Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Webinar: Migratie en recht op sociale zekerheid en bijstand

Het recht op sociale zekerheid en sociale bijstand voor buitenlanders blijft een voortdurend discussiepunt. Het gaat telkens over de vraag onder welke voorwaarden personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken beroep kunnen doen op de door de overheid georganiseerde solidariteit. Dit thema over de afbakening van onze solidariteitskringen ligt politiek gevoelig. Juridisch is dit ondertussen een complexe materie geworden. Deze vraag wordt immers geregeld door een veelheid aan rechtsbronnen, van Vlaamse en Belgische regelgeving over Europees recht tot mensenrechteninstrumenten. Deze bronnen blijven bovendien het voorwerp van evoluerende rechtspraak op de verschillende niveaus.

Op deze studiedag komen een aantal actuele thema’s in dit verband aan bod. We vertrekken vanuit een analyse van het belang in dit debat van menselijke waardigheid als een grondrecht. Verder besteden we aandacht aan de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder papieren. Ook recente initiatieven om een voorwaarde in te voeren van voorafgaand wettig verblijf (tot 10 jaar) om recht te hebben op bepaalde sociale uitkeringen worden behandeld. Vervolgens komt het thema van de gezinsbijslagen aan bod en kijken we naar een aantal actuele knelpunten bij de toepassing van de Europese socialezekerheidsverordeningen. Ook de regelingen naar aanleiding van de Brexit worden besproken. En tenslotte gaan we in op de rol van het bestaansmiddelenvereiste in het vreemdelingenrecht en de invloed op het verblijfsrecht van het beroep doen op sociale uitkeringen.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 5 punten
In samenwerking met:
11 mei 2021
Prijs (incl. btw)
€ 205,00
Prijs (excl. btw) € 169,42
Betaling door IGO
Voorwaarden
Voorwaarden

Het recht op sociale zekerheid en sociale bijstand voor buitenlanders blijft een voortdurend discussiepunt. Het gaat telkens over de vraag onder welke voorwaarden personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken beroep kunnen doen op de door de overheid georganiseerde solidariteit. Dit thema over de afbakening van onze solidariteitskringen ligt politiek gevoelig. Juridisch is dit ondertussen een complexe materie geworden. Deze vraag wordt immers geregeld door een veelheid aan rechtsbronnen, van Vlaamse en Belgische regelgeving over Europees recht tot mensenrechteninstrumenten. Deze bronnen blijven bovendien het voorwerp van evoluerende rechtspraak op de verschillende niveaus.

Op deze studiedag komen een aantal actuele thema’s in dit verband aan bod. We vertrekken vanuit een analyse van het belang in dit debat van menselijke waardigheid als een grondrecht. Verder besteden we aandacht aan de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder papieren. Ook recente initiatieven om een voorwaarde in te voeren van voorafgaand wettig verblijf (tot 10 jaar) om recht te hebben op bepaalde sociale uitkeringen worden behandeld. Vervolgens komt het thema van de gezinsbijslagen aan bod en kijken we naar een aantal actuele knelpunten bij de toepassing van de Europese socialezekerheidsverordeningen. Ook de regelingen naar aanleiding van de Brexit worden besproken. En tenslotte gaan we in op de rol van het bestaansmiddelenvereiste in het vreemdelingenrecht en de invloed op het verblijfsrecht van het beroep doen op sociale uitkeringen.

09.00 – 09.30 u.: Aanmelden voor het webinar

09.30 - 10.10 u.: Menselijke waardigheid als grondrecht door Daniël Cuypers, Universiteit Antwerpen

10.10 – 10.50 u.: Verblijfsduurvoorwaarden bij de toekenning van sociale rechten door Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen

10.50 - 11.00 u.: Koffiepauze

11.00 – 11.40 u.: Het bestaansmiddelenvereiste in het vreemdelingenrecht en beroep op sociale uitkeringen door Miriam Quené , Universiteit Antwerpen

11.40 – 12.20 u.: Gezinsbijslag voor vreemdelingen in Vlaanderen en Brussel: Helena De Vylder, Agentschap Integratie en Inburgering

12.20 – 13.00 u.: Pauze

13.00 – 13.40 u.: Actuele ontwikkelingen in de EU-socialezekerheidscoördinatie: vaststelling van de toepasselijke wetgeving: Bruno De Pauw, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

13.40 – 14.20 u.: Actuele ontwikkelingen in de EU-socialezekerheidscoördinatie: recht op prestaties (o.m. werkloosheid en gezinsbijslagen): Rob Cornelissen, Vrije Universiteit Brussel

14.20 – 15.00 u.: Brexit en sociale zekerheid: Els Vertongen, Europese Commissie

15.00 u.: Afsluiting
 • Daniël Cuypers, Universiteit Antwerpen
 • Freek Louckx, Universiteit Antwerpen
 • Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen
 • Helena De Vylder, Agentschap Integratie en Inburgering
 • Bruno De Pauw, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Rob Cornelissen, Vrije Universiteit Brussel
 • Els Vertongen, Europese Commissie
 • Miriam Quené , Universiteit Antwerpen
   

Doelpubliek
Lokale overheid, Advocaat, Federale overheid, Regionale overheid, Sociale sector

Interessant voor
We richten ons met deze studiedag naar zij die beroepshalve met de toepassing van het migratie- en migrantenrecht en sociale zekerheid worden geconfronteerd., advocaten, magistraten, ambtenaren uit federale, regionale en lokale besturen, politiediensten en sociale organisaties, academici en onderzoekers, …

Datum

Dinsdag 11 mei 2021 van 10.00 tot 16.40 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 09.30 uur met koffie en thee).

Locatie

Online

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor de livestream bedraagt 169,42 euro (excl. 21% btw) / 205 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de livestream
 • de documentatie van de sprekers

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief