Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Livestream: Collectieve schuldhulpverlening

Blik op de toekomst

De procedure collectieve schuldenregeling komt opnieuw meer in beeld door de vele prijsstijgingen die wegen op het (gezins-)budget, het ontstaan van overlevingsschulden en de moeilijkheden bij de terugbetaling van (bestaande) schulden. De procedure is intussen goed bekend als oplossing voor een situatie van overmatige schuldenlast, met de volledige kwijtschelding van schulden als ultimum remedium. Recent bevestigde de Minister van Justitie nog de intentie om de procedure verder te optimaliseren en te hervormen waar nodig (DE KAMER, vraag nr. 55-2-001212 aan de Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee) . De analyse hiervoor werd opgestart.

Voor de korte toekomst staat de introductie van het digitaal platform (art. 1675/20 ev. Ger.W.) op stapel. De voorlopige inwerkingtreding wordt geschat op het eerste kwartaal van 2023. Hoog tijd om de mogelijke vragen en problematieken bij de opzet en uitwerking van het platform verder uit te diepen zoals aan de gevolgen voor de opdracht van de schuldbemiddelaar, de retributievergoeding voor de gebruiker, de toegang tot het platform, de nog uit te werken uitvoeringsbesluiten, ‘gouvernance’, … etc.

Een recent wetsvoorstel beoogt de introductie van referentiebudgetten in de procedure (KAMER, wetsvoorstel 55K2502). Opzet is om de bestaande berekening van het leefgeld, op basis van beslaggrenzen, te vervangen door een berekening op basis van referentiebudgetten. Dit instrument zou toelaten om een berekening te maken op maat van de leef- en gezinssituatie van elke schuldenaar en zorgt ook voor gelijkwaardigheid tussen schuldenaren. De docent brengt een juridisch-wetenschappelijke analyse van dit thema en kijkt in welke mate dit instrument nu reeds doorwerking heeft in de procedure.

Verkopingen in de procedure collectieve schuldenregelingen na de nieuwe insolventiewet (W. 11/08/2017) zijn nog steeds een onderbelicht thema. Hoog tijd om het effect van het gewijzigde art. 1675/14bis §2 Ger.W. te beoordelen, en de verschillen in benadering van de minnelijke versus gedwongen verkoop toe te lichten; de krachtlijnen van de verkorte rangregeling te bespreken, … etc.

Deze thema’s staan samen met de eminente gekozen sprekers inhoudelijk garant voor interessante studienamiddag, en richt zich in het bijzonder tot alle actoren van de rechtspraktijk  van de collectieve schuldenregeling.

Een buitengewoon interessante themanamiddag met de mogelijkheid tot vraagstelling.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkenning aangevraagd
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkenning aangevraagd
17 november 2022
Prijs (incl. btw)
€ 150,00
Prijs (excl. btw) € 123,97

De procedure collectieve schuldenregeling komt opnieuw meer in beeld door de vele prijsstijgingen die wegen op het (gezins-)budget, het ontstaan van overlevingsschulden en de moeilijkheden bij de terugbetaling van (bestaande) schulden. De procedure is intussen goed bekend als oplossing voor een situatie van overmatige schuldenlast, met de volledige kwijtschelding van schulden als ultimum remedium. Recent bevestigde de Minister van Justitie nog de intentie om de procedure verder te optimaliseren en te hervormen waar nodig (DE KAMER, vraag nr. 55-2-001212 aan de Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee) . De analyse hiervoor werd opgestart.

Voor de korte toekomst staat de introductie van het digitaal platform (art. 1675/20 ev. Ger.W.) op stapel. De voorlopige inwerkingtreding wordt geschat op het eerste kwartaal van 2023. Hoog tijd om de mogelijke vragen en problematieken bij de opzet en uitwerking van het platform verder uit te diepen zoals aan de gevolgen voor de opdracht van de schuldbemiddelaar, de retributievergoeding voor de gebruiker, de toegang tot het platform, de nog uit te werken uitvoeringsbesluiten, ‘gouvernance’, … etc.

Een recent wetsvoorstel beoogt de introductie van referentiebudgetten in de procedure (KAMER, wetsvoorstel 55K2502). Opzet is om de bestaande berekening van het leefgeld, op basis van beslaggrenzen, te vervangen door een berekening op basis van referentiebudgetten. Dit instrument zou toelaten om een berekening te maken op maat van de leef- en gezinssituatie van elke schuldenaar en zorgt ook voor gelijkwaardigheid tussen schuldenaren. De docent brengt een juridisch-wetenschappelijke analyse van dit thema en kijkt in welke mate dit instrument nu reeds doorwerking heeft in de procedure.

Verkopingen in de procedure collectieve schuldenregelingen na de nieuwe insolventiewet (W. 11/08/2017) zijn nog steeds een onderbelicht thema. Hoog tijd om het effect van het gewijzigde art. 1675/14bis §2 Ger.W. te beoordelen, en de verschillen in benadering van de minnelijke versus gedwongen verkoop toe te lichten; de krachtlijnen van de verkorte rangregeling te bespreken, … etc.

Deze thema’s staan samen met de eminente gekozen sprekers inhoudelijk garant voor interessante studienamiddag, en richt zich in het bijzonder tot alle actoren van de rechtspraktijk  van de collectieve schuldenregeling.

Een buitengewoon interessante themanamiddag met de mogelijkheid tot vraagstelling.

13.00 – 13.30u.: Aanmelden

13.30 – 13.50u.: Introductie door de voorzitter Jo Van Campenhout, Advocaat-schuldbemidddelaar

13.50 – 14.30u.: Introductie digitaal platform door Kathleen Vercraeye, Bestuurder OVB, Voorzitter commissie CSR OVB

14.30 – 15.10u.: Introductie referentiebudgetten door Evelien de Kezel, Rechter arbeidsrechtbank Gent, verbonden aan Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Persoon en Vermogen) en Sustainability College Bruges
15.10 – 15.30u.: Pauze

15.30 – 16.30u.: Verkopingen in de CSR na de nieuwe insolventiewet door prof.dr. Matthias Storme, Gewoon hoogleraar KU Leuven

16.30 – 17.00u.: Vragen
 • Jo Van Campenhout, Advocaat-schuldbemidddelaar
 • Kathleen Vercraeye, Bestuurder OVB, Voorzitter commissie CSR OVB
 • Evelien de Kezel, Rechter arbeidsrechtbank Gent, verbonden aan Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Persoon en Vermogen) en Sustainability College Bruges
 • prof.dr. Matthias Storme, Gewoon hoogleraar KU Leuven
   

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Sociale sector, Notaris / Notariële medewerker, Gerechtsdeurwaarder

Interessant voor
schuldhulpbemiddelaars, juristen, ….

Datum

Donderdag 17 november 2022 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en thee)

Locatie

Online

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 123,97 euro (excl. 21% btw) / 150 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de livestream
 • de documentatiemap

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief