Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Praktijkopleidingen op maat van de landmeter-expert - Gentbrugge

Voor het derde jaar op rij nodigt NKKCLE alle landmeters-experten uit op hun studieavonden met een programma op maat voor de landmeter-expert. Ervaren sprekers behandelen de thema’s ’Archeologie’ en ‘Onteigening’ grondig en met focus op wat voor u als landmeter-expert van belang is.

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Federale Raad voor Landmeters-experten : Erkend voor 6 uren (twee sessies)
In samenwerking met:
14 september 2017
05 december 2017
Dit is een meerdaagse opleiding. U kan inschrijven voor de reeks of voor individuele sessies.

Prijzen voor de reeks

(Studienamiddagen)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 265,00
Prijs (excl. btw) € 219,01
Kortingsprijs (incl. btw) 
€ 225

Sessie Archeologie – 14 september 2017

Het Onroerenderfgoeddecreet is twee jaar geleden in werking getreden en werd intussen reeds gewijzigd. Het decreet omvat de beschermingsprocedure van monumenten, dorps- en stadsgezichten, landschappen en archeologie, samen met de rechtsgevolgen. Daarnaast is er een luik gewijd aan de opname van onroerende goederen op de verschillende inventarissen. Ook voor deze geïnventariseerde goederen gelden er beperkingen voor de eigenaar. Een belangrijk hoofdstuk in het decreet is de bescherming van het archeologisch erfgoed: zeer actueel is dan ook de problematiek van het uitvoeren van een archeologisch onderzoek vóór het uitvoeren van bouwwerken. Al deze aspecten worden besproken tijdens het seminarie.

Sessie Onteigening – 5 december 2017

Artikel 16 van de Belgische Grondwet vereist dat bij onteigening, de vergoeding billijk en voorafgaand moet zijn. Wat een billijke vergoeding dan is, werd op heden nergens wettelijk bepaald, met uitzondering van enkele algemene bepalingen in de federale onteigeningswetten (over doelneutraliteit en opeenvolgende onteigeningen) sectorale bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (inzake de planologische neutraliteit) en het Bodemdecreet.

Het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet en het Onteigeningsuitvoeringsbesluit voorziet nu in een aantal uitdrukkelijke bepalingen inzake de plicht tot en de modaliteiten van onderhandelingen alsook inzake de vaststelling van de onteigeningsvergoeding bij integrale en bij fractionele onteigening. In het (ontwerp van) Onteigeningsuitvoeringsbesluit worden zelfs de mogelijke componenten van de onteigeningsvergoeding (gelukkig niet limitatief) opgesomd.

De uitdrukkelijke geregelde onderhandelingsplicht zal allicht de onteigeningspraktijk zichtbaar doen wijzigen. De vraag rijst of de bepalingen inzake de vergoeding tot grote evoluties zullen leiden in de rechtspraak inzake de onteigeningsvergoeding.

Prof. dr. Stijn Verbist maakt vanuit zijn rijke ervaring als advocaat en vanuit zijn onderzoekswerk als academicus de actuele wettelijke evoluties inzichtelijk en licht de vergoedingsprincipes uit de onteigeningsrechtspraak systematisch toe.

15u.30 – 16u.00: Onthaal van de deelnemers
16u.00 – 17.30: Deel 1
17u.30 – 18u.00: Pauze met een broodje
18u.00 – 19u.00: Deel 2

  • Michiel Deweirdt, Advocaat Odigo
  • Stijn Verbist, Advocaat Verbist Advocatuur

Doelpubliek
Landmeter-expert

Datum
Donderdag 14 september en dinsdag 5 december 2017 van 16u.00 tot 19u.00 (onthaal van de deelnemers vanaf 15u.30)

Locatie
De Punt
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge

Meer informatie volgt bij bevestiging van uw inschrijving.

Inschrijven
Het inschrijvingsgeld voor de opleidingsreeks (2 sessies) bedraagt 185,95 euro (excl. 21% btw) / 225 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de 2 opleidingsnamiddagen
  • het documentatiepakket
  • het nieuwe boekje uitgegeven bij die Keure
  • de catering

Als NKKCLE-lid geniet u een korting en betaalt u 200 euro (incl. 21% btw).

Annuleren kan tot 14 dagen na de inschrijving, tenzij er nog slechts 5 werkdagen of minder zijn tot de opleiding. Bij inschrijvingen via de website is dit kosteloos. Bij andere inschrijvingen (post, mail of fax) betaalt u 15 euro administratieve kosten. Een vervanger aanduiden kan altijd.

Bespaar via de KMO-portefeuille
Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) waardoor een tussenkomst van maximum 40% door de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer informatie op www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/info/kmo-portefeuille). De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief