Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lokale besluiten opmaken binnen de vernieuwde bestuurscontext

Kwaliteitsvolle en toegankelijke (ontwerp)besluiten neerschrijven is geen eenvoudige opdracht, maar vormt wel een dagdagelijkse uitdaging voor ieder lokaal bestuur. Tijdens deze studienamiddag halen we enkele actuele aspecten aan, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak.

Voor wat de vormelijke aspecten betreft, staan we vooreerst stil bij de structurele opbouw van een besluit. Hoe maken we een besluit begrijpelijk en toegankelijk, en zorgen we er tegelijk voor dat het toch juridisch correct is?
En hoe komt een voorstel van besluit nu precies tot stand? Aan de hand van de bestuurspraktijk in de stad Gent bieden we een inkijk in de verschillende processtappen die de uiteindelijke agendering van een voorstel van besluit voorafgaan.

Met de invoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur onderging de lokale bestuurscontext enkele ingrijpende wijzigingen. De voornaamste wijzigingen op vlak van de inhoud van de notulen en het zittingsverslag, de nieuwe bekendmakingsformaliteiten, alsook de verhoogde inzet op digitale communicatie en informatie-uitwisseling worden van naderbij bekeken.

En hoe verhoudt de verhoogde inzet op digitale en transparante besluitvorming zich tot de bescherming van persoonsgegevens? In het inhoudelijke luik van deze studienamiddag bekijken we welke persoonsgevoelige gegevens nu al dan niet nog in een besluit (en in de bekend te maken beknopte omschrijving van de inhoud ervan) mogen worden vermeld.

Tot slot staan we ook stil bij de gemeentelijke administratieve sancties. Om welke sancties gaat het en hoe kunnen we die in een lokaal reglement op een rechtszekere manier inschrijven? 

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
Prijs (incl. btw)
€ 165,00
Prijs (excl. btw) € 136,36
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 130,00
Voorwaarden

Kwaliteitsvolle en toegankelijke (ontwerp)besluiten neerschrijven is geen eenvoudige opdracht, maar vormt wel een dagdagelijkse uitdaging voor ieder lokaal bestuur. Tijdens deze studienamiddag halen we enkele actuele aspecten aan, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak.

Voor wat de vormelijke aspecten betreft, staan we vooreerst stil bij de structurele opbouw van een besluit. Hoe maken we een besluit begrijpelijk en toegankelijk, en zorgen we er tegelijk voor dat het toch juridisch correct is?
En hoe komt een voorstel van besluit nu precies tot stand? Aan de hand van de bestuurspraktijk in de stad Gent bieden we een inkijk in de verschillende processtappen die de uiteindelijke agendering van een voorstel van besluit voorafgaan.

Met de invoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur onderging de lokale bestuurscontext enkele ingrijpende wijzigingen. De voornaamste wijzigingen op vlak van de inhoud van de notulen en het zittingsverslag, de nieuwe bekendmakingsformaliteiten, alsook de verhoogde inzet op digitale communicatie en informatie-uitwisseling worden van naderbij bekeken.

En hoe verhoudt de verhoogde inzet op digitale en transparante besluitvorming zich tot de bescherming van persoonsgegevens? In het inhoudelijke luik van deze studienamiddag bekijken we welke persoonsgevoelige gegevens nu al dan niet nog in een besluit (en in de bekend te maken beknopte omschrijving van de inhoud ervan) mogen worden vermeld.

Tot slot staan we ook stil bij de gemeentelijke administratieve sancties. Om welke sancties gaat het en hoe kunnen we die in een lokaal reglement op een rechtszekere manier inschrijven? 

13.00 - 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 - 13.40 u.: Verwelkoming door de voorzitter Wouter De Cock
13.40 - 14u.10 u.: Het besluit als communicatiemiddel: het nut van een overzichtelijke en toegankelijke structuur door Wouter De Cock
14.10 - 14.40 u.: Het agenderingsproces en de bekendmaking van beslissingen door Ines Acke
14.40 - 15.10 u.: Gelinkt notuleren: digitale hulp bij opmaak en publicatie van besluiten nu en in de toekomst door Domien Decloedt en Veronique Volders
15.10 - 15.30 u.: Koffiepauze
15.30 - 16.00 u.: Notulen en verslaggeving in het Decreet over het lokaal bestuur door Sylvie Roos
16.00 - 16.30 u.: Motivering van een GAS-beslissing door Tom De Sutter
16.30 - 17.00 u.: Bekendmaking, openbaarmaking en voorlichting over regelgeving voor lokale besturen door Frankie Schram

  • Wouter De Cock, Auditeur Raad van State, Docent Oost-Vlaamse Bestuursacademie
  • Ines Acke, Adjunct van de directie Dienst Bestuursondersteuning/Bedrijfsvoering Stad en OCMW Gent
  • Domien Decloedt, Productmanager Gelinkt Notuleren 
  • Veronique Volders, Manager digitale oplossingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Sylvie Roos, Diensthoofd Dienst Bestuursondersteuning/Bedrijfsvoering Stad en OCMW Gent
  • Tom De Sutter, Advocaat Frans Baert & Vennoten
  • Frankie Schram, Professor KU Leuven Instituut voor de Overheid - Faculteit Sociale Wetenschappen

Doelpubliek
Lokale overheid

Interessant voor
iedereen die professioneel met lokale regelgeving te maken heeft: lokale besturen (gemeenten – provincies – OCMW’s – gemeentebedrijven – intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), bestuursscholen, …

Datum

Dinsdag 11 juni 2019 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en thee).

Locatie

VAC GENT - Virginie Lovelinggebouw - zaal Artevelde (21ste verdieping)
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

  • Vlakbij station Gent-Sint-Pieters
  • Parkeren in parking station Gent-Sint-Pieters

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 136,36 euro (excl. 21% btw) / 165 euro (incl. 21% btw) en omvat:

Neem een collega mee voor 130 euro (incl. 21% btw). (voorwaarde: één organisatie – één factuur - zonder boek)

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief