Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Biënnale van het Sociaal recht 2018 / Biennale du Droit social 2018

De vierde industriële revolutie en het sociaal recht

Het sociaal recht staat voor grote uitdagingen. De vierde industriële revolutie is daar een onderdeel van. Deze terminologie wordt gehanteerd om een nieuwe tijd te beschrijven waarin onze maatschappij steeds meer doordrongen zal zijn van technologie, digitale netwerken, robotica en het ‘internet of things’. Dit heeft uiteraard een belangrijke invloed op onze sociale zekerheid en het nieuwe werken op de arbeidsmarkt. Vele regels en principes in het sociaal recht, zowel het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht, zijn gebaseerd op traditionele, vaak nog klassiek-industriële arbeidsverhoudingen, met afgebakende patronen van wie werkgever is, wat functies zijn, wat arbeidstijd of arbeidsplaats betekenen, met traditionele sociale risico’s en nog duidelijke overgangen tussen werk en niet-werk, weliswaar met een dynamiek van voortdurende veranderingen. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals gewijzigde vormen van arbeid, flexibele werkvormen, de gig economie, de komst van autonome werknemers, de digitalisering, wordt onze benadering in het sociaal recht uitgedaagd en wordt een creatieve omgang dan wel een reeks nieuwe oplossingen noodzakelijk. De (r)evoluties laten geen enkel aspect van de werkwereld onverlet.

Op deze studiedag gaan de professoren in het sociaal recht, leden van Begasoz, op zoek naar nieuwe juridische uitdagingen en vragen, maar ook naar juridische antwoorden, in het kader van het Belgische arbeids- en socialezekerheidsrecht. Er wordt nagedacht over nieuwe toepassingen in het sociaal recht en er wordt niet nagelaten een contextuele omkadering te geven vanuit andere disciplines zowel binnen als buiten het recht.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. : Attestations de présence disponibles sur demande.
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : Les frais d’ inscriptions sont pris en charge pour les magistrats, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’Ordre judiciaire à condition qu’ils soient effectivement présents
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de gerechtelijke orde die effectief aanwezig zijn
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 6 punten
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique : Agréée à concurrence de 6 points
In samenwerking met:
19 oktober 2018
Prijs (incl. btw)
€ 195,00
Prijs (excl. btw) € 161,16
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 145,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden

Het sociaal recht staat voor grote uitdagingen. De vierde industriële revolutie is daar een onderdeel van. Deze terminologie wordt gehanteerd om een nieuwe tijd te beschrijven waarin onze maatschappij steeds meer doordrongen zal zijn van technologie, digitale netwerken, robotica en het ‘internet of things’. Dit heeft uiteraard een belangrijke invloed op onze sociale zekerheid en het nieuwe werken op de arbeidsmarkt. Vele regels en principes in het sociaal recht, zowel het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht, zijn gebaseerd op traditionele, vaak nog klassiek-industriële arbeidsverhoudingen, met afgebakende patronen van wie werkgever is, wat functies zijn, wat arbeidstijd of arbeidsplaats betekenen, met traditionele sociale risico’s en nog duidelijke overgangen tussen werk en niet-werk, weliswaar met een dynamiek van voortdurende veranderingen. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals gewijzigde vormen van arbeid, flexibele werkvormen, de gig economie, de komst van autonome werknemers, de digitalisering, wordt onze benadering in het sociaal recht uitgedaagd en wordt een creatieve omgang dan wel een reeks nieuwe oplossingen noodzakelijk. De (r)evoluties laten geen enkel aspect van de werkwereld onverlet. Op deze studiedag gaan de professoren in het sociaal recht, leden van Begasoz, op zoek naar nieuwe juridische uitdagingen en vragen, maar ook naar juridische antwoorden, in het kader van het Belgische arbeids- en socialezekerheidsrecht. Er wordt nagedacht over nieuwe toepassingen in het sociaal recht en er wordt niet nagelaten een contextuele omkadering te geven vanuit andere disciplines zowel binnen als buiten het recht.

8.50 - 9.20: Onthaal

9.20 - 9.30: Inleiding door Frank Hendrickx (KU Leuven)

Voormiddag
Voorzitterschap: Patrick Humblet (UGent)

9.30 - 10.00: "La conceptualisation des nouvelles formes d’emploi du point de vue de la gestion des ressources humaines" door François Pichault (Université de Liège)

10.00 - 10.30: "Salarié, indépendant ou troisième voie dans la Gig Economie ?" door Fabienne Kéfer en Quentin Cordier (Université de Liège)

10.30 - 10.50: Vragen en discussie

10.50 - 11.10: Koffiepauze

11.10 - 11.40: "Man overboord? Kan het handelscontractenrecht een reddingsboei vormen voor gig workers die buiten de bescherming van het arbeidsrecht vallen?" door Wouter Verheyen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

11.40 - 12.10: "Tijd- en plaatsonafhankelijk werken: het nieuwe werken?" door Sarah De Groof (KU Leuven, Consultant)

12.10 - 12.30: Vragen en discussie

12.30 - 13.30: Lunch


Namiddag
Voorzitterschap: Valérie Flohimont (UNamur)

13.30 - 14.00: "Een recht op deconnectie, of hoe omgaan met technostress?" door Kelly Reyniers (Universiteit Antwerpen)

14.00 - 14.30: "La dimension du droit du travail collectif" door Filip Dorssemont en Auriane Lamine (Université catholique de Louvain)

14.30 - 14.50: Vragen en discussie

14.50 - 15.10: Koffiepauze

15.10 - 15.40: "De vierde industriële revolutie en het socialezekerheidsrecht" door Yves Stevens en Jakob Werbrouck (KU Leuven)

15.40 - 16.10: "Le revenu de base universel, avenir de la sécurité sociale ?" door Daniel Dumont (Université libre de Bruxelles)

16.10 - 16.40: Vragen en discussie

16.40 - 16.45: Afsluiting door Frank Hendrickx (KU Leuven)

 • Frank Hendrickx (KU Leuven)
 • Patrick Humblet (UGent)
 • François Pichault (Université de Liège)
 • Fabienne Kéfer (Université de Liège)
 • Quentin Cordier (Université de Liège)
 • Wouter Verheyen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Sarah De Groof (KU Leuven, Consultant)
 • Valérie Flohimont (UNamur)
 • Kelly Reyniers (Universiteit Antwerpen)
 • Filip Dorssemont (Université Catholique de Louvain)
 • Auriane Lamine (Université Catholique de Louvain)
 • Yves Stevens (KU Leuven)
 • Jakob Werbrouck (KU Leuven)
 • Daniel Dumont (Université libre de Bruxelles) 

Doelpubliek
Sociale sector

Interessant voor
Voor advocaten sociaal recht, magistraten, bedrijfsjuristen, sociaalbureaus, vakbonden, patronale organisaties, NGO’s, academici, Raad van State, FOD Werkgelegenheid, FOD Sociale Zaken, … / Pour les avocats en droit social, magistrats, juristes d’entreprise, syndicats, organisations patronales, organisations nongouvernementales, académiques, Conseil d’Etat, SPF Emploi et SPF Sécurité sociale, …

Datum

Vrijdag 19 oktober 2018 van 09.20 tot 16.45 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 8.50 uur met koffie en thee)

Locatie

The international Auditorium
Koning Albert II laan 5/2
1210 Brussel

Bereikbaarheid:

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit congres bedraagt 161.15 euro (excl. 21% btw)/ 195 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname
 • de publicatie (t.w.v. 70 euro)
 • de documentatiemap
 • de catering

Voor geabonneerden TSR bedraagt de inschrijvingsprijs 119,83 euro (excl. 21% btw) / 145 euro (incl. 21% btw). 
(zonder boek - themanummer in TSR jaargang 2019)

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief