Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Pensioenen in de overheidssector

Recente hervormingen in een juist perspectief

Deze studievoormiddag bestaat uit twee delen:

Deel 1:  recente hervormingen in de ambtenarenpensioenregeling

Een tsunami van wetswijzigingen is de laatste zeven jaar door het landschap van de ambtenarenpensioenen geraasd. Het eerste deel van deze opleiding heeft tot doel klaarheid te scheppen in de gevolgen hiervan.

 • Kan een ambtenaar nog steeds vroeger met pensioen gaan dan een werknemer of een zelfstandige?
 • In hoeverre is de ziektepensioenregeling voor de ambtenaren nog van deze tijd?
 • Krijgt een ambtenaar wel of niet nog een diplomabonificatie of doet hij er goed aan zijn studieperiodes te regulariseren?
 • Wat met de voordeligere loonbaanbreuk, in de ambtenarenpensioenregeling het tantième genoemd?
 • Is het einde daarvan in zicht, tegen de achtergrond van de discussie over de zware beroepen/functies?
 • En hoe zit het met de impact van gewijzigde gezinspatronen?
 • De bedoeling is om op al deze vragen een zo sluitend mogelijk antwoord te bieden.

Deel 2: aanvullende pensioenen voor de overheidscontractanten

Nieuw is ook het gemengd pensioen. Dat betekent dat de contractuele diensten voorafgaand aan een definitieve benoeming, enkel een werknemerspensioen zullen opleveren. Tegelijk heeft de federale regering de basis gelegd voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor de overheidscontractanten. Dit is voer voor het tweede deel. Er wordt eerst kort ingegaan op het ABC van de techniek van de aanvullende pensioenen. Die is immers fundamenteel verschillend van de wettelijke pensioenregeling voor de ambtenaren.

Vervolgens komen enkele bestaande mechanismes (onder meer VVSG) aan bod om te zien wat dit concreet inhoudt voor de contractuele personeelsleden. Tot slot blikt de docent vooruit op wat de recente wetgeving betreffende het gemengd en aanvullend pensioen aan effecten teweegbrengt.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO) : Erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief aanwezig zijn
Prijs (incl. btw)
€ 180,00
Prijs (excl. btw) € 148,76
Betaling door IGO
Voorwaarden
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 105,00
Voorwaarden

Deze studievoormiddag bestaat uit twee delen:

Deel 1:  recente hervormingen in de ambtenarenpensioenregeling

Een tsunami van wetswijzigingen is de laatste zeven jaar door het landschap van de ambtenarenpensioenen geraasd. Het eerste deel van deze opleiding heeft tot doel klaarheid te scheppen in de gevolgen hiervan.

 • Kan een ambtenaar nog steeds vroeger met pensioen gaan dan een werknemer of een zelfstandige?
 • In hoeverre is de ziektepensioenregeling voor de ambtenaren nog van deze tijd?
 • Krijgt een ambtenaar wel of niet nog een diplomabonificatie of doet hij er goed aan zijn studieperiodes te regulariseren?
 • Wat met de voordeligere loonbaanbreuk, in de ambtenarenpensioenregeling het tantième genoemd?
 • Is het einde daarvan in zicht, tegen de achtergrond van de discussie over de zware beroepen/functies?
 • En hoe zit het met de impact van gewijzigde gezinspatronen?
 • De bedoeling is om op al deze vragen een zo sluitend mogelijk antwoord te bieden.

Deel 2: aanvullende pensioenen voor de overheidscontractanten

Nieuw is ook het gemengd pensioen. Dat betekent dat de contractuele diensten voorafgaand aan een definitieve benoeming, enkel een werknemerspensioen zullen opleveren. Tegelijk heeft de federale regering de basis gelegd voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor de overheidscontractanten. Dit is voer voor het tweede deel. Er wordt eerst kort ingegaan op het ABC van de techniek van de aanvullende pensioenen. Die is immers fundamenteel verschillend van de wettelijke pensioenregeling voor de ambtenaren.

Vervolgens komen enkele bestaande mechanismes (onder meer VVSG) aan bod om te zien wat dit concreet inhoudt voor de contractuele personeelsleden. Tot slot blikt de docent vooruit op wat de recente wetgeving betreffende het gemengd en aanvullend pensioen aan effecten teweegbrengt.

9u.00 - 9u.30: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

9u.30 - 11u.00: Recente hervormingen in de ambtenarenpensioenregeling

11u.00 - 11u.30: Netwerkmoment

11u.30 - 12u.30 : Aanvullende pensioenen voor de overheidscontractanten
 • Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van o.a. de Academische Raad (voor pensioenen).
 • Yves Stevens is docent aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in het socialezekerheidsrecht en het pensioenrecht. Daarnaast is hij de trekker van de postacademische opleiding pensioenrecht. Hij is hoofdredacteur van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Hij maakt ook deel uit van de Academische Raad (voor pensioenen).

Doelpubliek
Sociale sector, Regionale overheid, Lokale overheid, HR

Interessant voor
al wie begaan is met de pensioenen in de publieke sector: lokale besturen (burgemeesters, schepenen personeel, mandatarissen, secretarissen, ontvangers en beleidsmedewerkers, iedereen die binnen de Vlaamse en de federale overheidsdiensten bezig is met personeel en pensioenen, vakbonden, Ombudsdienst Pensioenen, sociaal secretariaten,...

Datum

Donderdag 24 mei 2018 van 9u.30 tot 12u.30 (onthaal van de deelnemers om 9u.00 met koffie en thee)

Locatie

VAC GENT
Virginie Lovelinggebouw – Auditorium
Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

 Bereikbaarheid:

 • Vlakbij station Gent-Sint-Pieters
 • Parkeren in parking station Gent-Sint-Pieters

Meer informatie volgt bij bevestiging van uw inschrijving

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor één studievoormiddag bedraagt 148,76 euro (exclusief 21% btw) / 180 euro (inclusief 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering
 • het boek van de hand van Ria Janvier dat een kritisch en tegelijk bevattelijk overzicht biedt van de diverse wijzigingen aan de pensioenen in de overheidssector

Neem een collega mee aan 105 euro (inclusief 21% btw) – (voorwaarde: één organisatie & één factuur – zonder boek)

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Annuleren
Annuleren kan tot 14 dagen na de inschrijving, tenzij er nog slechts 5 werkdagen of minder zijn tot de opleiding. Bij inschrijvingen via de website is dit kosteloos. Bij andere inschrijvingen (post, mail of fax) betaalt u 15 euro administratieve kosten. Een vervanger aanduiden kan altijd.

Bespaar via de KMO-portefeuille
Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) waardoor een tussenkomst van maximum 40% door de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer informatie op www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/info/kmo-portefeuille). De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief