Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Communicatie met en onder deskundigen (in het bijzonder Art. 973,§2 Ger. W.) – Communication avec et entre les experts (en particulier l'Art. 973,§2 C. Jud.)

Incl. kosten en taxatie

Het maatschappelijk bestel en de rechtstaat naar dewelke iedereen streeft, leiden tot het respect van rechten en leggen verplichtingen op. Zeer dikwijls houdt de regeling van deze ruzies in dat het technisch bewijs wordt geleverd op basis waarvan de rechter recht zal spreken.

Deze discussies, wellicht terecht onder bepaalde omstandigheden, zijn soms voor de gerechtelijke deskundige bron van extreme moeilijkheden en tegenwerkingen wanneer hij/zij moet bewijzen en onder strenge kritiek, dat het werk werd uitgevoerd “in het algemeen belang”; de bewijsvoering vergt belangrijke en soms onvoorziene prestaties ten einde de rechtbank te verhelderen naar aanleiding van de taxatie van de gerechtskosten.

De zendingen toevertrouwd aan de gerechtelijke deskundige zijn divers en uiteenlopend. De duur van de termijn schommelt van enkele weken tot meerdere jaren, zelfs decennia; zij noodzaken een onontbeerlijke samenwerking met de advocaten, ook met de rechter, duur die niet altijd gevrijwaard blijft van moeilijkheden en strubbelingen.

De volbrenging van de zending geschiedt onder het toezicht van de rechter zonder dat deze altijd de kritieken ontwikkeld ten aanzien van de verplichtingen van de deskundige, op een correcte wijze kan ontwarren.

Art 973,§2 Ger. W. is een goed hulpmiddel om betwistingen snel op te lossen maar tegenwoordig worden (te) veel discussies lopende een expertise onmiddellijk voor de rechter gebracht middels dit artikel.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Attestations de présence disponibles sur demande :
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : La demande a été faite pour la prise en charge par l’Institut de Formation Judiciaire pour magistrats, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre judiciaire qui sont effectivement présents.
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste neming voor magistraten, gerechtelijke stagiaires et personeelsleden van de rechtelijke orde die effectief aanwezig zijn, werd aangevraagd.
 • Orde van Architecten - Vlaamse Raad : Erkenning aangevraagd
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkenning aangevraagd
 • Ordre des Architectes – Conseil francophone et Germanophone : La demande d’accréditation a été déposée
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG) : La demande pour accréditation pour la formation permanente des avocats a été déposée
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 195,00
Prijs (excl. btw) € 161,16
Betaling door IGO
Voorwaarden

Incl. kosten en taxatie

Het maatschappelijk bestel en de rechtstaat naar dewelke iedereen streeft, leiden tot het respect van rechten en leggen verplichtingen op. Zeer dikwijls houdt de regeling van deze ruzies in dat het technisch bewijs wordt geleverd op basis waarvan de rechter recht zal spreken.

Deze discussies, wellicht terecht onder bepaalde omstandigheden, zijn soms voor de gerechtelijke deskundige bron van extreme moeilijkheden en tegenwerkingen wanneer hij/zij moet bewijzen en onder strenge kritiek, dat het werk werd uitgevoerd “in het algemeen belang”; de bewijsvoering vergt belangrijke en soms onvoorziene prestaties ten einde de rechtbank te verhelderen naar aanleiding van de taxatie van de gerechtskosten.

De zendingen toevertrouwd aan de gerechtelijke deskundige zijn divers en uiteenlopend. De duur van de termijn schommelt van enkele weken tot meerdere jaren, zelfs decennia; zij noodzaken een onontbeerlijke samenwerking met de advocaten, ook met de rechter, duur die niet altijd gevrijwaard blijft van moeilijkheden en strubbelingen.

De volbrenging van de zending geschiedt onder het toezicht van de rechter zonder dat deze altijd de kritieken ontwikkeld ten aanzien van de verplichtingen van de deskundige, op een correcte wijze kan ontwarren.

Art 973,§2 is een goed hulpmiddel om betwistingen snel op te lossen maar tegenwoordig worden (te) veel discussies lopende een expertise onmiddellijk voor de rechter gebracht middels art 973,§2.

9:30 - 10:00 : Onthaal van de deelnemers met koffie en thee / Accueil des participants avec café et thé

VOORMIDDAG - MATINEE

10.00 – 10.10 : Inleiding door Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect/Président FEBEX, Expert architecte

10.10 – 10.25 : Inleiding/Introduction door / par Minister Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie/Ministre de la Justice
 
10.25 – 10.50 : Het gerechtelijk deskundig onderzoek onder het toezicht van de rechter door Toon Lysens, Erevoorzitter Ondernemingsrechtbank Tongeren/Président d’honneur du Tribunal de l’Entreprise de Tongres
 
10.50 – 11.30 : Wat verbeteren in communicatie/dienstverlening? Ervaringen? Problemen? Hoe verbeteren? door Nathalie De Wulf, Advocaat/Avocat

11:30 - 12:10 :  Artikel 973, §2 Gerechtelijk Wetboek: uw redder in nood? door An Beaucourt, Rechter, Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent /Juge Tribunal de première instance Gand

12:10 - 12:30 : Q&A

12:30 - 14:00 : Lunch

NAMIDDAG - APRES-MIDI

14:00 - 16:00 : Inleiding - In de context / Introduction - Mise en perspective door / par Michaël Powis de Tenbossche, Voorzitter KGSO – Président CEJA geïntroduceerd door / introduit par Carl De Ridder, Gewezen voorzitter KGSO, ere architect – deskundige / Ancien président CEJA, Expertarchitecte honoraire

Invalshoek van / Le point de vue de :

 • Experten / Experts:
  N: Robert De Lathouwer, Expert
  F: Pierre Paul Hermoye, Ervaren juridisch deskundige/Expert judiciaire expérimenté
 • Magistraten / Magistrats:
  N: Veerle Roets, Rechter Ondernemingsrechtbank Gent/ Juge Tribunal de l’entreprise Gand
  F: Anne De Potter, Juge au Tribunal d’entreprise du Brabant wallon/Rechter in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant
 • Advocaten / Avocats:
  N: Marco Schoups, Advocaat/Avocat
  F: Arnaud Jansen, Advocaat/Avocat

16:00 - 16:15 : Conclusies/Conclusions door/par Johan Boon, Kamervoorzitter van de bouwkamer in het Hof van Beroep Brussel/Président de chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles

16:15 - 16:30 : Slotwoord/Mot de la fin par Alain Coppe, Président ABEX, Voorzitter ABEX

16:30 : Slotdrink / Verre de l’amitié


Simultaanvertaling wordt voorzien.
Une traduction simultanée est prévue

 • Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect/Président FEBEX, Expert architecte
 • Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie/Ministre de la Justice
 • Toon Lysens, Erevoorzitter Ondernemingsrechtbank Tongeren/Président d’honneur du Tribunal de l’Entreprise de Tongres
 • Nathalie De Wulf, Advocaat/Avocat
 • An Beaucourt, Rechter, Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent /Juge Tribunal de première instance Gand
 • Michaël Powis de Tenbossche, Voorzitter KGSO – Président CEJA
 • Carl De Ridder, Gewezen voorzitter KGSO, ere architect – deskundige / Ancien président CEJA, Expertarchitecte honoraire
 • Veerle Roets, Rechter Ondernemingsrechtbank Gent/ Juge Tribunal de l’entreprise Gand
 • Dejan Savatic, PrésindentTribunal de l’entreprise du Brabant Wallon / Voorzitter Ondernemingsrechtbank Waals-Brabant
 • Robert De Lathouwer, Expert
 • Pierre Paul Hermoye, Ervaren juridisch deskundige/Expert judiciaire expérimenté
 • Marco Schoups, Advocaat/Avocat
 • Arnaud Jansen, Advocaat/Avocat
 • Johan Boon, Kamervoorzitter van de bouwkamer in het Hof van Beroep Brussel/Président de chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles
 • Alain Coppe, Président ABEX, Voorzitter ABEX

 

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur

Interessant voor
griffiers, deskundigen, beleid, … - greffiers, experts, politiciens, …

COVID-maatregelen

Voor toegang wordt uw coronacertificaat gecontroleerd (COVID Safe Ticket), u brengt dus uw QR code (CovidSafeBE-app of op papier) mee samen met uw identiteitskaart. Zonder kunnen we u helaas geen toegang geven tot de studiedag.

Datum

Donderdag 24 maart 2022 van 10.00 tot 16.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 9.30 uur met koffie en thee).

Locatie

The International Auditorium – Auditorium
Koning Albert II laan 5 / Boulevard du Roi Albert II n° 5
1210 Brussel/Bruxelles

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 161,15 euro (excl. 21% btw) / 195 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 •  de deelname aan het colloquium
 •  de documentatiemap
 •  de catering
 • simultaanvertaling

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Inschrijven via de website is mogelijk zonder meteen te betalen. Na het creëren van een profiel en het doorgeven van de facturatiegegevens, kan u in de volgende stap kiezen om meteen te betalen of pas te betalen na ontvangst van de factuur. Daar is het ook mogelijk om een bestelbonreferentie door te geven.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief