Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

KB Lokale Noodplanning 2019

Het nieuwe koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, dat het KB van 2006 vervangt, gaat over de organisatie en de werking van de noodplanning en het beheer van noodsituaties op lokaal niveau. Verder verduidelijkt het ook de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Uit de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie en de workshops die georganiseerd werden naar aanleiding van de herziening van het KB van 2006, is gebleken dat het niet nodig was om de grote principes van de noodplanning en het beheer van de noodsituaties drastisch te veranderen, maar wel om ze te verduidelijken en een doeltreffende toepassing ervan te garanderen. Dit koninklijk besluit vormt de samenvatting van alle aanbevelingen om te evolueren naar een regelgevend kader dat nauwer aanleunt bij de realiteit van het terrein en goedgekeurd werd door de betrokken partijen. De aangebrachte wijzigingen strekken er dan ook toe duidelijkheid te scheppen over bepaalde aspecten en vooral de implementatie van die grote principes door de terreinactoren te harmoniseren, te moderniseren en te vergemakkelijken.

Deze studiedag georganiseerd door de dienst Noodplanning van het Nationaal Crisiscentrum i.s.m. die Keure focust op de belangrijkste nieuwigheden uit het KB. Daarvoor wordt beroep gedaan op ervaren sprekers uit de diverse sectoren die op een duidelijke en praktische manier de grote veranderingen op een rijtje zetten.

Een must voor iedereen die professioneel op lokaal niveau met noodplanning te maken krijgt!

In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 75,00
Prijs (excl. btw) € 61,98

Het nieuwe koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, dat het KB van 2006 vervangt, gaat over de organisatie en de werking van de noodplanning en het beheer van noodsituaties op lokaal niveau. Verder verduidelijkt het ook de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Uit de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie en de workshops die georganiseerd werden naar aanleiding van de herziening van het KB van 2006, is gebleken dat het niet nodig was om de grote principes van de noodplanning en het beheer van de noodsituaties drastisch te veranderen, maar wel om ze te verduidelijken en een doeltreffende toepassing ervan te garanderen. Dit koninklijk besluit vormt de samenvatting van alle aanbevelingen om te evolueren naar een regelgevend kader dat nauwer aanleunt bij de realiteit van het terrein en goedgekeurd werd door de betrokken partijen. De aangebrachte wijzigingen strekken er dan ook toe duidelijkheid te scheppen over bepaalde aspecten en vooral de implementatie van die grote principes door de terreinactoren te harmoniseren, te moderniseren en te vergemakkelijken.

Deze studiedag georganiseerd door de dienst Noodplanning van het Nationaal Crisiscentrum i.s.m. die Keure focust op de belangrijkste nieuwigheden uit het KB. Daarvoor wordt beroep gedaan op ervaren sprekers uit de diverse sectoren die op een duidelijke en praktische manier de grote veranderingen op een rijtje zetten.

Een must voor iedereen die professioneel op lokaal niveau met noodplanning te maken krijgt!

herhaling sessie 21/10/2019 in Leuven

9.25 – 9.30 u.: Welkomstwoord

9.30 – 9.45 u.: Inleiding door Leen Depuydt, Directeur Dienst Noodplanning Crisiscentrum

9.45 – 10.05 u.: Structuur ANIP/BNIP en integratie in ICMS - Methodologie en demo door Bert Hertenweg, Attaché Dienst Noodplanning Crisiscentrum

10.05 – 10.35 u: Rol van defensie binnen de noodplanning door Commandant Guy Snauwaert, Officier Operaties, Staf Provinciecommando Oost-Vlaanderen

10.35 - 10.45 u .: Interuniversitaire opleiding post-graduaat rampenmanagement door Prof. Dr. Marc Sabbe, UZ Leuven

10.45 - 11.15 u.: Koffiepauze

11.15 - 11.45 u.: Federale ondersteuning - Crisis Support Team, ICMS, BE-Alert, 1771, Team D5, Be-Ready, … door Peter Mertens, Directeur Communicatie, Nationaal Crisiscentrum

11.45 - 12.10 u.: Gids D2-D5 door Peter Mertens, Directeur Communicatie Nationaal Crisiscentrum en Katrien Van Herck, FOD Volksgezondheid

12.10-12.30 u.: Noodplanning, crisisbeheer en de private bewakingssector door Yannick De Smet, Manager Security Consultancy & Digital Strategy G4S Belgium, Luxemburg, France

12.30 – 13.30 u.: Lunch

13.30 - 14.30 u.: Nieuw KB Lokale Noodplanning 2019 - Panelgesprek
Wat verandert met het KB Lokale Noodplanning 2019 en hoe wordt dit in de praktijk omgezet naar een dagelijkse invulling ?

Thema’s:

 • De rol van de Dir-CP-Ops en evoluties inzake regelgeving
 • Samenwerking tussen gemeenten inzake crisisbeheer
 • Verplichting om multidisciplinaire oefeningen te organiseren
 • Naamsverandering en takenpakket van de noodplanningscoördinator

Vertegenwoordigers:

 • Moderator van het panelgesprek: Julie Tieberghien, Vives Hogeschool
 • Willy Vanderstraeten, Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid
 • Laurens De Cleyn, Noodplanningscoördinator Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins
 • Bert Brugghemans, Zonecommandant Brandweer Zone Antwerpen
 • Jan De Keyser, Burgemeester Oostkamp
 • Hans Moors, commissaris-diensthoofd, Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning (DGO), Politiezone Gent

14.30 – 14.50 u.: De rol van het Rode Kruis in noodplanning en crisisbeheer door Sanne Vandromme, Rode Kruis Vlaanderen

14.50 – 15.10 u.: L-CRIB, Leerplatform Crisis- en InformatieBeheer door Julie Tieberghien, Vives Hogeschool

15.10 - 15.30 u.: Algemene conclusies en vooruitblik
Waar willen we als crisiscentrum naartoe ? Waar willen we met de lokale en nationale noodplanning naartoe? door Leen Depuydt, Directeur Dienst Noodplanning Crisiscentrum

 • Leen Depuydt, Directeur Dienst Noodplanning Crisiscentrum
 • Bert Hertenweg, Attaché Dienst Noodplanning Crisiscentrum
 • Commandant Guy Snauwaert, Officier Operaties, Staf Provinciecommando Oost-Vlaanderen
 • Prof. Dr. Marc Sabbe, UZ Leuven
 • Peter Mertens, Directeur Communicatie, Nationaal Crisiscentrum
 • Katrien Van Herck, FOD Volksgezondheid
 • Julie Tieberghien, Vives Hogeschool
 • Willy Vanderstraeten, Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid
 • Laurens De Cleyn, Noodplanningscoördinator Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins
 • Bert Brugghemans, Zonecommandant HVZ Antwerpen 1
 • Sanne Vandromme, Rode Kruis Vlaanderen
 • Jan De Keyser, Burgemeester Oostkamp
 • Hans Moors, commissaris-diensthoofd, Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning (DGO), Politiezone Gent

Doelpubliek
Federale overheid, Regionale overheid, Lokale overheid

Interessant voor
voor medewerkers van disciplines, lokale noodplanningsambtenaren, noodplanningsverantwoordelijken van bedrijven, …

Datum
Donderdag 20 februari 2020 van 9.30 tot 15.30 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 9.00 uur met koffie en thee).

Locatie
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein
9000 Gent

 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Betalende parking Het Zuid

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 61,98 euro (excl. 21% btw) / 75 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 •  de deelname aan deze studiedag
 •  de documentatiemap
 •  de catering

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Inschrijven via de website is mogelijk zonder meteen te betalen. Na het creëren van een profiel en het doorgeven van de facturatiegegevens, kan u in de volgende stap kiezen om meteen te betalen of pas te betalen na ontvangst van de factuur. Daar is het ook mogelijk om een bestelbonreferentie door te geven.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief