Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Webinar: BEGASOZ biënnale / Webinaire : biennale d’ABETRASS

De effectiviteit van het sociaal recht

De zesde biënnale van het Belgisch genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) staat in het teken van de effectiviteit van het sociaal recht, namelijk de mate waarin sociaalrechtelijke regels daadwerkelijk gebruikt worden.

De sprekers behandelen zowel de mechanismen die de effectiviteit van het sociaal recht verzekeren als de moeilijkheden die in dat verband blijven bestaan, en dit zowel op het vlak van het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de biënnale, zoals gebruikelijk, gedurende een volledige dag te laten plaatsvinden, hebben de sanitaire maatregelen in het kader van de covid-19 pandemie een alternatieve organisatie opgedrongen. De biënnale is vervangen door twee webinars van elk een halve dag, met telkens minder en kortere presentaties. Deze zijn gewijd aan zowel gespecialiseerde als meer technische vragen, nu eens transversaal, dan weer panoramisch. Het volledige programma is hierna weergegeven.

De teksten die mondeling worden toegelicht tijdens de twee webinars zullen in een themanummer van het Tijdschrift voor Sociaal Recht verschijnen. Dit themanummer zal ook bijdragen bevatten van Elise Dermine (Congés de maternité et de paternité), Petra Foubert (Gelijk loon voor gelijk (waardig) werk voor vrouwen en mannen), Patrick Humblet (De beschermende werking van het arbeidsrecht ), Fabienne Kéfer (La mesure du temps de travail), Pieter Pecinovsky (De effectiviteit van het sociaal strafwetboek) en Johan Peeters (Het recht op bedrijfsinformatie in ondernemingen zonder overlegorganen).

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Attestations de présence disponibles sur demande :
  • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : Les frais d'inscriptions sont pris en charge pour les magistrats, stagiaires judiciaires et membres du personel de l'Orde judiciaire à condition qu'ils soient effectivement présents
  • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid
  • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 2 punten.
  • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG) : La demande d’accréditation a été faite
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 80,00
Prijs (excl. btw) € 66,12
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 60,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden

De zesde biënnale van het Belgisch genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) staat in het teken van de effectiviteit van het sociaal recht, namelijk de mate waarin sociaalrechtelijke regels daadwerkelijk gebruikt worden.

De sprekers behandelen zowel de mechanismen die de effectiviteit van het sociaal recht verzekeren als de moeilijkheden die in dat verband blijven bestaan, en dit zowel op het vlak van het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de biënnale, zoals gebruikelijk, gedurende een volledige dag te laten plaatsvinden, hebben de sanitaire maatregelen in het kader van de covid-19 pandemie een alternatieve organisatie opgedrongen. De biënnale is vervangen door twee webinars van elk een halve dag, met telkens minder en kortere presentaties. Deze zijn gewijd aan zowel gespecialiseerde als meer technische vragen, nu eens transversaal, dan weer panoramisch. Het volledige programma is hierna weergegeven.

De teksten die mondeling worden toegelicht tijdens de twee webinars zullen in een themanummer van het Tijdschrift voor Sociaal Recht verschijnen. Dit themanummer zal ook bijdragen bevatten van Elise Dermine (Congés de maternité et de paternité), Petra Foubert (Gelijk loon voor gelijk (waardig) werk voor vrouwen en mannen), Patrick Humblet (De beschermende werking van het arbeidsrecht ), Fabienne Kéfer (La mesure du temps de travail), Pieter Pecinovsky (De effectiviteit van het sociaal strafwetboek) en Johan Peeters (Het recht op bedrijfsinformatie in ondernemingen zonder overlegorganen).

16 oktober 2020/16 octobre 2020
Moderator/Modératrice : Elise Dermine, ULB

14.30 – 15.00 : Onthaal / Accueil

15.00 – 15.05 : Inleiding en voorstelling van BEGASOZ door Petra Foubert / Introduction et présentation d’ABETRASS par Petra Foubert, UHasselt

15.05 – 15.30 : Bijdragevrijstelling voor zelfstandigen: een gunst of een recht? door Guido Van Limberghen en  Evelien Timbermont, VUB

15.30 – 15.55 : Le phénomène du non-recours aux prestations, un défi pour l’effectivité (et la légitimité) du droit de la sécurité sociale par Daniel Dumont, ULB

15.55 – 16.20 : Effectiviteit van het sociaal recht in de vrijwaring van opgebouwde sociale rechten bij insolventie. Het werknemerspensioen in de kijker door Emma Suzanne van Aggelen, KU Leuven

16.20 – 16.25 : Break

16.25 – 16.50 : Le nouvel instrument SURE de l’Union européenne par Quentin Detienne, ULiège

16.50 – 17.15 : Verdragsrechtelijke en grondwettelijke grondslagen van de Belgische sociale zekerheid door Freek Louckx, UAntwerpen

17.15 – 17.25 : Afsluiting van het eerste deel door Petra Foubert / Clôture de la première partie par Petra Foubert, UHasselt

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Bedrijfsjurist, HR

Interessant voor
advocaten sociaal recht, magistraten, bedrijfsjuristen, sociale secretariaten, vakbonden, werkgeversorganisaties, NGO’s, academici, FOD Werkgelegenheid, FOD Sociale Zekerheid, …, / avocats en droit social, magistrats, juristes d’entreprise, secrétariats sociaux, syndicats, organisations patronales, organisations non gouvernementales, académiques, SPF Emploi, SPF Sécurité sociale, …

Datum

Vrijdag 16 oktober 2020 van 15.00 tot 17.25 uur (aanmelden voor het webinar vanaf 14.30 uur)

Locatie

Online

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 66,12 euro (excl. 21% btw) / 80 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan het webinar
  • de documentatie van de hand van de sprekers

Academici betalen 49,59 euro (excl. 21% btw) / 60 euro (incl. 21% btw)

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief