Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lokale besluiten opmaken in een vernieuwde bestuurscontext (wordt uitgesteld)

Als opleidingscentrum nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in te dijken. We stellen de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, sprekers en medewerkers voorop. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle opleidingen die gepland waren t.e.m. eind mei 2020, uit te stellen. Momenteel zijn we druk in de weer met het zoeken naar nieuwe data en deze af te toetsen met docenten en locaties. Via www.updateopleidingen.diekeure.be kan u op de hoogte blijven van de uitgestelde opleidingen en hun nieuwe datum.

Kwaliteitsvolle en toegankelijke (ontwerp)besluiten neerschrijven is geen eenvoudige opdracht, maar vormt wel een dagdagelijkse uitdaging voor ieder lokaal bestuur. Tijdens deze studienamiddag halen we enkele actuele aspecten aan, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak.

Met de invoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur onderging de lokale bestuurscontext enkele ingrijpende wijzigingen. De actuele regels op vlak van de inhoud van de notulen en het zittingsverslag alsook de nieuwe bekendmakingsformaliteiten worden van naderbij bekeken.

Via het zogenaamde gelinkt notuleren, biedt de Vlaamse overheid digitale hulp bij de opmaak en publicatie van lokale besluiten. De mogelijkheden nu en in de toekomst worden voor u uit de doeken gedaan.

Op vormelijk vlak staan we stil bij de structurele opbouw van een besluit. Hoe maken we een besluit begrijpelijk en toegankelijk, en zorgen we er tegelijk voor dat het toch juridisch correct is?

Omdat de rechtsgeldigheid van een (individueel) besluit staat of valt met een degelijke motivering, laten we ook over dat aspect ons licht schijnen. Wat zijn de aandachtspunten om een sluitende motivering op papier te zetten?

En hoe komt een voorstel van besluit nu precies tot stand? Aan de hand van de bestuurspraktijk in de stad Gent bieden we een inkijk in de verschillende processtappen die de uiteindelijke agendering van een voorstel van besluit voorafgaan.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
Prijs (incl. btw)
€ 175,00
Prijs (excl. btw) € 144,63
vanaf 2de deelnemer (prijs incl. btw)
€ 140,00
Voorwaarden

Kwaliteitsvolle en toegankelijke (ontwerp)besluiten neerschrijven is geen eenvoudige opdracht, maar vormt wel een dagdagelijkse uitdaging voor ieder lokaal bestuur. Tijdens deze studienamiddag halen we enkele actuele aspecten aan, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak.

Met de invoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur onderging de lokale bestuurscontext enkele ingrijpende wijzigingen. De actuele regels op vlak van de inhoud van de notulen en het zittingsverslag alsook de nieuwe bekendmakingsformaliteiten worden van naderbij bekeken.

Via het zogenaamde gelinkt notuleren, biedt de Vlaamse overheid digitale hulp bij de opmaak en publicatie van lokale besluiten. De mogelijkheden nu en in de toekomst worden voor u uit de doeken gedaan.

Op vormelijk vlak staan we stil bij de structurele opbouw van een besluit. Hoe maken we een besluit begrijpelijk en toegankelijk, en zorgen we er tegelijk voor dat het toch juridisch correct is?

Omdat de rechtsgeldigheid van een (individueel) besluit staat of valt met een degelijke motivering, laten we ook over dat aspect ons licht schijnen. Wat zijn de aandachtspunten om een sluitende motivering op papier te zetten?

En hoe komt een voorstel van besluit nu precies tot stand? Aan de hand van de bestuurspraktijk in de stad Gent bieden we een inkijk in de verschillende processtappen die de uiteindelijke agendering van een voorstel van besluit voorafgaan.

13.00 - 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 - 13.40 u.: Verwelkoming
13.40 - 14.10 u.: Het besluit als communicatiemiddel: het nut van een overzichtelijke en toegankelijke structuur
14.10 - 14.50 u.: Het agenderingsproces en de bekendmaking van beslissingen
14.50 - 15.30 u.: Gelinkt notuleren: digitale hulp bij opmaak en publicatie van besluiten nu en in de toekomst
15.30 - 15.45 u.: Koffiepauze
15.45 - 16.20 u.: Notulen en verslaggeving in het Decreet over het lokaal bestuur
16.20 – 17.00 u.: Motivering van een lokaal besluit

 • Wouter De Cock, Eerste auditeur Raad van State, Docent Oost-Vlaamse Bestuursacademie
 • Ines Acke, Adjunct van de directie Dienst Bestuursondersteuning/Bedrijfsvoering Stad en OCMW Gent
 • Veronique Volders, Manager digitale oplossingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Sylvie Roos, Diensthoofd Dienst Bestuursondersteuning/Bedrijfsvoering Stad en OCMW Gent 

Doelpubliek
Lokale overheid

Interessant voor
lokale besturen (gemeenten – provincies – OCMW’s – gemeentebedrijven – intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), bestuursscholen, …

Datum
Woensdag 27 mei 2020 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en thee).

Locatie

Residence Palace - zaal Passage
Wetstraat 155
1040 Brussel

 • Op wandelafstand van Brussel-Centraal
 • Vlot bereikbaar met openbaar vervoer (metro)

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 144,63 euro (excl. 21% btw) / 175 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de publicatie “Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat?”
 • de documentatiemap
 • de catering

Neem een collega mee voor 115,70 euro (excl. 21% btw) / 140 euro (incl. 21% btw) (voorwaarde: één organisatie - één factuur – zonder boek).

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief