Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid op maat van het notariaat

Indien door (nieuwe) verstrengde maatregelen opleidingen niet op locatie kunnen doorgaan, wordt er een digitaal alternatief voorzien.

Deze opleiding bieden we ook aan als live webinar op 12/11/2020.

Strafrecht is een rechtstak die niet meteen met notarissen wordt geassocieerd. Zij worden er nochtans dagelijks mee geconfronteerd in het kader van specifieke wettelijke verplichtingen waarvan de niet-naleving strafrechtelijk wordt beteugeld, zoals o.a. de (anti-)witwasreglementering, diverse fiscale verplichtingen, enz.

Net zoals in andere takken van het economisch verkeer is strafrecht ook in het notariaat een prominent aanwezig risico. Niet alleen omdat notarissen vervolging riskeren wegens het niet naleven van verplichtingen, maar ook omdat zij als deelnemer dreigen te worden beschouwd bij door derden georganiseerde fraude.

Onder het mom van ‘een verwittigd man is er twee waard’, zal de docent tijdens deze vorming de strafrechtelijke valkuilen voor het notariaat op een praktijkgerichte manier in kaart brengen aan de hand van casussen. Hierbij wordt stilgestaan bij enkele specifieke misdrijven en bij de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon of de betrokken notaris, in het bijzonder de strafbare deelneming in al haar facetten.

Opgelet, deze sessie gaat niet over strafprocedurele aspecten!

Deelnemers kunnen vooraf vragen voor de docent doorsturen via strafrechtnotariaat.diekeure.be, zodat die kunnen meegenomen worden bij de voorbereiding van de opleiding.

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Nationale Kamer van Notarissen : erkenning aangevraagd
22 oktober 2020
Prijs (incl. btw)
€ 205,00
Prijs (excl. btw) € 169,42
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 180,00
Voorwaarden

Strafrecht is een rechtstak die niet meteen met notarissen wordt geassocieerd. Zij worden er nochtans dagelijks mee geconfronteerd in het kader van specifieke wettelijke verplichtingen waarvan de niet-naleving strafrechtelijk wordt beteugeld, zoals o.a. de (anti-)witwasreglementering, diverse fiscale verplichtingen, enz.

Net zoals in andere takken van het economisch verkeer is strafrecht ook in het notariaat een prominent aanwezig risico. Niet alleen omdat notarissen vervolging riskeren wegens het niet naleven van verplichtingen, maar ook omdat zij als deelnemer dreigen te worden beschouwd bij door derden georganiseerde fraude.

Het risico om uiteindelijk strafrechtelijk verantwoordelijk te worden gesteld, is zonder meer te managen. Het kan immers over de hele periode - gaande van het onderzoek tot de uiteindelijke beslissing -  ingrijpende consequenties hebben op de continuïteit van de betrokken notarisstudie. Denken we daarbij aan ingrijpende onderzoekshandelingen, tijd- en geldverslindend crisismanagement, lange doorlooptijden van procedures, publiciteit rond het onderzoek en/of de vervolging en last but not least de uiteindelijke sancties. Bij dit alles mag men ook het menselijk leed niet onderschatten of uit het oog verliezen. Redenen genoeg dus om strafrecht te omarmen als een te beheersen risico waaraan de nodige aandacht moet worden besteed.

Onder het mom van ‘een verwittigd man is er twee waard’, zal de docent tijdens deze vorming de strafrechtelijke valkuilen voor het notariaat op een praktijkgerichte manier in kaart brengen aan de hand van casussen. Hierbij wordt stilgestaan bij enkele specifieke misdrijven en bij de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon of de betrokken notaris, in het bijzonder de strafbare deelneming in al haar facetten.

Opgelet, deze sessie gaat niet over strafprocedurele aspecten!

Deelnemers kunnen vooraf vragen voor de docent doorsturen via strafrechtnotariaat.diekeure.be, zodat die kunnen meegenomen worden bij de voorbereiding van de opleiding

15.30 - 16.00 u.: Onthaal met koffie en thee
16.00 - 17.15 u.: Deel 1
17.15 - 17.45 u.: Pauze met broodjes
17.45 - 19.00 u.: Deel 2
  • Mr. Jacques Vandeuren, Waeterinckx-Vansteenkiste Advocaten 

Doelpubliek
Notaris / Notariële medewerker

Interessant voor
notarissen, notarieel medewerkers en juristen.

Datum
Donderdag 22 oktober 2020 van 16.00 tot 19.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 15.30 uur met koffie en thee).

Locatie
Nieuwgoed Seminariecentrum
Grotesteenweg Zuid 8
9052 Zwijnaarde

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze studievooravond bedraagt 169,42 euro (excl. 21% btw) / 205 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de opleiding
  • de documentatiemap
  • de catering

Vanaf een tweede deelnemer per kantoor bedraagt de deelnemersprijs 148,76 euro (excl. 21% btw) / 180 euro (incl. 21% btw). Voorwaarde: één organisatie - één factuur.

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief