Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gerechtsdeskundigen/Experts judiciaires anno 2023

Alternatieve expertises

Daar waar gerechtsexpertises duur zijn en lang duren (volgens de meesten …), daar waar de rechter de voor hen meest geschikte onderzoeksmaatregel kiest, wordt er meer en meer gebruik gemaakt van alternatieven: mini-expertises, plaatsbezoek met de rechter, minnelijke expertises volgens de regels van art. 962-991 Ger.W., …  De invulling van de procedure hangt dikwijls af van regio (arrondissement, stad) of persoon.

Tijdens deze vijfde editie van dit jaarlijkse congres ism FEBEX – ABEX - KGSO ligt de focus op de verschillende expertises die niet de klassieke procedures zijn. Traditioneel komen er eerst een aantal keynotesprekers aan het woord en wordt in de namiddag debat gevoerd door actoren vanuit diverse invalshoeken, verschillende participanten uit de wereld van de gerechtsexpertises, i.c. rechters, advocaten en experten delen ons hun ervaringen mee met betrekking tot deze alternatieve procedures.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Attestations de présence disponibles sur demande :
 • Federale Raad voor Landmeters-experten : Erkend voor 2,5 uur vorming
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : Prise en charge pour les magistrats, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre judiciaire qui sont effectivement présents
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid
 • Orde van de Brusselse balie : Erkenning aangevraagd
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG) : La demande a été déposée
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 223,85
Prijs (excl. btw) € 185,00
Betaling door IGO
Voorwaarden

Daar waar gerechtsexpertises duur zijn en lang duren (volgens de meesten …), daar waar de rechter de voor hen meest geschikte onderzoeksmaatregel kiest, wordt er meer en meer gebruik gemaakt van alternatieven: mini-expertises, plaatsbezoek met de rechter, minnelijke expertises volgens de regels van art. 962-991 Ger.W., …  De invulling van de procedure hangt dikwijls af van regio (arrondissement, stad) of persoon.

Tijdens deze vijfde editie van dit jaarlijkse congres ism FEBEX – ABEX - KGSO ligt de focus op de verschillende expertises die niet de klassieke procedures zijn. Traditioneel komen er eerst een aantal keynotesprekers aan het woord en wordt in de namiddag debat gevoerd door actoren vanuit diverse invalshoeken, verschillende participanten uit de wereld van de gerechtsexpertises, i.c. rechters, advocaten en experten delen ons hun ervaringen mee met betrekking tot deze alternatieve procedures.

9.30 - 10.00 : Onthaal van de deelnemers met koffie en thee / Accueil des participants avec café et thé

10.00 - 10.20 : Inleiding/Introduction - Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect/Président FEBEX, Expert architecte

10.20 - 10.50 : Stand van zaken van register - Toon Lysens, Erevoorzitter Rechtbank van Koophandel Tongeren/Président d’honneur du Tribunal de l’entreprise de Tongres

10.50 - 12.30 :

 • Plaatsbezoek met de rechter  - Daniël Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
 • Mini-expertises - Francis Van Nuffel, Ondervoorzitter Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel
 • Verzoening, minnelijke regeling en dading in het kader van een deskundigenonderzoek
  - De verzoeningsrol van de gerechtsdeskundige - Bart Plevoets, Burgerlijk ingenieur bouwkunde, Gerechtsdeskundige, Erkend bemiddelaar, Medeoprichter en voorzitter Bijzondere Commissie Bouw van de Federale Bemiddelingscommissie

12.30 - 13.45 : Lunch

13.45 - 16.00 : Inleiding - In de context/Introduction - Mise en perspective - Marco Fleerakkers, Voorzitter KGSO/Président CEJA

Invalshoek van/Le point de vue de :

 • Magistraten/Magistrats
  N: Siegfried Busscher, Rechter ondernemingsrechtbank Antwerpen
  F: nog te bepalen/à déterminer
 • Experten/Experts
  N: Sylvie Beerten, Ir-architect, bestuurder NCDAB
  F: Murielle Eyletters, Experte
 • Advocaten/Avocats
  N: Ann Eeckhout, Advocaat
  F: Gérard Kuyper, Avocat

16.00 - 16.15 : Conclusies/Conclusions - Johan Boon, Ere-magistraat/Magistrat honoraire

16.15- 16.30 : Slotwoord/Mot de la fin - Alain Coppe, Président ABEX/Voorzitter ABEX

16.30 - 17.30 Slotdink/Verre de l’amitié

 • Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect/Président FEBEX, Expert architecte
 • Toon Lysens, Erevoorzitter Rechtbank van Koophandel Tongeren/Président d’honneur du Tribunal de l’entreprise de Tongres
 • Daniël Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
 • Francis Van Nuffel, Ondervoorzitter Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel
 • Bart Plevoets, Burgerlijk ingenieur bouwkunde, Gerechtsdeskundige, Erkend bemiddelaar, Medeoprichter en voorzitter Bijzondere Commissie Bouw van de Federale Bemiddelingscommissie
 • Marco Fleerakkers, Voorzitter KGSO/Président CEJA
 • Siegfried Busscher, Rechter ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Sylvie Beerten, Ir-architect, bestuurder NCDAB
 • Murielle Eyletters, Experte
 • Ann Eeckhout, Advocaat
 • Gérard Kuyper, Avocat
 • Johan Boon, Ere-magistraat/Magistrat honoraire
 • Alain Coppe, Président ABEX/Voorzitter ABEX
   

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur

Interessant voor
griffiers, deskundigen, beleid, … / greffiers, experts, politiciens, …

Datum
Donderdag 23 maart 2023 van 10.00 tot 16.30 uur (aanmelden van de deelnemers vanaf 9.30 uur)

Locatie

Maison des Associations internationales
Washingtonstraat 40
1050 Brussel

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor dit colloquium bedraagt 185 euro (excl. 21% btw) / 235,95 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan het colloquium
 • de documentatiemap
 • de catering

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief