Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Livestream: Uitdagingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2020

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de derde editie van deze studienamiddag een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht. Daarna volgt een analyse van de uitdagingen en opportuniteiten die de omzetting van de recente Europese Richtlijn inzake herstructureringen voor het Belgische insolventierecht met zich brengt.

Het tweede deel van de namiddag wordt gewijd aan een mogelijke hertekening van het domein van de schuldhulpverlening. Uitgangspunt vormen hierbij (wetgevende) initiatieven inzake tijdelijk en structurele hulpverlening. Na een algemene verkenning ervan, volgt een overzicht van de standpunten van de diverse stakeholders die schuldhulpverlening vorm geven (schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechtbanken en OCMW’s).

Ter afsluiting is er uitgebreid tijd voor vraagstelling en debat met het publiek.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) : Erkenning aangevraagd
 • Erkenningscommissie van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders : Erkenning aangevraagd
 • Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) : Erkenning aangevraagd
 • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) : U ontvangt een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid.
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 175,00
Prijs (excl. btw) € 144,63
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 150,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de derde editie van deze studienamiddag een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht. Daarna volgt een analyse van de uitdagingen en opportuniteiten die de omzetting van de recente Europese Richtlijn inzake herstructureringen voor het Belgische insolventierecht met zich brengt.

Het tweede deel van de namiddag wordt gewijd aan een mogelijke hertekening van het domein van de schuldhulpverlening. Uitgangspunt vormen hierbij (wetgevende) initiatieven inzake tijdelijk en structurele hulpverlening. Na een algemene verkenning ervan, volgt een overzicht van de standpunten van de diverse stakeholders die schuldhulpverlening vorm geven (schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechtbanken en OCMW’s).

Ter afsluiting is er uitgebreid tijd voor vraagstelling en debat met het publiek.

13.00-13.30 u.: Aanmelden voor de livestream

13.30-13.40 u.: Verwelkoming door de voorzitter Diederik Bruloot, Hoofddocent Instituut Financieel recht UGent, kernredactie TIBR

13.40-14.20 u.: Overzicht van rechtspraak insolventierecht door dr. Roel Fransis, Advocaat balie Brussel (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick), Kernredactie TIBR

14.20-15.00 u.: De omzetting van de Herstructureringsrichtlijn: opportuniteiten en uitdagingen voor het Belgische insolventierecht door Arie Van Hoe, Advocaat balie Brussel (NautaDutilh), Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UA

15.00-15.30 u.: Pauze

15.30-16.00 u.: Nieuwe initiatieven inzake tijdelijke en structurele schuldhulpverlening door Alain-Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar KU Leuven, Partner Deloitte Legal

16.00-16.40 u.: Debat “De coronacrisis en de toekomst van de schuldhulpverlening”
Moderator: Bertel De Groote, Hoofddocent UGent, Kernredactie TIBR

 • Sara Waelbers, Juriste SAM, Steunpunt Mens en Samenleving
 • Jo Van Campenhout, Advocaat-schuldbemiddelaar, Redactie TIBR
 • Carine Saelaert, Voorzitter arbeidsrechtbank Gent
 • Caroline De Mey, Gerechtsdeurwaarder, Lid directiecomité Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 

16.40-17.00 u.: Afsluitende vragenronde                  

 • Diederik Bruloot, Hoofddocent Instituut Financieel recht UGent, Kernredactie TIBR
 • Bertel De Groote, Hoofddocent UGent, Kernredactie TIBR
 • Caroline De Mey, Gerechtsdeurwaarder, Lid directiecomité Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • dr. Roel Fransis, Advocaat balie Brussel (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick), Kernredactie TIBR
 • Carine Saelaert, Voorzitter arbeidsrechtbank Gent
 • Jo Van Campenhout, Advocaat-schuldbemiddelaar, Redactie TIBR
 • Arie Van Hoe, Advocaat balie Brussel (NautaDutilh), Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UA
 • Alain-Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar KU Leuven, Partner Deloitte Legal
 • Sara Waelbers, Juriste SAM Steunpunt Mens en Samenleving

Doelpubliek
Advocaat, Gerechtsdeurwaarder, Sociale sector

Datum
Woensdag 30 september 2020 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en thee)

Locatie
Online

Wie zich wenst in te schrijven voor de studienamiddag, kan dit hier doen.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze livestream bedraagt 144,63 euro (excl. 21% btw) / 175 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de livestream
 • de documentatiemap

Abonnees van het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht betalen een voordeelprijs van 123,97 euro (excl. 21 % btw) / 150 euro (incl. 21 % btw).

Personen die zich wensen in te schrijven voor deze opleiding en zich te abonneren op het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (jaargang 2020) ontvangen éénmalig 20 % korting op het tijdschrift. Zij betalen een voordeelprijs van 204 euro i.p.v. 255 euro voor een abonnement. Contacteer abonnementen@diekeure.be voor meer informatie.

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief