Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Klimaatrechtspraak: een nieuwe juridische realiteit in steeds warmer wordende wereld? – Huldiging Emeritaat Prof. dr. Luc Lavrysen en boekvoorstelling (VOD)

Waarom rechters het klimaat (niet) zullen redden (?)

De voorbije zomer toonde aan dat klimaatopwarming ook in onze streken aanleiding kan geven tot heel wat natuurlijke rampspoed en het daaraan gekoppelde menselijke leed. Op globaal niveau probeert men al decennialang via internationale akkoorden de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming af te remmen. Met wisselend succes: de afspraken blijven teveel dode letter. Onze planeet wordt steeds warmer. Gefrustreerd zoeken klimaatactivisten daarom steeds vaker hun toevlucht tot de rechtbank. Waar dit soort ‘klimaatzaken’ aanvankelijk tot weinig juridische successen leidde, zien we de voorbije jaren een voorzichtige kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse Urgenda-zaak, lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het aanscherpen van hun klimaatbeleid. In de rechterlijke toets van vergunningen blijken niet-duurzame lock-ins steeds moelijker te liggen. Enkel het Europese Hof van Justitie geeft voorlopig niet thuis.
Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, één van de grondleggers van het Vlaamse milieurecht, zoekt deze studiedag een antwoord op de complexe vragen die spelen bij klimaatzaken. Hoe gaat ons recht om met de existentiële bedreiging van klimaatverandering? En zullen de rechters ons beschermen tegen een klimaatopwarming met existentiële allures?

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten.
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 165,00
Prijs (excl. btw) € 136,36
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 85,00
Voorwaarden

Waarom rechters het klimaat (niet) zullen redden (?)

De voorbije zomer toonde aan dat klimaatopwarming ook in onze streken aanleiding kan geven tot heel wat natuurlijke rampspoed en het daaraan gekoppelde menselijke leed. Op globaal niveau probeert men al decennialang via internationale akkoorden de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming af te remmen. Met wisselend succes: de afspraken blijven teveel dode letter. Onze planeet wordt steeds warmer. Gefrustreerd zoeken klimaatactivisten daarom steeds vaker hun toevlucht tot de rechtbank. Waar dit soort ‘klimaatzaken’ aanvankelijk tot weinig juridische successen leidde, zien we de voorbije jaren een voorzichtige kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse Urgenda-zaak, lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het aanscherpen van hun klimaatbeleid. In de rechterlijke toets van vergunningen blijken niet-duurzame lock-ins steeds moelijker te liggen. Enkel het Europese Hof van Justitie geeft voorlopig niet thuis.
Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, één van de grondleggers van het Vlaamse milieurecht, zoekt deze studiedag een antwoord op de complexe vragen die spelen bij klimaatzaken. Hoe gaat ons recht om met de existentiële bedreiging van klimaatverandering? En zullen de rechters ons beschermen tegen een klimaatopwarming met existentiële allures?

 • Prof. dr. Geert Van Hoorick
 • Prof. dr. Hendrik Schoukens
 • Prof. dr. Jan Theunis
 • Indy Goetelen
 • Prof. dr. Sébastien Van Drooghenbroeck
 • Pierre Lefranc
 • Prof. dr. Carole Billiet
 • Prof. dr. An Cliquet
 • Prof. dr. Delphine Misonne
 • Prof. dr. Luc Lavrysen
 • Prof. dr. Frank Maes
   

Doelpubliek
Advocaat, Lokale overheid, Magistratuur, Regionale overheid

Interessant voor
belangenverenigingen, academici, milieuverenigingen, journalisten en geïnteresseerde burgers, …

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze livestream bedraagt 136,36 euro (excl. 21% btw) / 165 euro (incl. 21% btw) en omvat:

Wie wenst deel te nemen zonder de bijhorende publicatie betaalt 70,25 euro (excl. 21% btw) / 85 euro (incl. 21% btw).

Duur

3u.30

Beschikbaarheid

Op het moment dat u het on demandwebinar start, hebt u nog 48 uur de tijd om dit te bekijken. Daarna hebt u geen toegang meer tot het webinar.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen plaatsvindt, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief