Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bewindvoering en de welzijnssector

Inclusief het elektronisch dossier

De bewindvoering is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon die wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat is om geheel of gedeeltelijk zijn belangen van persoonlijke en/of vermogensrechtelijke aard zelf waar te nemen. Deze maatregel kan noodzakelijk zijn om een persoon te beschermen tegen zichzelf of tegen invloeden van buitenaf. Afhankelijk van de beschermingsmaatregel, kan de persoon dan bv. geen ongecontroleerde uitgaven meer doen of geen contracten afsluiten zonder de hulp of het toezicht van de bewindvoerder. Deze maatregelen worden op maat van de beschermde persoon gemaakt en zijn afhankelijk van de vraag en de noden van de persoon die moet beschermd worden.

Op initiatief van de Vredegerechten Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen wordt een studienamiddag georganiseerd die tot doel heeft op heldere wijze een overzicht te geven aan diegenen die ondersteuning bieden bij de talrijke aanvragen tot bewindvoering en hen wegwijs te maken in de daarvoor te volgen stappen met inbegrip van het elektronisch dossier.

Zowel de wetgeving wordt haarfijn uitgelegd met nadruk op de meest relevante onderdelen voor de welzijnssector die een essentieel ondersteunende rol uitoefent, als het verband tussen de wetgeving en de hulpverlening dat extra wordt geaccentueerd.

Alle actoren in een (toekomstig) bewindvoeringdossier weten dat doorgaans het eerste contact met een vredegerecht verloopt via de griffie. Het is essentieel dat u een klare kijk hebt hoe een griffie van een vredegerecht handelt in een bewindvoeringdossier en welke diensten en/of ondersteuning een griffie kan geven.

Ook het sinds 1 juni 2021 in werking getreden ‘Centraal register van bescherming van personen" of "CRBP" waaronder begrepen wordt een geïnformatiseerde gegevensbank voor het digitaal beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen, wordt uitgebreid behandeld. Er wordt een overzicht gegeven hoe het register kan gebruikt worden en welke voordelen het biedt zodat u als ondersteunende organisatie voldoende inzichten verwerft om met raad en daad de rechtszoekende bij te staan.

Deze studienamiddag is zonder enige twijfel essentieel voor alle ondersteunende beroepen in de welzijnssector.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid.
28 oktober 2021
Prijs (incl. btw)
€ 95,00
Prijs (excl. btw) € 78,51
Betaling door IGO
Voorwaarden

Inclusief het elektronisch dossier

De bewindvoering is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon die wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat is om geheel of gedeeltelijk zijn belangen van persoonlijke en/of vermogensrechtelijke aard zelf waar te nemen. Deze maatregel kan noodzakelijk zijn om een persoon te beschermen tegen zichzelf of tegen invloeden van buitenaf. Afhankelijk van de beschermingsmaatregel, kan de persoon dan bv. geen ongecontroleerde uitgaven meer doen of geen contracten afsluiten zonder de hulp of het toezicht van de bewindvoerder. Deze maatregelen worden op maat van de beschermde persoon gemaakt en zijn afhankelijk van de vraag en de noden van de persoon die moet beschermd worden.

Op initiatief van de Vredegerechten Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen wordt een studienamiddag georganiseerd die tot doel heeft op heldere wijze een overzicht te geven aan diegenen die ondersteuning bieden bij de talrijke aanvragen tot bewindvoering en hen wegwijs te maken in de daarvoor te volgen stappen met inbegrip van het elektronisch dossier.

Zowel de wetgeving wordt haarfijn uitgelegd met nadruk op de meest relevante onderdelen voor de welzijnssector die een essentieel ondersteunende rol uitoefent, als het verband tussen de wetgeving en de hulpverlening dat extra wordt geaccentueerd.

Alle actoren in een (toekomstig) bewindvoeringdossier weten dat doorgaans het eerste contact met een vredegerecht verloopt via de griffie. Het is essentieel dat u een klare kijk hebt hoe een griffie van een vredegerecht handelt in een bewindvoeringdossier en welke diensten en/of ondersteuning een griffie kan geven.

Ook het sinds 1 juni 2021 in werking getreden ‘Centraal register van bescherming van personen" of "CRBP" waaronder begrepen wordt een geïnformatiseerde gegevensbank voor het digitaal beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen, wordt uitgebreid behandeld. Er wordt een overzicht gegeven hoe het register kan gebruikt worden en welke voordelen het biedt zodat u als ondersteunende organisatie voldoende inzichten verwerft om met raad en daad de rechtszoekende bij te staan.

Deze studienamiddag is zonder enige twijfel essentieel voor alle ondersteunende beroepen in de welzijnssector.

13.30 – 14.00 u.: Onthaal met koffie en thee

14.00 - 15.15 u.: Introductie bewindvoering door Jorn Dangreau, Vrederechter Vredegerecht Torhout en Jo Van de Velde, Vrederechter Vredegerecht Eeklo

15.15 – 15.35 u.: Bewindvoering als onderdeel van de hulpverlening door Luc Goutry, Ere-volksvertegenwoordiger

15.35 – 15.50 u.: Pauze

15.50 – 16.05 u.: Rol van de griffie in het bewinddossier door Eveline Vandamme, Griffier Vredegerechten Brugge en Sigrid D’Hont, Griffier Vredegerechten Brugge

16.05 – 16.50 u.: Het Centraal Register van Bescherming van Personen (CRBP) door Nathalie Claus, Griffier-systeembeheerder Vredegerechten West-Vlaanderen en Gaëlle Hemberg, Griffier-hoofd van dienst Vredegerechten Oost-Vlaanderen

16.50 – 17.00 u.: Vragenronde en afsluiting
 • Jan Kamoen, Voorzitter Vredegerechten en Politierechtbank Oost-Vlaanderen
 • Leo Vulsteke, Voorzitter Vredegerechten en Politierechtbank West-Vlaanderen
 • Jorn Dangreau, Vrederechter Vredegerecht Torhout
 • Jo Van de Velde, Vrederechter Vredegerecht Eeklo
 • Luc Goutry, Ere-volksvertegenwoordiger
 • Eveline Vandamme, Griffier Vredegerechten Brugge
 • Sigrid D’Hont, Griffier Vredegerechten Brugge
 • Nathalie Claus, Griffier-systeembeheerder Vredegerechten West-Vlaanderen
 • Gaëlle Hemberg, Griffier-hoofd van dienst Vredegerechten Oost-Vlaanderen


 

Doelpubliek
Zorgsector, Sociale sector

Interessant voor
de welzijnssector: OCMW’s, woonzorgcentra, sociale diensten van ziekenhuizen, diensten begeleid wonen, familiaal bewindvoerders, …

Datum
Donderdag 28 oktober 2021 van 14.00 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.30 uur met koffie en thee).

Locatie
PAC – Provinciaal Administratief Centrum – Auditorium ‘De Schelde’
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

 • Betalend parkeren kan in de parking Zuid
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 78,51 euro (excl. 21% btw) / 95 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering

Vanaf 3 inschrijvingen kan er een speciale prijs worden voorzien, u neemt hiervoor contact met opleidingen@diekeure.be.

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief