Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Milieurecht in een notendop

Indien door (nieuwe) verstrengde maatregelen opleidingen niet op locatie kunnen doorgaan, wordt er een digitaal alternatief voorzien.

Basisopleiding vanuit juridisch oogpunt –  aangepast na de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Het milieurecht als onderdeel van het omgevingsrecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Het groeiend belang dat op alle niveaus en in alle domeinen wordt gehecht aan de bescherming van het milieu, leidt ertoe dat het milieurecht voortdurend wordt bijgestuurd en aangepast. Dit uit zich ook in de recente evoluties van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak, …

Voor wie tijdens de professionele loopbaan in aanraking komt met verschillende instrumenten van milieurecht is het noodzakelijk om de evoluties op te volgen of minstens voldoende notie te hebben van deze complexe regelgeving. Dit geldt zeker ook voor wie vertrouwd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, maar die nu in het kader van de omgevingsvergunning ook geconfronteerd wordt met milieuaspecten.

Tijdens deze ééndaagse opleiding licht docent Bart De Becker diverse thema’s binnen het milieurecht op een interactieve en dynamische manier toe. Door zijn ervaring kan de docent een perfect evenwicht brengen tussen theorie en praktijk. Na deze vorming heeft u de basisbegrippen en het meest efficiënte gebruik van het instrumentarium onder de knie.

Volgende thema's worden behandeld:

 • Algemeen overzicht
  • overzicht sectorale wetgevingen
  • bestuurlijke organisatie en adviesorganen
 • Omgevingsvergunning
  • vergunnings- of meldingsplicht
  • indeling inrichtingen (klasse I, II en III)
  • vergunningsprocedures
  • verplichtingen exploitant
  • algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden
  • verval vergunning
  • administratieve rechtsbescherming
  • impact inwerkingtreding omgevingsvergunning
 • Bodemsanering
  • bodemdecreet, VLAREBO
  • verplichtingen bij overdracht van gronden
  • procedure bodemsanering
  • (vrijstelling van) saneringsplicht
  • grondverzet
 • Afvalstoffen - Materialen
  • materialendecreet, VLAREMA
  • aanvaardingsplicht
  • beheer en verwijdering
  • aanwending als grondstof
  • indeling afvalstoffen, EURAL
 • Water
  • oppervlaktewaterverontreiniging
  • grondwaterbeheer
  • integraal waterbeleid
  • milieuheffingen
 • Natuurbeschermingswetgeving
 • Milieuhandhavingsdecreet
  • toezicht
  • bestuurlijke handhaving
  • strafrechtelijke handhaving
Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars : Erkend voor 6u permanente vorming.
 • Federale Raad voor Landmeters-experten : Erkenning aangevraagd
22 oktober 2020
Prijs (incl. btw)
€ 235,00
Prijs (excl. btw) € 194,21
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 175,00
Voorwaarden

Basisopleiding vanuit juridisch oogpunt –  aangepast na de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Het milieurecht als onderdeel van het omgevingsrecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Het groeiend belang dat op alle niveaus en in alle domeinen wordt gehecht aan de bescherming van het milieu, leidt ertoe dat het milieurecht voortdurend wordt bijgestuurd en aangepast. Dit uit zich ook in de recente evoluties van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak, …

Voor wie tijdens de professionele loopbaan in aanraking komt met verschillende instrumenten van milieurecht is het noodzakelijk om de evoluties op te volgen of minstens voldoende notie te hebben van deze complexe regelgeving. Dit geldt zeker ook voor wie vertrouwd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, maar die nu in het kader van de omgevingsvergunning ook geconfronteerd wordt met milieuaspecten.

Tijdens deze ééndaagse opleiding licht docent Bart De Becker diverse thema’s binnen het milieurecht op een interactieve en dynamische manier toe. Door zijn ervaring kan de docent een perfect evenwicht brengen tussen theorie en praktijk. Na deze vorming heeft u de basisbegrippen en het meest efficiënte gebruik van het instrumentarium onder de knie.

Volgende thema's worden behandeld:

 • Algemeen overzicht
  • overzicht sectorale wetgevingen
  • bestuurlijke organisatie en adviesorganen
 • Omgevingsvergunning
  • vergunnings- of meldingsplicht
  • indeling inrichtingen (klasse I, II en III)
  • vergunningsprocedures
  • verplichtingen exploitant
  • algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden
  • verval vergunning
  • administratieve rechtsbescherming
  • impact inwerkingtreding omgevingsvergunning
 • Bodemsanering
  • bodemdecreet, VLAREBO
  • verplichtingen bij overdracht van gronden
  • procedure bodemsanering
  • (vrijstelling van) saneringsplicht
  • grondverzet
 • Afvalstoffen - Materialen
  • materialendecreet, VLAREMA
  • aanvaardingsplicht
  • beheer en verwijdering
  • aanwending als grondstof
  • indeling afvalstoffen, EURAL
 • Water
  • oppervlaktewaterverontreiniging
  • grondwaterbeheer
  • integraal waterbeleid
  • milieuheffingen
 • Natuurbeschermingswetgeving
 • Milieuhandhavingsdecreet
  • toezicht
  • bestuurlijke handhaving
  • strafrechtelijke handhaving
08.30 – 09.00 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
09.00 – 10.30 u.: Deel 1: voormiddag
10.30 – 10.45 u.: Pauze met koffie en thee
10.45 – 12.00 u.: Deel 2: voormiddag
12.00 – 13.00 u.: Broodjesmaaltijd
13.00 – 14.45 u.: Deel 1: namiddag
14.45 – 15.15 u.: Pauze met koffie, thee en gebak
15.15 – 17.00 u.: Deel 2: namiddag

Bart De Becker, Advocaat De Becker Advocaten

Doelpubliek
Advocaat, Landmeter-expert, Lokale overheid, Notaris / Notariële medewerker, Regionale overheid

Interessant voor
ieder die met milieurecht in aanraking komt maar er niet in gespecialiseerd is: ambtenaren, secretarissen, niet-gespecialiseerde advocaten, Gecoroleden, architecten, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven, …

Datum
Donderdag 22 oktober 2020 van 9.00 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 8.30 uur met koffie en thee)

Locatie
Zebrastraat- zaal Anneke Eussen
Zebrastraat 32
9000 Gent

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze vormingsdag bedraagt 194,21 euro (excl. 21% btw) / 235 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleidingsdag
 • de documentatiemap
 • de catering

Neem een collega mee aan 175 euro (incl. 21% btw)! (voorwaarde: één organisatie & één factuur).

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief