Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Jacht in Vlaanderen 2022

Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Belgen de jacht als een aanvaardbare activiteit beschouwt. Dat neemt niet weg dat de jacht met vuurwapens van tijd tot tijd de nodige discussie, soms zelfs contestatie uitlokt. Enkele jaren geleden werd in Vlaanderen bijvoorbeeld een debat gevoerd over de jacht op zondag. De discussie ging meer bepaald over occasionele conflicten tussen jagers en andere recreanten die zich op zondagen in de buitengebieden ophouden, zoals wandelaars en fietsers. In dit soort discussies laat- naast de jagersverenigingen- ook de milieubeweging haar stem horen. Ook om die reden werd voor deze studiedag waarbij we iedereen die privé of professioneel met jacht bezig is willen bereiken, naast de Hubertus Vereniging Vlaanderen, ook Natuurpunt uitgenodigd.

Uiteraard zijn ook de verschillende overheidsdiensten met een bevoegdheid inzake de jacht, van de arrondissementscommissarissen die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van jachtverloven tot de lokale politie en de ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) die moeten instaan voor de handhaving van de jachtregelgeving op het terrein van belang. Ere-arrondissementscommissaris Didier Detollenaere stond van overheidswege jarenlang op de eerste rij en zorgt voor het openingswoord. Daarnaast komen ook experts aan het woord die alom bekend staan wegens hun kennis inzake het jachtgebeuren in Vlaanderen.
 

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkenning aangevraagd
  • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 5 punten
  • Politieschool Paulo : Erkenning aangevraagd.
Prijs (incl. btw)
€ 230,00
Prijs (excl. btw) € 190,08
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 200,00
Voorwaarden

Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Belgen de jacht als een aanvaardbare activiteit beschouwt. Dat neemt niet weg dat de jacht met vuurwapens van tijd tot tijd de nodige discussie, soms zelfs contestatie uitlokt. Enkele jaren geleden werd in Vlaanderen bijvoorbeeld een debat gevoerd over de jacht op zondag. De discussie ging meer bepaald over occasionele conflicten tussen jagers en andere recreanten die zich op zondagen in de buitengebieden ophouden, zoals wandelaars en fietsers. In dit soort discussies laat- naast de jagersverenigingen- ook de milieubeweging haar stem horen. Ook om die reden werd voor deze studiedag waarbij we iedereen die privé of professioneel met jacht bezig is willen bereiken, naast de Hubertus Vereniging Vlaanderen, ook Natuurpunt uitgenodigd.

Uiteraard zijn ook de verschillende overheidsdiensten met een bevoegdheid inzake de jacht, van de arrondissementscommissarissen die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van jachtverloven tot de lokale politie en de ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) die moeten instaan voor de handhaving van de jachtregelgeving op het terrein van belang. Ere-arrondissementscommissaris Didier Detollenaere stond van overheidswege jarenlang op de eerste rij en zorgt voor het openingswoord. Daarnaast komen ook experts aan het woord die alom bekend staan wegens hun kennis inzake het jachtgebeuren in Vlaanderen.
 

10.30 – 10.40 u.: Verwelkoming en inleiding door de voorzitter Edwin De Baene, Attaché
10.40 – 11.20 u.: Terugblik inzake de jacht in Vlaanderen na een carrière als leidinggevend ambtenaar door Didier Detollenaere, Ere-arrondissementscommissaris, Gewezen wnd. gouverneur
11.20 – 12.00 u.: Kritische bedenkingen van Hubertus Vereniging Vlaanderen (o.a. jachtverbod op de uitgezette patrijzen) door Geert Ampe, Advocaat
12.00 – 13.00 u.: Lunchpauze/netwerkmoment
13.00 – 13.40 u.: Kritische bedenkingen bij de bevoegdheden van de natuurinspectie, recente rechtspraak inzake illegale wapens door Ewoud De Vidts, Advocaat
13.40 – 14.20 u.: Ontwikkelingen i.v.m. de wolf, de bijgestuurde aanpak ivm het everzwijn en de achteruitgang van (bejaagbare) akkersoorten door Jos Ramaekers, Diensthoofd beleid Natuurpunt
14.20 – 15.00 u.: Recente rechtspraak inzake de jacht door Hans-Kristof Carême, Advocaat
15.00 – 16.00 u.:  Afsluitend debat

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Lokale overheid

Interessant voor
advocaten, magistraten, politiediensten, overheidsinstanties, arrondissementscommissarissen, milieubewegingen, belangenverenigingen die in contact komen met de nieuwe jachtwetgeving maar ook jagers, kandidaat-jagers, bestuursleden WBE’s, HVV prov. comités, … die nood hebben aan een duidelijk overzicht over de huidige wetgeving..

Datum

Dinsdag 19 april 2022 van 10.30 tot 16.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 10.00 uur met koffie en thee).

Locatie

Zebrastraat - zaal Nick Ervinck 
Zebrastraat 32
9000 Gent

  • Vlot bereikbaar met het openbaar verkeer
  • Betalend parkeren kan in de parkings New Zebra, Sint-Pietersplein of onder het viaduct

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt 190,08 euro (excl. 21% btw) / 230 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de opleiding
  • de documentatiemap
  • de catering

Abonnees van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht genieten een voordeelprijs en betalen 165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21% btw).
Lokale besturen en politiediensten betalen de voordeelprijs van 165,29 (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21% btw).

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding - fysieke handicap -  ..., vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief