Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Betaling en gedwongen invordering van nieuwe schulden ontstaan tijdens een lopende schuldenregeling

Op maat van de gerechtsdeurwaarder

Een onderbelicht thema in het kader van de collectieve schuldenregeling (Wet 5 juli 1998 - verder CSR) is het ontstaan van nieuwe schulden – boedelschulden - en de wijze waarop lopende de procedure CSR, betaling van deze boedelschulden kan of dient te gebeuren, en in welke mate invordering openstaat.

Wat valt er (immers) te realiseren en zijn er ‘best practices’ die de schuldeiser – en bij uitbreiding diens gerechtsdeurwaarder - kan inzetten tot recuperatie van zijn of haar openstaande vordering? Heeft een (nieuwe) schuldeiser zicht op wat er (nog) ‘haalbaar’ is, lopende de procedure CSR, of geldt het spreekwoord ‘het … niet waard‘?

Tijdens deze sessie wordt er eerst ingegaan op wat als ‘boedelschuld’ dient te worden beschouwd en onderscheid gemaakt met ‘schulden die voortspruiten uit rechtsfeiten’ en op welke wijze de gerechtelijk mandataris-schuldbemiddelaar met deze elementen kan omgaan.

Daarna wordt pragmatisch stilgestaan op welke wijze een schuldeiser kan pogen toch betaling te bekomen, via de schuldbemiddelaar, de schuldbemiddelingsrechter, invordering, … etc.

Praktische elementen komen aan bod, zoals o.m. de vraag of de schuldbemiddelaar met instemming van de schuldenaarverzoeker een lopende afbetalingsregeling kan ‘opschorten’ met het oog op de betaling bij voorrang van een boedelschuld. Wat met de door de wet opgelegde beperkte duur (7 jaar) van een afbetalingsregeling? Kan er daarvan bij overeenkomst worden afgeweken (dwingend recht)? Wat met de tussenkomst van de schuldbemiddelingsrechter? Praetoriaans recht? Beslag op de schuldbemiddelingsrekening?

En uiteraard komen daarbij in extenso aan bod, de gevolgen voor de gerechtsdeurwaarder die met een schuldenaar in CSR wordt geconfronteerd.

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Erkenningscommissie van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders : Erkend voor 2 juridische punten.
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 180,00
Prijs (excl. btw) € 148,76
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 165,00
Voorwaarden

Een onderbelicht thema in het kader van de collectieve schuldenregeling (Wet 5 juli 1998 - verder CSR) is het ontstaan van nieuwe schulden – boedelschulden - en de wijze waarop lopende de procedure CSR, betaling van deze boedelschulden kan of dient te gebeuren, en in welke mate invordering openstaat.

Wat valt er (immers) te realiseren en zijn er ‘best practices’ die de schuldeiser – en bij uitbreiding diens gerechtsdeurwaarder - kan inzetten tot recuperatie van zijn of haar openstaande vordering? Heeft een (nieuwe) schuldeiser zicht op wat er (nog) ‘haalbaar’ is, lopende de procedure CSR, of geldt het spreekwoord ‘het … niet waard‘?

Tijdens deze sessie wordt er eerst ingegaan op wat als ‘boedelschuld’ dient te worden beschouwd en onderscheid gemaakt met ‘schulden die voortspruiten uit rechtsfeiten’ en op welke wijze de gerechtelijk mandataris-schuldbemiddelaar met deze elementen kan omgaan.

Daarna wordt pragmatisch stilgestaan op welke wijze een schuldeiser kan pogen toch betaling te bekomen, via de schuldbemiddelaar, de schuldbemiddelingsrechter, invordering, … etc.

Praktische elementen komen aan bod, zoals o.m. de vraag of de schuldbemiddelaar met instemming van de schuldenaarverzoeker een lopende afbetalingsregeling kan ‘opschorten’ met het oog op de betaling bij voorrang van een boedelschuld. Wat met de door de wet opgelegde beperkte duur (7 jaar) van een afbetalingsregeling? Kan er daarvan bij overeenkomst worden afgeweken (dwingend recht)? Wat met de tussenkomst van de schuldbemiddelingsrechter? Praetoriaans recht? Beslag op de schuldbemiddelingsrekening?

En uiteraard komen daarbij in extenso aan bod, de gevolgen voor de gerechtsdeurwaarder die met een schuldenaar in CSR wordt geconfronteerd.

15.30 - 16.00 u.: Onthaal met koffie en thee
16.00 - 17.15 u.: Deel 1
17.15 - 17.45 u.: Pauze met broodjes
17.45 - 19.00 u.: Deel 2

Jo Van Campenhout, Advocaat aan de balies te Brussel en Dendermonde. Hij is afdelingsvoorzitter schuldbemiddeling bij de NOAB en lid van de commissie schuldbemiddeling bij de OVB. Naast regelmatig spreker op opleidingen en seminaries rond collectieve schuldenregeling en schuldhulpverlening voor de natuurlijke persoon, is hij ook lid van de redactieraad van het tijdschrift TIBR (Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht - die Keure) en schreef recent een uitgebreid commentaarstuk bij de procedure CSR gepubliceerd in het eerste nummer van dit tijdschrift.

Doelpubliek
Gerechtsdeurwaarder

Interessant voor
exclusief tot stagiairs, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders.

Datum
Dinsdag 12 november van 16u00 tot 19u00 (onthaal van de deelnemers vanaf 15u30 met koffie en thee)

Locatie
Best Western Plus Aldhem Hotel - zaal D'Artagnan
Jagersdreef 1
2280 Grobbendonk

  • Gratis parking beschikbaar
  • Vlakbij afrit 20 E313

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze studievooravond bedraagt 148,76 euro (excl. 21% btw) / 180 euro (incl. 21% btw) en dit omvat:

  • de deelname aan deze vorming
  • de documentatiemap
  • de catering

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief