Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Regeren anno 2020 / Gouverner en l’an 2020

Wijlen Eerste Minister Jean-Luc Dehaene stelde eens op weinig omfloerste wijze dat de Belgische ministerraad altijd een vrij rommelig gedoe is geweest en slechts een deel van de ministers bij de discussie betrokken is. Nochtans heeft die ministerraad tot specifieke taak de algemene regeringspolitiek te bepalen en de activiteit van zijn leden te coördineren.

Het bestaan van een ministerraad die over belangrijke politieke, financiële en administratieve aangelegenheden van gedachten wisselt en beslist, bestond reeds voor 1831 en heeft doorheen de meer recente geschiedenis een evolutie ondergaan.

Maar ook nieuwe rechtsfiguren en feitelijke actoren zagen het daglicht.
Zo maakt het Koninklijk Besluit van 25 november 1918 melding van de titel van Eerste Minister, een titel die pas voor het eerst in 1970 in de Grondwet zal worden verankerd. In datzelfde jaar werd evenzeer de hoedanigheid van staatssecretaris geconstitutionaliseerd.

De groeiende invloed van de politieke partijen in en op de regering alsook de communautaire splitsing van die partijen, en de aanwezigheid van communautaire meningsverschillen maken dat sinds het begin van de jaren 1960 nagenoeg elke regering niet enkel een of meerdere vice-premiers telt maar ook in de organisatie van een Kernkabinet voorziet. Dit laatste orgaan is heden het beslissingsorgaan bij uitstek geworden waardoor de ministerraad voor de belangrijkste dossiers tot een ratificatiemachine werd gedegradeerd.

Ter gelegenheid van deze studievoormiddag zullen al deze aspecten en de daarmee overeenstemmende actuele vragen op een uitvoerige wijze worden behandeld. Maar ook de problematiek van de minderheidsregeringen, de bevoegdheidstoekenningen en – delegaties, alsook de samenwerking tussen de regeringen zullen een even grote aandacht verkrijgen.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : Les frais d'inscription sont pris en charge à condition de participation effective
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : Les frais sont pris en charge à condition de participation effective.
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen op voorwaarde van effectieve deelname.
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 2 punten.
 • Ordre des barreaux francophones et Germanophone de Belgique : La demande d’accréditation a été faite.
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 245,00
Prijs (excl. btw) € 202,48
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 180,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden

Wijlen Eerste Minister Jean-Luc Dehaene stelde eens op weinig omfloerste wijze dat de Belgische ministerraad altijd een vrij rommelig gedoe is geweest en slechts een deel van de ministers bij de discussie betrokken is. Nochtans heeft die ministerraad tot specifieke taak de algemene regeringspolitiek te bepalen en de activiteit van zijn leden te coördineren.

Het bestaan van een ministerraad die over belangrijke politieke, financiële en administratieve aangelegenheden van gedachten wisselt en beslist, bestond reeds voor 1831 en heeft doorheen de meer recente geschiedenis een evolutie ondergaan.

Maar ook nieuwe rechtsfiguren en feitelijke actoren zagen het daglicht.
Zo maakt het Koninklijk Besluit van 25 november 1918 melding van de titel van Eerste Minister, een titel die pas voor het eerst in 1970 in de Grondwet zal worden verankerd. In datzelfde jaar werd evenzeer de hoedanigheid van staatssecretaris geconstitutionaliseerd.

De groeiende invloed van de politieke partijen in en op de regering alsook de communautaire splitsing van die partijen, en de aanwezigheid van communautaire meningsverschillen maken dat sinds het begin van de jaren 1960 nagenoeg elke regering niet enkel een of meerdere vice-premiers telt maar ook in de organisatie van een Kernkabinet voorziet. Dit laatste orgaan is heden het beslissingsorgaan bij uitstek geworden waardoor de ministerraad voor de belangrijkste dossiers tot een ratificatiemachine werd gedegradeerd.

Ter gelegenheid van deze studievoormiddag zullen al deze aspecten en de daarmee overeenstemmende actuele vragen op een uitvoerige wijze worden behandeld. Maar ook de problematiek van de minderheidsregeringen, de bevoegdheidstoekenningen en – delegaties, alsook de samenwerking tussen de regeringen zullen een even grote aandacht verkrijgen.

9.00 - 9.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
9.30 - 9.40 u.: Introductie door Aube Wirtgen (Vrije Universiteit Brussel)
9.40 - 10.05 u.: Werking ministerraad, Kern en DAB door Christian Behrendt (ULiège/KU Leuven)
10.05 - 10.30 u.: Ontstaan en functie van de Eerste Minister en de vice-eerste ministers door Jan Velaers (Universiteit Antwerpen)
10.30 - 10.55 u.: De delegaties van een regering door Sébastien Van Drooghenbroeck (Université Saint-Louis - Bruxelles), Jeroen van Nieuwenhove (Raad van State), Laurence Vancrayebeck (Raad van State), Xavier Delgrange (Raad van State), Luc Detroux (Raad van State)
10.55 - 11.15 u.: Koffiepauze
11.15 - 11.40 u.: De problematiek inzake minderheidsregeringen door Emmanuel Vandenbossche (Vrije Universiteit Brussel)
11.40 - 12.05 u.: De regering: toegewezen of residuaire bevoegdheden? Een analyse vanuit rechtsvergelijkend perspectief door Sofia Vandenbosch (Université catholique de Louvain)
12.05 - 12.30 u.: De samenwerking tussen de regeringen en de parlementaire betrokkenheid door Yannick Peeters (Universiteit Antwerpen)
12.30 u.: Slotdrink met broodjes
 • Aube Wirtgen (Vrije Universiteit Brussel)
 • Christian Behrendt (ULiège/KU Leuven)
 • Jan Velaers (Universiteit Antwerpen)
 • Sébastien Van Drooghenbroeck (Université Saint-Louis - Bruxelles)
 • Jeroen van Nieuwenhove (Raad van State/Conseil d’Etat)
 • Laurence Vancrayebeck (Raad van State/Conseil d’Etat)
 • Xavier Delgrange (Raad van State/Conseil d’Etat)
 • Luc Detroux (Raad van State/Conseil d’Etat)
 • Emmanuel Vandenbossche (Vrije Universiteit Brussel)
 • Sofia Vandenbosch (Université catholique de Louvain)
 • Yannick Peeters (Universiteit Antwerpen)

Doelpubliek
Advocaat, Federale overheid, Magistratuur, Rechtscollege en controleorgaan

Interessant voor
politici, academici, wetenschappers, pers, federale en Brusselse instellingen en verenigingen, Raad van State, politieke fracties, Rekenhof, Grondwettelijk Hof, …, monde politique et académique, presse, institutions et associations fédérales et bruxelloises, Conseil d’état, groupes politiques, Cour des comptes, Cour constitutionnelle, …

Datum

Vrijdag 8 november 2019 van 9.30 tot 12.30 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 9.00 uur met koffie en thee)

Locatie

Forumgebouw - zaal Marguerite Yourcenar
Leuvenseweg 48
1000 Brussel

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt 148,76 euro (excl. 21% btw) / 180 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de voormiddag
 • de documentatiemap
 • de catering

De deelnameprijs met publicatie ‘Regeren anno 2020’ (t.w.v. 75 euro) bedraagt 245 euro (incl. 21% btw). Het boek is na het colloquium beschikbaar.
Het naslagwerk zal evenzeer de volgende bijdragen bevatten:

 • De benoeming en het ontslag van de federale regering - Francis Delpérée (UCLouvain)
 • De parlementaire controle op de regering - Wouter Pas (KUL)
 • De staatssecretaris: een noodzaak? - Emmanuel Vandenbossche (VUB)

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief