Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Tien jaar Salduz

De regeling van de advocatenbijstand bij het verhoor geëvalueerd vanuit de praktijk

Het is ondertussen al tien jaar geleden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn spraakmakende arrest Salduz versus Turkije wees. Door dat arrest en de Belgische wetgeving die hieruit resulteerde, zou de verhoorpraktijk in België nooit meer als voorheen zijn. Tien jaar geleden betrad de advocaat namelijk de verhoorruimte, een gegeven waarmee alle betrokken actoren moesten leren omgaan.

Het tienjarig jubileum van het Salduzarrest is hét moment om even stil te staan bij hoe de politie- en Justitiepraktijk dit alles ervaart. Deze studienamiddag begint met het schetsen van de actuele Belgische regeling en haar genese. Het gaat hier om de zogenaamde ‘Salduzpluswet’ van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord (BS 24 november 2016). Hierdoor werden het Wetboek van Strafvordering en de Voorlopige Hechteniswet 1990 gewijzigd, met de bijhorende uitvoeringsregelgeving en omzendbrieven van het College van procureurs-generaal. De relevante nationale rechtspraak en Straatsburgse jurisprudentie komen bij deze ‘state of the art’ aan bod. In aansluiting hierop presenteert de Dienst Strafrechtelijk Beleid zijn recente evaluatierapport inzake de voormelde wet.

Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats met vakspecialisten. Zij geven aan hoe zij dit alles ervaren en wat geoptimaliseerd zou kunnen worden. De studienamiddag wordt afgesloten met een globale, transversale reflectie over tien jaar Salduzrechtspraak en –regelgeving.

» De deelnemers aan de studienamiddag ontvangen gratis een jaarabonnement voor 2019 op het nieuwe Tijdschrift Politie & Recht (*) én het speciale themanummer rond Salduz Plus.

» Die Keure besloot in 2018 tot het opstarten van dit tijdschrift onder redactievoorzitterschap van prof. dr. Dirk Van Daele en dr. Franky Goossens. Dit omdat net wetgevingen zoals de Salduzplusregeling (waarin Straatsburgse rechtspraak en EU-recht - Richtlijn 2013/48/EU van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 - doorwerken) de noodzaak onderstrepen van periodieke gepaste juridische duiding voor de politie- en Justitiepraktijk. Het politierecht wordt namelijk van langsom meer complex.

(*) Uw abonnement wordt automatisch verlengd na de gratis nummers in 2019.  Dit abonnement zal jaarlijks automatisch verlengd worden tot we een schriftelijke opzeg vóór de jaarlijkse vervaldag van 1 december ontvangen.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de gerechtelijke orde die effectief aanwezig zijn
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 4 punten.
 • PIVO Politieschool Vlaams-Brabant : Erkenning aangevraagd voor 3,5 uur
In samenwerking met:
29 november 2018
Prijs (incl. btw)
€ 190,00
Prijs (excl. btw) € 157,02
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 125,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 125,00
Voorwaarden

Het is ondertussen al tien jaar geleden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn spraakmakende arrest Salduz versus Turkije wees. Door dat arrest en de Belgische wetgeving die hieruit resulteerde, zou de verhoorpraktijk in België nooit meer als voorheen zijn. Tien jaar geleden betrad de advocaat namelijk de verhoorruimte, een gegeven waarmee alle betrokken actoren moesten leren omgaan.

Het tienjarig jubileum van het Salduzarrest is hét moment om even stil te staan bij hoe de politie- en Justitiepraktijk dit alles ervaart. Deze studienamiddag begint met het schetsen van de actuele Belgische regeling en haar genese. Het gaat hier om de zogenaamde ‘Salduzpluswet’ van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord (BS 24 november 2016). Hierdoor werden het Wetboek van Strafvordering en de Voorlopige Hechteniswet 1990 gewijzigd, met de bijhorende uitvoeringsregelgeving en omzendbrieven van het College van procureurs-generaal. De relevante nationale rechtspraak en Straatsburgse jurisprudentie komen bij deze ‘state of the art’ aan bod. In aansluiting hierop presenteert de Dienst Strafrechtelijk Beleid zijn recente evaluatierapport inzake de voormelde wet.

Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats met vakspecialisten. Zij geven aan hoe zij dit alles ervaren en wat geoptimaliseerd zou kunnen worden. De studienamiddag wordt afgesloten met een globale, transversale reflectie over tien jaar Salduzrechtspraak en –regelgeving.

» De deelnemers aan de studienamiddag ontvangen gratis een jaarabonnement voor 2019 op het nieuwe Tijdschrift Politie & Recht (*) én het speciale themanummer rond Salduz Plus.

» Die Keure besloot in 2018 tot het opstarten van dit tijdschrift onder redactievoorzitterschap van prof. dr. Dirk Van Daele en dr. Franky Goossens. Dit omdat net wetgevingen zoals de Salduzplusregeling (waarin Straatsburgse rechtspraak en EU-recht - Richtlijn 2013/48/EU van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 - doorwerken) de noodzaak onderstrepen van periodieke gepaste juridische duiding voor de politie- en Justitiepraktijk. Het politierecht wordt namelijk van langsom meer complex.

(*) Uw abonnement wordt automatisch verlengd na de gratis nummers in 2019.  Dit abonnement zal jaarlijks automatisch verlengd worden tot we een schriftelijke opzeg vóór de jaarlijkse vervaldag van 1 december ontvangen.

13.00 - 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

13.30 - 13.45 u.: Verwelkoming door de voorzitter Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar, Instituut voor Strafrecht KU Leuven

13.45 – 14.30 u.: 10 jaar Salduz: een overzicht van de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak door Maarten Colette, Assistent Vrije Universiteit Brussel

14.30 – 15.00 u.: Kwalitatieve evaluatie van de implementatie van de Salduzpluswet van 2016, belangrijkste bevindingen en aanbevelingen door Carl Piron, Attaché bij de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid FOD justitie

15.00 – 15.30 u.: Pauze met koffie en thee

15.30 – 16.30 u.: Panelgesprek met: 

 • Tom De Meester, Advocaat Liberant Advocaten Antwerpen, Salduz verantwoordelijke Orde van Advocaten Antwerpen
 • Hanne Vanhoof, Advocaat balie Leuven, Deeltijds praktijkassistent aan het Instituut voor Strafrecht KU Leuven
 • Ilse Juvijns, Commissaris PZ Carma, Diensthoofd Noodhulp
 • Eric Broeckx, Eerste Commissaris FGP Provincie Antwerpen/site Antwerpen afdeling Ecofin, Teamchef witwassen1
 • Yves Liégeois, Eerste advocaat-generaal, Ereprocureur-generaal, Parket bij het Hof van Beroep Antwerpen, Hoofdcoördinator expertisenetwerk strafrechtspleging van het College van Procureurs-generaal
 • Annemie Serlippens, Onderzoeksrechter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent
 • Frank Delbeke, Coördinator bij de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
 • Geneviève Van Der Meeren, Directeur Controle Private Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken

16.30 – 17.00 u.: Slot Terugblik 10 jaar later door prof. em. dr. Cyrille Fijnaut, KU Leuven

 • Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar, Instituut voor Strafrecht KU Leuven
 • Maarten Colette, Assistent Vrije Universiteit Brussel
 • Carl Piron, Attaché bij de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid FOD justitie
 • Tom De Meester, Advocaat Liberant Advocaten Antwerpen, Salduz verantwoordelijke Orde van Advocaten Antwerpen
 • Hanne Vanhoof, Advocaat balie Leuven, Deeltijds praktijkassistent aan het Instituut voor Strafrecht KU Leuven
 • Ilse Juvijns, Commissaris PZ Carma, Diensthoofd Noodhulp
 • Eric Broeckx, Eerste Commissaris, FGP Provincie Antwerpen/site Antwerpen, afdeling Ecofin, teamchef witwassen1
 • Yves Liégeois, Eerste advocaat-generaal, Ereprocureur-generaal, Parket bij het Hof van Beroep Antwerpen, Hoofdcoördinator expertisenetwerk strafrechtspleging van het college van procureurs-generaal
 • Annemie Serlippens, Onderzoeksrechter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
 • Frank Delbeke, Coördinator bij de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
 • Geneviève Van Der Meeren, Directeur Controle Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken
 • prof. em. dr. Cyrille Fijnaut, KU Leuven

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur

Interessant voor
politie, Orde van Vlaamse Balies, FOD justitie, private politie, mensenrechtenorganisaties, ...

Datum

Donderdag 29 november 2018 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13 uur met koffie en thee)

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant - Raadzaal
Provincieplein 1
3010  Leuven

Bereikbaarheid:

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit congres bedraagt 157,03 euro (excl. 21% btw)/ 190 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname
 • een jaarabonnement voor 2019 op het nieuwe Tijdschrift Politie & Recht t.w.v. 125 euro (*) + gratis het speciale themanummer rond Salduz Plus t.w.v. 45 euro
 • de documentatiemap
 • de catering

Neem een collega mee voor 103,31 euro (excl. 21% btw) / 125 euro (incl. 21% btw) incl. het speciale themanummer.  (voorwaarde: één organisatie - één factuur - zonder abonnement)

Abonnees van het Tijdschrift Politie & Recht genieten een voordeelprijs en betalen 103,31 euro (excl. 21% btw) / 125 euro (incl. 21% btw). 

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

 

(*) Uw abonnement wordt automatisch verlengd na de gratis nummers in 2019.  Dit abonnement zal jaarlijks automatisch verlengd worden tot we een schriftelijke opzeg vóór de jaarlijkse vervaldag van 1 december ontvangen.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief