevenheid van onderwijs en school met alle andere maatschappelijke domeinen, blijkt de impact gigantisch, voor álle leerlingen en studenten.

Deze uitzonderlijke tijden gelden als een unieke kans – zelden verkrijgt een lege frase zo’n pertinente dwang – om de nooit eerder opgeworpen omstandigheden om te zetten naar positieve beleidslijnen. Onderwijssystemen dienen hervormd, zowel op korte, halflange en lange termijn. Het doel moet zijn om een visie te ontwikkelen voor meer inclusieve, meer open en meer veerkrachtige systemen op lange termijn. Tot de nieuwe norm behoren de verbeterde toegankelijkheid voor de meest kwetsbare groepen, verbeterde leerplatforms, integratie van digitalisering en afstandsonderwijs en de verbeterde capaciteit van de leerkrachten om afstandsonderwijs te ontwerpen en te faciliteren.

Een zorgvuldige toekomstverkenning vergt ook een reflectie over hoe de opdracht van de school om jonge mensen ‘uit te rusten met de kennis, vaardigheden en attitudes die voor de toekomst belangrijk en zinvol zijn’, het best wordt bewerkstelligd. Dirk Van Damme schreef:

“In een context van digitalisering en andere ingrijpende maatschappelijke veranderingen zijn er dus vele goede redenen voor onderwijsinnovatie. Maar over de aard en inhoud van die innovatie bestaat veel verwarring. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gezondheidszorg, heeft onderwijs geen traditie van wetenschappelijk gestuurde innovatie.”

Wilt u graag mee nadenken over deze uitdagingen?

Tijdens een webinar op 18 november 2020 worden de sprekers uitgedaagd hun reflecties te delen. In het bijzonder stellen we de vraag naar uitdagingen en problemen, oplossingen en praktijken en de toekomstige agenda.

Deze bizarre tijd noopt weliswaar tot respect voor het adagium: This is the time to be slow. Maar nu is er enige haast mee gemoeid …

MEER INFO

actie TORBActie Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid

In jaargang 2019-2020 van het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid werd een volledig nummer gewijd aan de gevolgen van COVID-19 op het onderwijs. Wenst u dit nummer te lezen? Abonneer u nu op het tijdschrift (jaargang 2020-2021) en krijg de volledige vorige jaargang er gratis bij.

MEER INFO


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief