Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Webinarreeks: Drie hete hangijzers over overheidsopdrachten

Al te vaak zien we dat zowel aanbesteders als ondernemingen zich vragen stellen bij bepaalde steeds terugkerende topics. Voor deze webinarreeks selecteerden we er drie voor u:

Deze cruciale elementen in het overheidsopdrachtenlandschap blijken voor aanbesteders en ondernemingen een bron van veel onzekerheid en twijfel te zijn. Met deze webinars willen we met u, bondig en praktisch, de belangrijkste issues omtrent deze onderwerpen uitdiepen. Nadien hebt u tijdens de Q&A voldoende tijd om uitgebreid vragen te stellen aan onze experts.

In samenwerking met:
28 april 2021
05 mei 2021
12 mei 2021
Dit is een meerdaagse opleiding. U kan inschrijven voor de reeks of voor individuele sessies.

Prijzen voor de reeks

(Studienamiddagen)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 350,00
Prijs (excl. btw) € 289,26

Prijzen voor 1 sessie

(1 studienamiddag naar keuze)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 165,00
Prijs (excl. btw) € 136,36

28/04/2021 - Tips & tricks bij opdrachtdocumenten

De opdrachtdocumenten vormen de basis van de overheidsopdracht. Zij dienen heel wat wettelijk verplichte vermeldingen te bevatten, waarbij de sanctie op het weglaten of verkeerd uitwerken hiervan verregaand kan zijn. Daarenboven zijn er niet-verplichte bepalingen die zeer nuttig zijn voor aanbesteders, maar die vaak vergeten worden.

Wij overlopen met u welke bepalingen beter wel en niet in de opdrachtdocumenten worden opgenomen. Daarenboven is het voor een onderneming interessant om te weten wat er precies in de opdrachtdocumenten moet staan, met het oog op de vrijwaring van haar rechten en een eventuele procedure. Maar ook andere praktische vragen, bijvoorbeeld in welke taal de opdrachtdocumenten moeten worden opgesteld en wat u kan doen als onderneming indien verplichte bepalingen niet werden opgenomen, zullen beantwoord worden. Dit webinar zal bijgevolg interessant zijn voor zowel aanbesteders als ondernemingen!

05/05/2021 - Het ABC van het UEA

Administratieve vereenvoudiging is één van de hoekstenen van de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten. In het kader van de selectie van (Europese) inschrijvers werd hiertoe een belangrijk instrument geïntroduceerd: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Bij indiening van offertes kan de inschrijver voortaan louter formeel verklaren dat hij voldoet aan de vereisten inzake uitsluiting en selectie, zonder dat hij daarbij al onmiddellijk een hele resem stavingstukken moet voorleggen.

Het UEA raakt inmiddels stilaan ingeburgerd bij overheid en inschrijver. Toch bestaan er bij beide partijen nog steeds veel verzuchtingen en bekommernissen omtrent het (correcte) gebruik ervan. Niet geheel onterecht, want onjuist gebruik van het UEA kan meteen tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte leiden.
In dit webinar worden de do’s en don’ts bij het gebruik en de beoordeling van het UEA op een rijtje gezet, met aandacht voor de bestaande (strenge) rechtspraak. Nuttig voor zowel aanbesteders als ondernemingen!

12/05/2021 - Eerste hulp bij de motivering van de gunningsbeslissing

Eén van de meest gehoorde kritieken bij overheidsopdrachten is ongetwijfeld dat de formele motivering van de aanbesteder niet deugd. De formele motivering is dan ook één van de hoekstenen van het hedendaagse overheidsopdrachtenrecht. Dankzij een degelijke formele motivering kan een deelnemer aan een overheidsopdracht immers inschatten welke motieven een aanbesteder heeft aangewend, of deze correct en wettig zijn en of het eventueel de moeite loont om zich tegen de genomen beslissing in rechte te verweren.

In dit webinar wordt besproken waaraan een wettige formele motivering moet voldoen. Er wordt stilgestaan bij het wettelijk kader, bij de diverse nuances van het leerstuk (bv. de motivering door verwijzing, de bescherming van vertrouwelijke gegevens, etc.) en bij de vraag hoe diepgaand een motivering eigenlijk moet zijn – en hoe schaars ze soms mag zijn. Na dit webinar kunnen aanbesteders sterkere motiveringen opstellen en kunnen ondernemers beter inschatten of de formele motiveringsplicht in hun dossier werd nageleefd.

10.00 - 10.30 u.: Aanmelden voor het webinar
10.30 - 12.00 u.: Webinar met korte pauze tussendoor inclusief Q&A
  • Sarah Moens, Advocaat-partner Tender Law
  • Stijn Maeyaert, Advocaat-partner Tender Law
  • Evelien Vanhauter, Advocaat

Doelpubliek
Federale overheid, Lokale overheid, Regionale overheid, Zorgsector, Onderwijs, Sociale sector, Bedrijfsjurist

Interessant voor
aanbesteders, overheden van alle niveaus, woonzorgcentra, universiteiten, scholen, ziekenhuizen, ziekenfondsen, bedrijfsjuristen gespecialiseerd in overheidsopdrachten

Data

  • Webinar 1: woensdag 28 april 2021
  • Webinar 2: woensdag 5 mei 2021
  • Webinar 3: woensdag 12 mei 2021

Telkens van 10.30 tot 12.00 uur (aanmelden voor het webinar vanaf 10.00 uur).

Locatie

Online

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze leerstoel bedraagt 289,26 euro (excl. 21% btw) / 350 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de drie webinars
  • de documentatie van de sprekers

Wie inschrijft voor één webinar betaalt 136,36 euro (excl. 21% btw) / 165 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens
Schrijf in voor
Webinar: Tips & tricks bij opdrachtdocumenten
Webinar: Het ABC van het UEA
Webinar: Eerste hulp bij de motivering van de gunningsbeslissing

Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief