Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gemeentewegen

Raak de (gemeente)weg niet kwijt!

Het Decreet Gemeentewegen van 3 mei 2019 is op 1 september van dit jaar in werking getreden. Alle gemeentewegen (inclusief buurtwegen) krijgen een en hetzelfde statuut. Het Rooilijnendecreet wordt, wat betreft de gemeentewegen, opgeheven. De gemeenteraad wordt exclusief bevoegd om over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van de gemeentewegen te beslissen. De debatten inzake het bestaan van buurtwegen of van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang voor de vrederechter zullen door de inwerkingtreding van het decreet in de toekomst verdwijnen. Er is voorzien in een omvattend en vrij streng systeem van handhaving door de gemeente. Het is dus hoog tijd voor een kritische analyse van het decreet. Tijdens deze interactieve studienamiddag, die wordt voorgezeten door een van ’s lands meest gezaghebbende specialisten inzake wegenrecht, komen volgende topics aan bod:

• een algemene inleiding en de achtergrond en de krachtlijnen van het decreet,
• de rechterlijke tussenkomst zoals ingeschreven in de Buurtwegenwet,
• de procedure en de rechtsbescherming,
• de invloed op het eigendomsrecht en de realisatie van de gemeentewegen.

Tot slot komen nog twee verenigingen (de VZW Trage Wegen en de VZW Landelijk Vlaanderen) aan het woord die allebei, vanuit hun specifieke doelstellingen en belangen, hun licht laten schijnen over het decreet.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars : Erkend voor 3,5 uur vorming.
 • Federale Raad voor Landmeters-experten : Erkend voor 1,5 uur vorming.
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkenning aangevraagd
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten
10 december 2019
Prijs (incl. btw)
€ 200,00
Prijs (excl. btw) € 165,29
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 165,00
Voorwaarden

Het Decreet Gemeentewegen van 3 mei 2019 is op 1 september van dit jaar in werking getreden. Alle gemeentewegen (inclusief buurtwegen) krijgen een en hetzelfde statuut. Het Rooilijnendecreet wordt, wat betreft de gemeentewegen, opgeheven. De gemeenteraad wordt exclusief bevoegd om over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van de gemeentewegen te beslissen. De debatten inzake het bestaan van buurtwegen of van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang voor de vrederechter zullen door de inwerkingtreding van het decreet in de toekomst verdwijnen. Er is voorzien in een omvattend en vrij streng systeem van handhaving door de gemeente. Het is dus hoog tijd voor een kritische analyse van het decreet. Tijdens deze interactieve studienamiddag, die wordt voorgezeten door een van ’s lands meest gezaghebbende specialisten inzake wegenrecht, komen volgende topics aan bod:

• een algemene inleiding en de achtergrond en de krachtlijnen van het decreet,
• de rechterlijke tussenkomst zoals ingeschreven in de Buurtwegenwet,
• de procedure en de rechtsbescherming,
• de invloed op het eigendomsrecht en de realisatie van de gemeentewegen.

Tot slot komen nog twee verenigingen (de VZW Trage Wegen en de VZW Landelijk Vlaanderen) aan het woord die allebei, vanuit hun specifieke doelstellingen en belangen, hun licht laten schijnen over het decreet.

13.30 – 13.45 u.: Inleiding door prof. dr. Anne Mie Draye, Emeritus gewoon hoogleraar UHasselt faculteit rechten
13.45 – 14.25 u.: Algemene inleiding op het Decreet, totstandkoming, structuur door dhr. Johan Braet, Mede-auteur van het decreet
14.25 – 15.05 u.: Rechterlijke tussenkomst in de regeling voor 1 september 2019 door dhr. Danny De Schepper, Vrederechter te Hamme
15.05 – 15.25 u.: Pauze
15.25 – 16.05 u.: Procedure en rechtsbescherming door mr. Jan Bouckaert en mr. Bastiaan Schelstraete, Advocaten Stibbe
16.05 – 16.35u: Verhouding met het eigendomsrecht en realisatie van gemeentewegen door prof. dr. Stijn Verbist, Advocaat Verbist Advocatuur, UHasselt
16.35 – 17.00 u.: Commentaren en standpunten van Landelijk Vlaanderen vs. Trage Wegen door dhr. Christophe Lenaerts, Voorzitter Landelijk Vlaanderen en dhr. Steven Clays, Inhoudelijk coördinator Trage Wegen
16.45 – 17.00 u.: Vragenronde

 • Prof. dr. Anne Mie Draye, Emeritus gewoon hoogleraar UHasselt faculteit rechten
 • Dhr. Johan Braet, Mede-auteur van het decreet
 • Dhr. Danny De Schepper, Vrederechter te Hamme
 • Mr. Jan Bouckaert, Advocaat Stibbe
 • Mr. Bastiaan Schelstraete, Advocaat Stibbe
 • Prof. dr. Stijn Verbist, Advocaat Verbist Advocatuur, UHasselt
 • Dhr. Christophe Lenaerts, Voorzitter Landelijk Vlaanderen
 • Dhr. Steven Clays, Inhoudelijk coördinator Trage Wegen

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Lokale overheid, Landmeter-expert

Interessant voor
advocaten, magistraten, lokale besturen, administraties, landmeters, …

Datum
Dinsdag 10 december 2019 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en thee)

Locatie
VAC Gent - Virginie Lovelinggebouw 
Zaal Artevelde (21e verdieping)
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

Bereikbaarheid:

Naast het station Gent-Sint-Pieters
Betalende parking onder het station Gent-Sint-Pieters
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze studievooravond bedraagt 165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname aan deze vorming
 • de nieuwe publicatie "Het Vlaams Decreet Gemeentewegen" van Stijn Verbist
 • de documentatiemap
 • de catering

Neem een collega mee voor 165 euro (incl. 21% btw).
(voorwaarde: één organisatie - één factuur - zonder boek)

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief