Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Opleidingsreeks HOGENT: Handelshuur en overdracht van een handelszaak & Erfpacht en opstal

Deze opleidingsreeks bestaat uit 2 sessies:

 • 13/12/18 13.30 - 17.30 u.: Handelshuur en overdracht van een handelszaak
 • 05/02/19 09.00 - 16.05 u.: Erfpacht en opstal

Handelshuur en overdracht van een handelszaak

De handelshuurwetgeving dateert van 30 april 1951 maar heeft op enkele wijzigingen na, de tand des tijds glansrijk doorstaan. Dagelijks worden onroerende goederen verhuurd die gebruikt worden voor een kleinhandelszaak of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek. Het specifieke regime van de handelshuurwetgeving biedt de stabiliteit die nodig is om de handelszaak te beschermen. De handelshuurwetgeving is echter zeer formalistisch zodat een grondige kennis van de wetgeving en rechtspraak de enige garantie is voor een goed advies en goede begeleiding.

Deze studienamiddag heeft tot doel de principes van de handelshuurwetgeving haarfijn uit te leggen.
Bovendien krijgen de deelnemers een verhelderende uitleg over de juridische relatie tussen de overdracht van een handelshuur en de overdracht van een handelsfonds met een praktische begeleiding doorheen dat proces. Experten in de materie geven een duidelijk inzicht hoe de waarde van een handelsfonds wordt bepaald en tenslotte wordt de nieuwe Pandwet op heldere wijze uiteen gezet. Deze recente wetgeving wijzigt immers op ingrijpende wijze het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht en maakt het voor alle schuldeisers mogelijk een pand op de handelszaak te vestigen.

Voor iedereen die op professionele wijze actief is in de vastgoedsector, kan deze elementaire kennis over de handelshuurwetgeving niet ontbreken.

Erfpacht en opstal

De zakelijke rechten van erfpacht en opstal worden in de vastgoedpraktijk meer en meer gebruikt als goede alternatieven voor langlopende huurovereenkomsten en dit om verschillende redenen van burgerrechtelijke en fiscale aard.

Deze studiedag beoogt een zeer volledig beeld te geven van deze tijdelijke zakelijke genotsrechten waarbij relevante rechtsdomeinen aan bod komen: Zakenrecht, Contractenrecht, Kredietrecht, Zekerheden- en Executierecht, Administratief- en Milieurecht, Boekhoudrecht, Fiscaal Recht (zowel indirecte als directe belastingen) en Notarieel Recht.

Er wordt ook nader ingegaan op de weerslag van nieuwe wetgeving op deze rechtsfiguren (onder meer de regionalisering van de huurwetgeving en het ruime toepassingsgebied van het nieuwe Insolventierecht).

In de verschillende uiteenzettingen wordt bijzondere aandacht besteed aan het opstellen van noodzakelijke en nuttige clausules in de vestigingsakte van deze zakelijke rechten. Er wordt ook stil gestaan bij de formaliteiten die voor en na het verlijden van de notariële akte moeten worden vervuld.

Accreditatie:
 • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars : Erkend voor 3uur (sessie 1) en 5.30uur (sessie 2) vorming
 • Federale Raad voor Landmeters-experten : Erkend voor 4 uur (sessie 1) en 5.30 uur (sessie 2) vorming
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief aanwezig zijn
 • Nationale Kamer van Notarissen : Erkend voor 3u vorming (sessie 1) en 5u30 vorming (sessie 2)
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten (sessie 1) en 6 punten (sessie 2)
In samenwerking met:

Prijzen voor de reeks

Basisprijs (incl. btw) 
€ 340,00
Prijs (excl. btw) € 280,99
Kortingsprijs (incl. btw) 
€ 280
Betaling door IGO 

Prijzen voor 1 sessie

(1 studienamiddag naar keuze)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 200,00
Prijs (excl. btw) € 165,29
Kortingsprijs (incl. btw) 
€ 160
Betaling door IGO 

Deze opleidingsreeks bestaat uit 2 sessies:

 • 13/12/18 13.30 - 17.30 u.: Handelshuur en overdracht van een handelszaak
 • 05/02/19 09.00 - 16.05 u.: Erfpacht en opstal

Handelshuur en overdracht van een handelszaak

De handelshuurwetgeving dateert van 30 april 1951 maar heeft op enkele wijzigingen na, de tand des tijds glansrijk doorstaan. Dagelijks worden onroerende goederen verhuurd die gebruikt worden voor een kleinhandelszaak of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek. Het specifieke regime van de handelshuurwetgeving biedt de stabiliteit die nodig is om de handelszaak te beschermen. De handelshuurwetgeving is echter zeer formalistisch zodat een grondige kennis van de wetgeving en rechtspraak de enige garantie is voor een goed advies en goede begeleiding.

Deze studienamiddag heeft tot doel de principes van de handelshuurwetgeving haarfijn uit te leggen.
Bovendien krijgen de deelnemers een verhelderende uitleg over de juridische relatie tussen de overdracht van een handelshuur en de overdracht van een handelsfonds met een praktische begeleiding doorheen dat proces. Experten in de materie geven een duidelijk inzicht hoe de waarde van een handelsfonds wordt bepaald en tenslotte wordt de nieuwe Pandwet op heldere wijze uiteen gezet. Deze recente wetgeving wijzigt immers op ingrijpende wijze het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht en maakt het voor alle schuldeisers mogelijk een pand op de handelszaak te vestigen.

Voor iedereen die op professionele wijze actief is in de vastgoedsector, kan deze elementaire kennis over de handelshuurwetgeving niet ontbreken.

Erfpacht en opstal

De zakelijke rechten van erfpacht en opstal worden in de vastgoedpraktijk meer en meer gebruikt als goede alternatieven voor langlopende huurovereenkomsten en dit om verschillende redenen van burgerrechtelijke en fiscale aard.

Deze studiedag beoogt een zeer volledig beeld te geven van deze tijdelijke zakelijke genotsrechten waarbij relevante rechtsdomeinen aan bod komen: Zakenrecht, Contractenrecht, Kredietrecht, Zekerheden- en Executierecht, Administratief- en Milieurecht, Boekhoudrecht, Fiscaal Recht (zowel indirecte als directe belastingen) en Notarieel Recht.

Er wordt ook nader ingegaan op de weerslag van nieuwe wetgeving op deze rechtsfiguren (onder meer de regionalisering van de huurwetgeving en het ruime toepassingsgebied van het nieuwe Insolventierecht).

In de verschillende uiteenzettingen wordt bijzondere aandacht besteed aan het opstellen van noodzakelijke en nuttige clausules in de vestigingsakte van deze zakelijke rechten. Er wordt ook stil gestaan bij de formaliteiten die voor en na het verlijden van de notariële akte moeten worden vervuld.

13/12/18 Sessie 1: Handelshuur en overdracht van een handelszaak

Voorzitter: Jan Kamoen, Docent Vastgoedrecht HOGENT, Voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbanken van Oost-Vlaanderen

13.30 – 13.40 u.: Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

13.40 – 14.25 u.: Overzicht van de basisbeginselen van de Handelshuurwet door Jan Byttebier, Notaris Nevele, Doctor in de Rechten

14.25 – 15.10 u.: Overdracht van de handelshuur samen met de overdracht van de handelszaak door Alain Hinderyckx, Advocaat Gent

15.35 – 16.10 u.: Pand op de handelszaak. Gevolgen van de nieuwe Pandwet door Prof. Dirk Meulemans, Docent Vastgoedrecht HOGENT, Docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)

16.10 – 16.55 u.: Beschrijving en schatting van de handelszaak. Hoe een volledig en gefundeerd verslag opstellen voor de kredietgever door Christophe Moyersoen, Gedelegeerd bestuurder Moyersoen NV , Gerechtsdeskundige inzake taxatie van industriële roerende goederen

16.55 – 17.20 u.: Vragenronde

17.20 – 17.30 u.: Besluit door de voorzitter

Sessie 2: Erfpacht en opstal

Voorzitter: Dirk De Groote, Vrederechter Oudenaarde

9.00 – 9.10 u.: Verwelkoming en inleiding

9.10 – 10.50 u.:

 • Erfpacht en opstal: Zakenrechtelijke aspecten en Contractenrechtelijke aspecten
 • Het gebruik van erfpacht en opstal als alternatief voor huur. Gevolgen van de regionalisering van de huur
 • Het aangaan van een hypothecair krediet door de erfpachter of de opstalhouder

door Prof. Dirk Meulemans, Docent Vastgoedrecht HOGENT, Docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)

10.50 – 11.25 u.: Het gebruik van de bestaande gebouwen en het oprichten van nieuwe gebouwen door de erfpachter of de opstalhouder door Isabelle Suy, Advocaat Dendermonde (Synergylaw)

11.25 – 11.55 u.: Gevolgen van de insolvabiliteit van één van de partijen voor de lopende overeenkomst van erfpacht of opstal door Bart Van Baeveghem, Advocaat Dendermonde (Synergylaw), Praktijkassistent Rechtsfaculteit UGent

11.55 – 12.25 u.: Administratiefrechtelijke en Milieurechtelijke aspecten door Astrid Lippens, Advocaat Gent (Bienstman-Decloedt)

12.25 – 12.40 u.: Vragenronde

14.00 – 14.30 u.: Boekhoudrechtelijke aspecten door Sara Steyaert, Bedrijfsrevisor Erpe-Mere (Mazars)

14.30 – 15.10 u.: Fiscale aspecten: indirecte en directe belastingen door Hilde Dhont, Advocaat Gent (Pure Advocaten), Docent Fiscaal Recht HOGENT en Pieter Steenbrugge, Advocaat Gent (Pure Advocaten)

15.10 – 15.45 u.: Notariële aspecten : het opstellen van de notariële vestigingsakte en de te vervullen formaliteiten voor en na het verlijden van de akte door Isis Vermander, Notaris Wuustwezel

15.45 – 16.05u. : Vragenronde en besluit

Sessie 1: Handelshuur en overdracht van een handelszaak

 • Jan Kamoen, Docent Vastgoedrecht HOGENT, Voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbanken van Oost-Vlaanderen
 • Jan Byttebier, Notaris Nevele, Doctor in de Rechten
 • Alain Hinderyckx, Advocaat Gent
 • Dirk Meulemans, Docent Vastgoedrecht HOGENT, Docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)
 • Christophe Moyersoen, Gedelegeerd bestuurder Moyersoen NV , Gerechtsdeskundige inzake taxatie van industriële roerende goederen

Sessie 2: Erfpacht en opstal

 • Dirk De Groote, Vrederechter Oudenaarde
 • Prof. Dirk Meulemans, Docent Vastgoedrecht HOGENT, Docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)
 • Isabelle Suy, Advocaat Dendermonde (Synergylaw)
 • Bart Van Baeveghem, Advocaat Dendermonde (Synergylaw), Praktijkassistent Rechtsfaculteit UGent
 • Astrid Lippens, Advocaat Gent (Bienstman-Decloedt)
 • Sara Steyaert, Bedrijfsrevisor Erpe-Mere (Mazars)
 • Hilde Dhont, Advocaat Gent (Pure Advocaten), Docent Fiscaal Recht HOGENT
 • Pieter Steenbrugge, Advocaat Gent (Pure Advocaten)
 • Isis Vermander, Notaris Wuustwezel

 

Doelpubliek
Magistratuur, Advocaat, Landmeter-expert, Notaris / Notariële medewerker

Interessant voor
ontwikkelaars, vastgoedmakelaars, vastgoedexperts, schatters, alumni Vastgoed en Landmeten, postgraduaten, studenten 3e jaar Vastgoed en Landmeten, …

Data

 • Sessie 1 Handelshuur en overdracht van een handelszaak: Donderdag 13 december 2018 van 13.30 tot 17.45 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.15 uur)
 • Sessie 2 Erfpacht en opstal: Dinsdag 5 fabruari 2019 van 9.00 tot 16.05 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 8.40 uur met koffie)

Locatie

HOGENT - Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

 • Op wandelafstand van het station Gent-Sint-Pieters
 • Gratis parking beschikbaar

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor de beide sessies bedraagt 280,99 euro (excl. 21% btw) / 340 euro (incl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname
 • de documentatiemap
 • de catering

Indien u zich enkel wenst in te schrijven voor de studienamiddag "Handelshuur en overdracht van een handelszaak" betaalt u 132,23 euro (excl. 21% btw) /160 euro (incl. 21% btw), de prijs voor enkel de studiedag "Erfpacht en opstal" bedraagt 165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21% btw).

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens
Schrijf in voor
Erfpacht en opstal

Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief