Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrecht anno 2019

» Spijtoptantenregeling
» Concluderen in strafzaken
» Minnelijke schikking en bemiddeling

Voor de zevende maal organiseert het opleidingscentrum van die Keure een update strafrecht i.s.m. UGent en Universiteit Antwerpen. Dit jaar zijn we er opnieuw in geslaagd drie boeiende thema’s te selecteren.

We starten met het doorlichten van de spijtoptantenregeling. In de zomer van 2018 werd de lang verwachte wettelijke regeling inzake spijtoptanten ingevoerd. Voortaan kent de strafprocedure een algemene regeling omtrent toezeggingen aan met het gerecht meewerkende getuigen. De wetgever voegt zo - naast de regeling inzake getuigenbescherming en het verhoor van anonieme getuigen - een instrument toe in het kader van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Gelet op het potentieel belang voor de strafrechtpraktijk (de toezeggingen kunnen een invloed hebben doorheen alle fasen van de strafprocedure) en het delicaat (maatschappelijk) karakter, is een grondige kennis van deze nieuwe wetgeving onontbeerlijk voor elke actor in het strafproces.

Aansluitend volgt het concluderen in strafzaken na Pot Pourri II. Na de algemene principes die het concluderen voor de strafrechter beheersen, wordt aan de hand van de beschikbare rechtspraak de in artikel 152 Wetboek van Strafvordering uitgewerkte regeling behandeld:

 • het toepassingsgebied
 • het tijdstip waarop conclusietermijnen kunnen worden gevraagd
 • de vraag of er een recht op conclusietermijnen bestaat
 • de beslissing om al niet conclusietermijnen toe te kennen
 • de wijze van het indienen van conclusies
 • het meedelen van conclusies
 • de sanctieregeling ingeval van laattijdig neergelegde of meegedeelde conclusies en de vorm van de conclusies

Tot slot komt de minnelijke schikking en bemiddeling en maatregelen op een praktische manier aan bod. De aanpassingen aan art. 216bis en 216ter Sv., zoals aangebracht bij Wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht werden o.m. ingegeven ten gevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof van 2 juni 2016. De uiteenzetting geeft een stand van zaken wat betreft het verval van de strafvordering onder bepaalde voorwaarden na de recente wetswijzigingen, waarbij de nadruk ligt op de praktische toepassing van deze vormen van consensueel strafrecht

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen op voorwaarde van effectieve deelname.
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten.
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 200,00
Prijs (excl. btw) € 165,29
Betaling door IGO
Voorwaarden

» Spijtoptantenregeling
» Concluderen in strafzaken
» Minnelijke schikking en bemiddeling

Voor de zevende maal organiseert het opleidingscentrum van die Keure een update strafrecht i.s.m. UGent en Universiteit Antwerpen. Dit jaar zijn we er opnieuw in geslaagd drie boeiende thema’s te selecteren.

We starten met het doorlichten van de spijtoptantenregeling. In de zomer van 2018 werd de lang verwachte wettelijke regeling inzake spijtoptanten ingevoerd. Voortaan kent de strafprocedure een algemene regeling omtrent toezeggingen aan met het gerecht meewerkende getuigen. De wetgever voegt zo - naast de regeling inzake getuigenbescherming en het verhoor van anonieme getuigen - een instrument toe in het kader van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Gelet op het potentieel belang voor de strafrechtpraktijk (de toezeggingen kunnen een invloed hebben doorheen alle fasen van de strafprocedure) en het delicaat (maatschappelijk) karakter, is een grondige kennis van deze nieuwe wetgeving onontbeerlijk voor elke actor in het strafproces.

Aansluitend volgt het concluderen in strafzaken na Pot Pourri II. Na de algemene principes die het concluderen voor de strafrechter beheersen, wordt aan de hand van de beschikbare rechtspraak de in artikel 152 Wetboek van Strafvordering uitgewerkte regeling behandeld:

 • het toepassingsgebied
 • het tijdstip waarop conclusietermijnen kunnen worden gevraagd
 • de vraag of er een recht op conclusietermijnen bestaat
 • de beslissing om al niet conclusietermijnen toe te kennen
 • de wijze van het indienen van conclusies
 • het meedelen van conclusies
 • de sanctieregeling ingeval van laattijdig neergelegde of meegedeelde conclusies en de vorm van de conclusies

Tot slot komt de minnelijke schikking en bemiddeling en maatregelen op een praktische manier aan bod. De aanpassingen aan art. 216bis en 216ter Sv., zoals aangebracht bij Wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht werden o.m. ingegeven ten gevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof van 2 juni 2016. De uiteenzetting geeft een stand van zaken wat betreft het verval van de strafvordering onder bepaalde voorwaarden na de recente wetswijzigingen, waarbij de nadruk ligt op de praktische toepassing van deze vormen van consensueel strafrecht

Voorzitters: professoren Joachim Meese, Universiteit Antwerpen en Philip Traest, UGent

13.30 – 14.00 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

14.00 – 14.50 u.: De spijtoptantenregeling door Laurens van Puyenbroeck, Advocaat-vennootadvocatenkantoor P. Van Eeckhaut, Praktijkassistent UGent, Special counsel at the Kosovo Specialist Chambers

14.50 – 15.40 u.: Concluderen in strafzaken na pot pourri II door Filip Van Volsem, Raadsheer in het Hof van Cassatie

15.40 – 16.10 u.: Koffiepauze

16.10 – 17.00 u.: De minnelijke schikking en bemiddeling en maatregelen praktisch bekeken door Nicholas De Nil, Gerechtelijk stagiair rechtsgebied Hof van Beroep Gent, Vrijwillig medewerker UGent

 • Joachim Meese, Universiteit Antwerpen
 • Philip Traest, UGent
 • Laurens van Puyenbroeck, Advocaat-vennoot advocatenkantoor P. Van Eeckhaut, Praktijkassistent UGent, Special counsel at the Kosovo Specialist Chambers
 • Filip Van Volsem, Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Nicholas De Nil, Gerechtelijk stagiair rechtsgebied Hof van Beroep Gent, Vrijwillig medewerker UGent

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur

Interessant voor
lokale en federale politie, FOD Justitie, …

Datum

Woensdag 23 oktober 2019 van 14.00 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.30 uur met koffie en thee)

Locatie

VAC GENT – Virginie Lovelinggebouw – zaal Artevelde (21e verdieping)
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

• Naast het station Gent-Sint-Pieters
• Betalende parking onder het station Gent-Sint-Pieters.

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname aan de studienamiddag
 • de documentatiemap
 • de catering

Deelnemers kunnen het nieuwe wetboek ‘Strafrecht geannoteerd 2019’ aan abonnementsprijs aankopen. De dag van de opleiding krijgt u hier meer info over.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief