Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Praktijkreeks op maat van de landmeter-expert - Geel


Download de folder.

De NKKCLE nodigt alle landmeters-experten uit op hun studieavonden met een programma op maat voor de landmeter-expert.Studipolis, het opleidingscentrum van die Keure zorgt voor de praktische organisatie.

Deze opleidingen gepland in het najaar van 2016 - behandelen twee actuele boeiende thema’s en gaan door op 2 centrale locaties (keuze tussen Gentbrugge of Geel) om uw verplaatsing min of meer te beperken. Ervaren sprekers behandelen deze grondig met focus op wat voor u als landmeter van belang is.

Er wordt tijdens en na de vorming voldoende tijd voorzien voor vragen en interactie

SESSIE 1: 13/10/2016 - Verkavelen op maat van de landmeters-experten

De verkavelingsvergunning is een belangrijk instrument in de ruimtelijke ordening omdat ze de ordening en inrichting van een te (her)ontwikkelen woongebied of bedrijventerrein op de meest concrete wijze juridisch vastlegt. Omdat de nog te ontwikkelen ruimte steeds schaarser wordt en er steeds denser en multifunctioneel ontwikkeld wordt, wint de verkavelingsvergunning aan belang maar ook aan complexiteit. Niet alleen bij nieuw aan te snijden gebieden is dit zo maar ook bij de transformatie van bestaande gebieden wordt meer en meer (her)verkaveld. Ook voor de landmeters-experten is kennis van dit instrument in deze nieuwe context van onschatbare waarde …

In een eerste deel wordt de verkavelingsvergunning juridisch belicht waarbij op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aandacht wordt besteed aan de procedure tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, de inhoudelijke aandachtspunten zoals o.a. de stedenbouwkundige voorschriften, het verkavelingsdossier, de vervalregeling en wijzigbaarheid van de verkaveling, de zaak van de wegen, enz. Tevens wordt de verkavelingsvergunning geplaatst in kader van de nieuwe omgevingsvergunning, en wordt de link gelegd met andere instrumenten zoals bijvoorbeeld de archeologienota.

In het tweede deel wordt ingegaan op het ‘kwaliteitsvol verkavelen’ hetgeen speelt vooraleer tot een verkavelingsdossier en -vergunning kan gekomen worden. Kennis en interpretatie van de (soms complexe) planologische planningscontext is een must, aandacht voor ruimtelijk rendement, landschap, voor water, voor nieuwe woontypologieën, voor beeldkwaliteit, voor een verkeersleefbare en aantrekkelijke publieke ruimte, enz. zijn één voor één aspecten waar het vandaag om draait. Hoe pak je dit als ontwerper aan? Eenzelfde verkavelingsinstrument wordt momenteel ingezet zowel voor het realiseren van een residentiële verkaveling in het buitengebied als voor een stadsvernieuwingsproject met een verweving van diverse functies, als voor de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein. M.a.w. hedendaagse uitdagingen en verwachtingen ten aanzien van ‘het verkavelen’ vragen om een multiprofessionele aanpak!

SESSIE 2: 6/12/2016 - Problemen vermijden bij koop/verkoop door de bril van de landmeter-expert

Deze sessie gaat over enkele veel voorkomende problemen bij de verkoop van een onroerend goed waarmee een landmeter-expert kan geconfronteerd worden. Daarbij wordt in een eerste deel bijzondere aandacht besteed aan de precontractuele fase (tekoopstelling, aankondiging, onderhandelingen), de wederkerige aankoop- verkoopbelofte en het uitbrengen van een bod. In het tweede deel wordt de redactie van een onderhandse koopovereenkomst besproken met voorbeelden van nuttige en noodzakelijke contractuele bedingen. Tot slot worden ook nog de actiemogelijkheden(dwaling of bedrog, niet- conforme levering, vrijwaring wegens uitwinning, vrijwaring voor verborgen gebreken) bekeken van de koper in geval van problemen met het verkochte onroerend goed (zoals afwijkende bestemming of afwijkende oppervlakte).

DOELPUBLIEK
Met deze prakijkopleidingen richten we ons specifiek naar landmeters-experten en hun medewerkers die up-to-date willen zijn én blijven inzake deze materies. Deze studieavonden worden erkend in het kader van permanente vorming voor landmeters-experten.

U kan inschrijven voor de volledige reeks of één sessie naar keuze.


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA

 • SESSIE 1: Donderdag 13 oktober 2016 van 16.00u. tot 19.00u. (onthaal van de deelnemers vanaf 15.30u. met koffie en thee)
 • SESSIE 2: Dinsdag 6 december 2016 van 16.00u. tot 19.00u. (onthaal van de deelnemers vanaf 15.30u. met koffie en thee)

PLAATS
Geel

De Coninck Trainingscentrum - BEMT-gebouw
Kleinhoefstraat 6
2440 Geel

INSCHRIJVING

Het inschrijvingsgeld bedraagt 175 EUR (excl. 21% btw) / 211,75 EUR (incl. 21% btw) voor twee sessies en omvat:

 • De deelname aan twee sessies:
 • Het documentatiepakket
 • De catering incl. broodjesmaaltijd

Wie deelneemt aan één sessie (locatie A of B), betaalt 99 EUR (excl. 21% btw) / 119,78 EUR (incl. 21% btw).

NKKCLE-leden krijgen een korting en betalen voor één sessie 70 EUR (excl. 21% btw) en 125 EUR (excl. 21% btw) voor twee sessies. Wie als lid wil gebruik maken van de KMO-portefeuille voor de twee sessies kan dit enkel doen via mail naar opleidingen@diekeure.be

Inschrijven?

 • via studipolis@diekeure.be: u betaalt de opleiding na ontvangst van de factuur via overschrijving.
 • via www.studipolis.be: de betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt bij online inschrijven onmiddellijk bij het inschrijven zelf (via bancontact, MasterCard, Visa of overschrijving). De factuur wordt nagestuurd indien u dit aanvinkt.

Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) waardoor een tussenkomst van maximum 40% door de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer informatie op www.studipolis.be). De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren binnen de 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich aan de voorwaarden opgesteld door het Agentschap Ondernemen.

Het is ONMOGELIJK om uw deelname te annuleren, wel kan te allen tijde een vervanger aangewezen worden.

ACCREDITATIE

Alle deelnemers krijgen een attest van deelname als bewijs van het volgen van deze opleiding in kader van permanente vorming voor het aantal effectieve uren (3 of 6 uren).


13 oktober 2016
06 december 2016
Dit is een meerdaagse opleiding. U kan inschrijven voor de reeks of voor individuele sessies.

Prijzen voor de reeks

(Studienamiddagen)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 211,75
Prijs (excl. btw) € 175,00
Kortingsprijs (incl. btw) 
€ 151,25

PROGRAMMA

SESSIE 1: Verkavelen op maat van landmeters-experten  - 13/10/2016

Joris Geens, Advocaat
Guy Vloebergh, Ruimtelijk planner

15.30u. – 16.00u.: Onthaal met koffie en thee

16.00u – 17.30u.: DEEL I: De procedure tot het bekomen van een verkavelingsvergunning

17.30u. – 18.00u.: Pauze met een drankje en een broodje

18.00u. – 19.00u.: DEEL II: Kwaliteitsvol verkavelen

SESSIE 2: Problemen vermijden bij koop/verkoop door de bril van de landmeter-expert - 6/12/2016

Frederic Coryn, Advocaat, Assistent UGent

15.30u. – 16.00u.: Onthaal met koffie en thee

16.00u – 17.30u.: DEEL I

 • De precontractuele fase
 • De wederkerige aankoop- verkoopbelofte
 • Het uitbrengen van een bod

17.30u. – 18.00u.: Pauze met een drankje en een broodje

18.00u. – 19.00u.: DEEL II

 • De onderhandse koopovereenkomst
 • Actiemogelijkheden in geval van problemen

Doelpubliek
Landmeter-expert

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief