Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Overheidsopdrachten

Regelmatigheidsonderzoek van offertes - vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel  

Het regelmatigheidsonderzoek van offertes vormt een belangrijk ankerpunt in de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten. Een vastgestelde onregelmatigheid kan dramatische gevolgen hebben voor een voor de rest interessante offerte. Het niet opmerken door de aanbesteder van een dergelijke onregelmatigheid kan op zijn beurt leiden tot schorsings- en vernietigingsprocedures voor de Raad van State. Gedegen actuele kennis en inzicht in de in het KB Plaatsing 2017 neergelegde voorschriften in verband met het regelmatigheidsonderzoek is dan zeker geen overbodig gegeven. Mter. Peter Flamey gaat in zijn uiteenzetting, aan de hand van recente rechtspraak, in op een aantal relevante knelpunten die de problematiek van het regelmatigheidsonderzoek beheersen en illustreren.

Wanneer overheden (van lokaal tot federal niveau) betrokken zijn bij vastgoedtransacties dienen zij nauw toe te zien op tal van voorschriften om hun beslissingen niet vernietigd te zien en de opvolgende transactie niet absoluut nietig te horen verklaren. Een eerste knelpunt vormt de vraag of de vastgoedtransactie al dan niet binnen de actieradius van het overheidsopdrachtenrecht valt. Is dit niet het geval dan is de overheid nog altijd gebonden door een aantal principes en beginselen. Constant de Koninck geeft een status quaestionis van de problematiek geillustreerd door recente rechtspraak.

Deze studienamiddag bestaat uit 2 delen:

Deel 1 Regelmatigheidsonderzoek van offertes

 • Situering
 • Juridisch kader:
  • Artikel 83 Overheidsopdrachtenwet 2016
  • Artikel 76 KB Plaatsing 18 april 2017
 • Wanneer grijpt regelmatigheidsonderzoek plaats?
 • Wat wordt onderzocht in het kader van het regelmatigheidsonderzoek?
 • Substantieel dan wel niet-substantiële onregelmatige offertes
 • Gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid
  • In geval van openbare of niet-openbare procedure
  • In geval van procedure waar onderhandelingen toegestaan zijn
 • Het regelmatigheidsonderzoek en de motiveringsplicht
 • Capitum selectum: Het regelmatigheidsonderzoek m.b.t. de ingediende eenheids- en totale prijzen

Deel 2 Vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel (Constant De Koninck)

 • Toepassingsgebied van de Overheidsopdrachtenwetgeving
 • Kwalificatie van de vastgoedtransactie: overheidsopdracht voor werken dan wel vrijgestelde overheidsopdracht voor vastgoeddiensten (art. 28, § 1, 1° OO-Wet 2016)
 • Vastgoedtransacties buiten overheidsopdrachten
  • VWEU-voorschriften toepasselijk op transacties met grensoverschrijdend belang
  • Marktbevraging – Transparantieplicht – Mededingingsplicht
  • Specifieke voorschriften:
   • Decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
   • Decreet Lokaal Bestuur – art. 293
   • Omzendbrief (KB/ABB 2019/3) van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten
  • Met miskenning van gelijkheids- en mededingingsbeginsel en transparantie gesloten vastgoedtransacties: welke consequenties?
 • Exhaustief overzicht van rechtspraak (Hof van Justitie, Raad van State (FR VIe en NL XIIe kamer) en justitiële rechter)
Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten
16 mei 2023
Prijs (incl. btw)
€ 211,75
Prijs (excl. btw) € 175,00

Regelmatigheidsonderzoek van offertes - vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel  

Het regelmatigheidsonderzoek van offertes vormt een belangrijk ankerpunt in de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten. Een vastgestelde onregelmatigheid kan dramatische gevolgen hebben voor een voor de rest interessante offerte. Het niet opmerken door de aanbesteder van een dergelijke onregelmatigheid kan op zijn beurt leiden tot schorsings- en vernietigingsprocedures voor de Raad van State. Gedegen actuele kennis en inzicht in de in het KB Plaatsing 2017 neergelegde voorschriften in verband met het regelmatigheidsonderzoek is dan zeker geen overbodig gegeven. Mter. Peter Flamey gaat in zijn uiteenzetting, aan de hand van recente rechtspraak, in op een aantal relevante knelpunten die de problematiek van het regelmatigheidsonderzoek beheersen en illustreren.

 Wanneer overheden (van lokaal tot federal niveau) betrokken zijn bij vastgoedtransacties dienen zij nauw toe te zien op tal van voorschriften om hun beslissingen niet vernietigd te zien en de opvolgende transactie niet absoluut nietig te horen verklaren. Een eerste knelpunt vormt de vraag of de vastgoedtransactie al dan niet binnen de actieradius van het overheidsopdrachtenrecht valt. Is dit niet het geval dan is de overheid nog altijd gebonden door een aantal principes en beginselen. Constant de Koninck geeft een status quaestionis van de problematiek geillustreerd door recente rechtspraak.

Deze studienamiddag bestaat uit 2 delen:

Deel 1 Regelmatigheidsonderzoek van offertes

 • Situering
 • Juridisch kader:
  • Artikel 83 Overheidsopdrachtenwet 2016
  • Artikel 76 KB Plaatsing 18 april 2017
 • Wanneer grijpt regelmatigheidsonderzoek plaats?
 • Wat wordt onderzocht in het kader van het regelmatigheidsonderzoek?
 • Substantieel dan wel niet-substantiële onregelmatige offertes
 • Gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid
  • In geval van openbare of niet-openbare procedure
  • In geval van procedure waar onderhandelingen toegestaan zijn
 • Het regelmatigheidsonderzoek en de motiveringsplicht
 • Capitum selectum: Het regelmatigheidsonderzoek m.b.t. de ingediende eenheids- en totale prijzen

Deel 2 Vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel (Constant De Koninck)

 • Toepassingsgebied van de Overheidsopdrachtenwetgeving
 • Kwalificatie van de vastgoedtransactie: overheidsopdracht voor werken dan wel vrijgestelde overheidsopdracht voor vastgoeddiensten (art. 28, § 1, 1° OO-Wet 2016)
 • Vastgoedtransacties buiten overheidsopdrachten
  • VWEU-voorschriften toepasselijk op transacties met grensoverschrijdend belang
  • Marktbevraging – Transparantieplicht – Mededingingsplicht
  • Specifieke voorschriften:
   • Decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
   • Decreet Lokaal Bestuur – art. 293
   • Omzendbrief (KB/ABB 2019/3) van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten
  • Met miskenning van gelijkheids- en mededingingsbeginsel en transparantie gesloten vastgoedtransacties: welke consequenties?
 • Exhaustief overzicht van rechtspraak (Hof van Justitie, Raad van State (FR VIe en NL XIIe kamer) en justitiële rechter)
13.30 – 14.00 u.: Onthaal met koffie en thee

14.00 – 15.15 u.: Regelmatigheidsonderzoek van offertes door Peter Flamey, Advocaat Flamey Advocaten

15.15 – 15.45 u.: Pauze

15.45 – 17.00 u.: Vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel door Constant De Koninck, Ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Peter Flamey, Advocaat Flamey Advocaten
 • Constant De Koninck, Ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

Doelpubliek
Bedrijfsjurist, Advocaat, Magistratuur

Interessant voor
overheidsinstellingen en overheidsondernemingen, aannemings- en vastgoedbedrijven, studiebureaus, financiële instellingen, verzekeraars, financieel adviseurs, ....

Datum

Dinsdag 16 mei 2022 van 14.00 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.30 uur met koffie en thee)

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

 • Parking aan het hotel
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 175 euro (excl. 21% btw) / 211,75 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief