Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Tien jaar Handvest van de Grondrechten van de EU

Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009 en is inmiddels dus tien jaar oud. Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan wordt een studienamiddag georganiseerd over het Handvest i.s.m. Universiteit Antwerpen, een moment om stil te staan bij zijn rol en betekenis.

Wat kunt u met de grondrechten uit het Handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het Handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, persoonsgegevens en gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

In het Handvest zijn alle grondrechten opgenomen die in de EU gelden. Het Handvest maakt deze rechten zichtbaar en beter kenbaar voor alle burgers. Daarnaast bevat het rechten die niet beschermd zijn in het kader van het EVRM, dat beperkt is tot de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Het gaat onder meer om de sociale rechten van werknemers, de bescherming van gegevens en het recht op behoorlijk bestuur. De rechten uit het Handvest gelden ten opzichte van instellingen en organen van de Unie en tot de lidstaten wanneer zij het Unierecht ten uitvoer brengen.

De Europese Commissie publiceerde in juni 2019 een Eurobarometer-enquête over de bekendheid van het Handvest onder de burgers. In de afgelopen tien jaar is dankzij het Handvest bij de EU-instellingen een cultuur van grondrechten ontwikkeld. Er wordt in de handhavingsketen echter nog niet optimaal gebruik gemaakt van het Handvest en het instrument is nog steeds weinig bekend onder de burgers. Slechts vier op de tien burgers hebben van het Handvest gehoord en slechts één op de tien weet echt wat het is.

Nationale overheden en rechtbanken zijn gehouden tot de naleving van het Handvest bij de uitvoering van het Unierecht. Het Hof van Justitie van de EU verwijst steeds vaker naar het Handvest: van 27 keer in 2010 tot 356 keer in 2018. Ook nationale rechters verwijzen naar het Handvest en stellen in toenemende mate – 84 zaken in 2018 tegenover 19 in 2010 - prejudiciële vragen over de draagwijdte van het Handvest aan het Hof van Justitie.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen op voorwaarde van effectieve deelname (met publicatie).
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 245,00
Prijs (excl. btw) € 202,48
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 185,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden

Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009 en is inmiddels dus tien jaar oud. Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan wordt een studienamiddag georganiseerd over het Handvest i.s.m. Universiteit Antwerpen, een moment om stil te staan bij zijn rol en betekenis.

Wat kunt u met de grondrechten uit het Handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het Handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, persoonsgegevens en gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

In het Handvest zijn alle grondrechten opgenomen die in de EU gelden. Het Handvest maakt deze rechten zichtbaar en beter kenbaar voor alle burgers. Daarnaast bevat het rechten die niet beschermd zijn in het kader van het EVRM, dat beperkt is tot de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Het gaat onder meer om de sociale rechten van werknemers, de bescherming van gegevens en het recht op behoorlijk bestuur. De rechten uit het Handvest gelden ten opzichte van instellingen en organen van de Unie en tot de lidstaten wanneer zij het Unierecht ten uitvoer brengen.

De Europese Commissie publiceerde in juni 2019 een Eurobarometer-enquête over de bekendheid van het Handvest onder de burgers. In de afgelopen tien jaar is dankzij het Handvest bij de EU-instellingen een cultuur van grondrechten ontwikkeld. Er wordt in de handhavingsketen echter nog niet optimaal gebruik gemaakt van het Handvest en het instrument is nog steeds weinig bekend onder de burgers. Slechts vier op de tien burgers hebben van het Handvest gehoord en slechts één op de tien weet echt wat het is.

Nationale overheden en rechtbanken zijn gehouden tot de naleving van het Handvest bij de uitvoering van het Unierecht. Het Hof van Justitie van de EU verwijst steeds vaker naar het Handvest: van 27 keer in 2010 tot 356 keer in 2018. Ook nationale rechters verwijzen naar het Handvest en stellen in toenemende mate – 84 zaken in 2018 tegenover 19 in 2010 - prejudiciële vragen over de draagwijdte van het Handvest aan het Hof van Justitie.

13.00 – 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 – 13.45 u.: Verwelkoming door Prof. dr. Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen
13.45 – 14.05 u.: 10 jaar EU Handvest: Terugblik door Mr. Ramona Grimbergen, Jurist afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Nl), Rechter-plv rechtbank Oost-Brabant
14.05 – 14.25 u.: Betekenis van het EU Handvest voor de Belgische praktijk door Sarah Lambrecht, Referendaris Grondwettelijk Hof, Universiteit Antwerpen
14.25 – 14.45 u.: Processuele waarborgen: behoorlijke bestuur en recht op doeltreffende voorziening in rechte (artikel 41 en 47 EU Handvest) door Prof. dr. Frédéric Vanneste, Eerste Auditeur Raad van State (B), Universiteit Antwerpen
14.45 – 15.05 u.: Het recht op vrijheid (artikel 6 EU Handvest) door Joyce de Coninck, Assistente Universiteit Gent
15.05 – 15.20 u.: Vragenronde
15.20 – 15.40 u.: Koffiepauze
15.40 – 16.00 u.: Het recht op bescherming van persoonsgegevens (artikelen 7 en 8 Handvest) door Prof. dr. Catherine van den Heyning, Universiteit Antwerpen, Advocaat
16.00 – 16.20 u.: Voorwaarden voor het verblijfsrecht afgeleid van artikel 20 VWEU en restricties hierop (artikelen 7 en 24 EU Handvest) door Mr. Hester Kroeze, Onderzoekster Universiteit Gent
16.20 – 16.40 u.: Toekomstige ontwikkelingen rond het EU Handvest door Mr. Aniel Pahladsingh, EU jurist Raad van State (Nl), Rechter-plv rechtbank Rotterdam
16.40 – 17.00 u.: Vragenronde en besluit
 • Prof. dr. Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen
 • Mr. Ramona Grimbergen, Jurist afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Nl), Rechter-plv rechtbank Oost-Brabant
 • Sarah Lambrecht, Referendaris Grondwettelijk Hof, Universiteit Antwerpen
 • Prof. dr. Frédéric Vanneste, Eerste Auditeur Raad van State (B), Universiteit Antwerpen
 • Joyce de Coninck, Assistente Universiteit Gent
 • Prof. dr. Catherine van den Heyning, Universiteit Antwerpen, Advocaat
 • Mr. Hester Kroeze, Onderzoekster Universiteit Gent
 • Mr. Aniel Pahladsingh, EU jurist Raad van State (Nl), Rechter-plv rechtbank Rotterdam

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Rechtscollege en controleorgaan, Federale overheid, Lokale overheid, Regionale overheid, Sociale sector

Interessant voor
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, Grondwettelijk Hof, ambtenaren uit federale, regionale en lokale besturen, politiediensten en sociale organisaties, academici, studenten, politici, kabinetsmedewerkers, diplomaten, integratiediensten, lokale en federale politie, NGO’s, Agentschap Integratie en Inburgering, …

Datum

Woensdag 4 december 2019 van 13u.30 tot 17u.00 (onthaal van de deelnemers vanaf 13u.00 met koffie en thee)

Locatie

Stadscampus Universiteit Antwerpen - Hof van Liere (Tassis- en Dürerzaal)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

 • Betalend parkeren kan in parkings Sint-Jacob, Sint-Jansplein en Godefriduskaai.
 • Openbaar vervoer wordt aangeraden.

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 152,89 euro (excl. 21% btw) / 185 euro (incl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname aan deze opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering

Wie wenst in te schrijven voor de studienamiddag met de bijhorende publicatie ‘The Charter and the Court of Justice of the European Union’ van Wolf Legal Publishers (t.w.v. 79,95 euro) betaalt 210,74 euro (excl. 21% btw) / 245 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief