Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De stikstofcrisis in de Lage Landen

Quo vadis na de Nederlandse stikstofwet en het Vlaamse Krokusakkoord?

Schrijf hier in voor de livestream van de studiedag.

De voorbije jaren steeg het stikstofdebat met stip tot één van de belangrijke maatschappelijk en politieke thema’s in de lage landen. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben te kampen met door stikstofdepositie overbelaste Europese natuurgebieden die wordt veroorzaakt door de intensieve veeteelt, de industrie en het verkeer. De val van het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij de Nederlandse Raad van State in 2019 zette een kettingreactie in beweging die ook in Vlaanderen aanleiding gaf tot een gedeeltelijke vergunningenstop via het Stikstof-arrest van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen van februari 2021. Sindsdien regent het nieuwe stikstofuitspraken in de rechtbanken in Vlaanderen, terwijl de toepassing van de ministeriële instructie voor industriële NOx-deposities aanleiding gaf tot heel wat rechtsonzekerheid. Ook de inwerkingtreding van de Nederlandse Stikstofwet, bracht vooralsnog géén definitieve verlossing boven de Moerdijk. Nederlandse rechters uitten in recente rechtspraak twijfels bij de milieuwinsten van emissiearme stallen, terwijl ook flexibele mechanismen gericht op het verhandelen van emissierechten erg kritisch worden bekeken. Met het recente Krokus-akkoord lijkt de Vlaamse Regering na jarenlang dralen ook enkele moeilijke stikstof-gerelateerde knopen te hebben doorgehakt, waarbij het de rechtszekerheid met bijkomende reductie-inspanningen door de sector van de veeteelt en natuurherstel wil verzoenen.

Deze studiedag onderzoekt de juridische vraagstukken die opborrelen in het stikstofdebat in de Lage Landen. Vertrekkende van deze vraagstukken, bekijken we in welke mate de nieuwe Nederlandse en Vlaamse stikstofregels een recente rechtspraakontwikkelingen duurzame oplossing voor de stikstofcrisis aanreiken. Er wordt onderzocht waar we van mekaar kunnen leren, zowel in do’s als don’ts. De rechtsvergelijkende invalshoek staat hierbij centraal, terwijl ook meer systemische vraagstukken niet worden geschuwd.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid.
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 6 punten
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 175,00
Prijs (excl. btw) € 144,63
Betaling door IGO
Voorwaarden

De voorbije jaren steeg het stikstofdebat met stip tot één van de belangrijke maatschappelijk en politieke thema’s in de lage landen. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben te kampen met door stikstofdepositie overbelaste Europese natuurgebieden die wordt veroorzaakt door de intensieve veeteelt, de industrie en het verkeer. De val van het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij de Nederlandse Raad van State in 2019 zette een kettingreactie in beweging die ook in Vlaanderen aanleiding gaf tot een gedeeltelijke vergunningenstop via het Stikstof-arrest van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen van februari 2021. Sindsdien regent het nieuwe stikstofuitspraken in de rechtbanken in Vlaanderen, terwijl de toepassing van de ministeriële instructie voor industriële NOx-deposities aanleiding gaf tot heel wat rechtsonzekerheid. Ook de inwerkingtreding van de Nederlandse Stikstofwet, bracht vooralsnog géén definitieve verlossing boven de Moerdijk. Nederlandse rechters uitten in recente rechtspraak twijfels bij de milieuwinsten van emissiearme stallen, terwijl ook flexibele mechanismen gericht op het verhandelen van emissierechten erg kritisch worden bekeken. Met het recente Krokus-akkoord lijkt de Vlaamse Regering na jarenlang dralen ook enkele moeilijke stikstof-gerelateerde knopen te hebben doorgehakt, waarbij het de rechtszekerheid met bijkomende reductie-inspanningen door de sector van de veeteelt en natuurherstel wil verzoenen.

Deze studiedag onderzoekt de juridische vraagstukken die opborrelen in het stikstofdebat in de Lage Landen. Vertrekkende van deze vraagstukken, bekijken we in welke mate de nieuwe Nederlandse en Vlaamse stikstofregels een recente rechtspraakontwikkelingen duurzame oplossing voor de stikstofcrisis aanreiken. Er wordt onderzocht waar we van mekaar kunnen leren, zowel in do’s als don’ts. De rechtsvergelijkende invalshoek staat hierbij centraal, terwijl ook meer systemische vraagstukken niet worden geschuwd. 

8.30 – 9.00 u.: Onthaal met koffie en thee

9.00 – 9.10 u.: Inleiding – Level playing field of niet?

 • Chris Backes, Universiteit Utrecht (NL)
 • Hendrik Schoukens, UGent (VL)

9.10 – 9.55 u.: De stikstofproblematiek in de lage landen – planetary boundaries op lokaal niveau? 

 • Wim De Vries, Wageningen University (NL)
 • Erik Smolders, KU Leuven (VL)

9.55 – 10.35 u.: De cijfers achter het beleid – facts and figures! 

 • Wouter Lefebvre, VITO (VL)
 • Daan Boezeman, Planbureau voor de Leefomgeving (NL)

10.35 – 10.50 u.: Pauze

10.50 – 11.20 u.: De val van het PAS in de rechtbank – borrowing from the future? 

 • Kole Sander, Open Universiteit (NL)
 • Matthias Strubbe, Advocaat (VL)

11.20 – 12.05 u.: Tussentijdse oplossingen – technology will (not) save us?

 • Dries Verhaeghe, Dryade vzw (VL)
 • Marieke Kaajan, Advocaat (NL)

12.05 – 12.35 u.: Vragenronde

12.35 – 13.35 u.: Lunch

13.35 – 14.25 u.: De nieuwe stikstofwetten – le nouveau PAS est arrivé

 • Ralph Frins, Universiteit Nijmegen (NL)
 • Bert Van Weerdt, Kabinet Minister Demir (VL

14.25 – 15.05 u.: Kritische reflectie – doelen bereikt? 

 • Hendrik Schoukens, UGent en Peter De Smedt, Advocaat (VL)
 • Annelies Freriks, Advocaat-partner (NL)

15.05 – 15.15 u.: Vragenronde

15.15 – 15.35 u.: Pauze

15.35 – 16.15 u.: En wat met Europa – CAP vs Restoration Law? 

 • An Cliquet, UGent (VL)
 • Harm Dotinga, Vogelbescherming NL (NL)

16.15 – 16.55 u.: Een paradigmashift – paradise lost or a new utopia?

 • Chris Backes, Universiteit Utrecht (NL)
 • Geert Van Hoorick, UGent (VL)

16.55 – 17.15 u.: Vragenronde

17.15 u.: Slotwoord

Doelpubliek
Federale overheid, Lokale overheid, Regionale overheid, Advocaat, Magistratuur

Interessant voor
bouwpromotoren, architecten, lokale besturen (gemeenten, provincies), landbouwsector, milieusector, milieucoördinatoren

Datum

Woensdag 15 juni 2022 van 9.00 tot 17.15 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 8.30 uur met koffie en thee)

Locatie

PAC - Auditorium 'De Schelde'
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

 • Betalend parkeren kan in de parking Zuid
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt 144,63 euro (excl. 21% btw) / 175 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering

Wie deelneemt aan de livestream, betaalt 103,31 euro (excl. 21% btw) / 125 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief