Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Webinar: Aansprakelijkheid & beroepsgeheim: een juridisch kader op maat van de zorgsector

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd: de samenleving en cliënten stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg, er wordt steeds meer cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht steeds professioneel om te gaan met de cliënt, diens omgeving en gevoelige cliëntinformatie.

We nodigen u graag uit op de vorming die bestaat uit twee webinars:
Webinar 1 (voormiddag): ongevallen, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid in de zorgsector
Fouten en ongelukken in de uitoefening van een job in de zorgsector zijn niet uit te sluiten.

 • Wanneer leidt een ongeluk tot een juridische aansprakelijkheid?
 • Wanneer kan er worden gesproken van een fout door een personeelslid, de organisatie of de cliënt?
 • Wat indien een cliënt door een gebrek aan toezicht door een verzorgende/begeleider (lichamelijke) schade heeft? Indien een cliënt bijvoorbeeld te warm eten wordt toegediend en deze hierdoor met brandwonden wordt opgenomen in het ziekenhuis, kan dat gevolgen hebben zowel voor de begeleider als de zorgorganisatie. Wie zal er hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld? En gaat het hierbij om burgerrechtelijke, dan wel strafrechtelijke aansprakelijkheid?

Ook personeelsleden kunnen het slachtoffer worden van een ongeval. Wat indien dit werd veroorzaakt door een agressieve cliënt? Gaat het hier om een arbeidsongeval? En heeft dit juridische gevolgen voor de (aansprakelijkheid van de) cliënt, diens familie en/of de voorziening?

Tijdens dit webinar wordt aan de hand van concrete casussen nagegaan wanneer er sprake is van een ongeval, een arbeidsongeval en aansprakelijkheid. Hierbij is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en tussen anderzijds schadegevallen al dan niet als gevolg van een arbeidsongeval.

Webinar 2 (namiddag): beroepsgeheim in de zorgsector
In de namiddag wordt ingegaan op één bijzondere toepassing van strafrechtelijke aansprakelijkheid: het beroepsgeheim. Een zorgverlener ziet zich door de bijzondere verhouding tot de cliënt en het cliëntensysteem geconfronteerd met een waaier aan vragen en onzekerheden aangaande gevoelige cliëntinformatie:

 • Wie heeft beroepsgeheim (zorgverleners, stagairs, vrijwilligers, directeurs, ondersteunend personeel)?
 • Welke informatie is geheim?
 • Kan informatie onder collega’s worden uitgewisseld?
 • Kan cliëntinformatie worden toevertrouwd aan de behandelend arts / de leerkracht / de maatschappelijk werker van het OCMW/ de thuisbegeleider…?
 • In hoeverre kan informatie gedeeld worden met de familie van een (meerder- of minderjarige) cliënt?
 • Kan of moet een misdrijf gepleegd door een cliënt worden aangegeven?
 • Hoe kan of moet worden gehandeld indien er sprake is van misbruik van kinderen?
 • Wat zijn de opties bij cliënten die radicaliseren?

Vanuit casussen uit de zorgsector wordt het beroepsgeheim toegelicht en een juridische leidraad aangereikt aangaande het omgaan met gevoelige informatie. Ook het onderscheid met de discretieplicht en de mogelijke gevolgen (arbeidsrechtelijk, tuchtrechtelijk, burgerrechtelijk, strafrechtelijk…) van een schending van het beroepsgeheim worden toegelicht. 
U kan deelnemen aan één webinar of aan beide webinars.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
10 september 2020
10 september 2020
Dit is een meerdaagse opleiding. U kan inschrijven voor de reeks of voor individuele sessies.

Prijzen voor de reeks

(Studienamiddagen)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 165,00
Prijs (excl. btw) € 136,36

Prijzen voor 1 sessie

(1 studienamiddag naar keuze)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 95,00
Prijs (excl. btw) € 78,51

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd: de samenleving en cliënten stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg, er wordt steeds meer cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht steeds professioneel om te gaan met de cliënt, diens omgeving en gevoelige cliëntinformatie.

We nodigen u graag uit op de vorming die bestaat uit twee webinars:
Webinar 1 (voormiddag): ongevallen, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid in de zorgsector
Fouten en ongelukken in de uitoefening van een job in de zorgsector zijn niet uit te sluiten.

 • Wanneer leidt een ongeluk tot een juridische aansprakelijkheid?
 • Wanneer kan er worden gesproken van een fout door een personeelslid, de organisatie of de cliënt?
 • Wat indien een cliënt door een gebrek aan toezicht door een verzorgende/begeleider (lichamelijke) schade heeft? Indien een cliënt bijvoorbeeld te warm eten wordt toegediend en deze hierdoor met brandwonden wordt opgenomen in het ziekenhuis, kan dat gevolgen hebben zowel voor de begeleider als de zorgorganisatie. Wie zal er hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld? En gaat het hierbij om burgerrechtelijke, dan wel strafrechtelijke aansprakelijkheid?

Ook personeelsleden kunnen het slachtoffer worden van een ongeval. Wat indien dit werd veroorzaakt door een agressieve cliënt? Gaat het hier om een arbeidsongeval? En heeft dit juridische gevolgen voor de (aansprakelijkheid van de) cliënt, diens familie en/of de voorziening?

Tijdens dit webinar wordt aan de hand van concrete casussen nagegaan wanneer er sprake is van een ongeval, een arbeidsongeval en aansprakelijkheid. Hierbij is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en tussen anderzijds schadegevallen al dan niet als gevolg van een arbeidsongeval.

Webinar 2 (namiddag): beroepsgeheim in de zorgsector
In de namiddag wordt ingegaan op één bijzondere toepassing van strafrechtelijke aansprakelijkheid: het beroepsgeheim. Een zorgverlener ziet zich door de bijzondere verhouding tot de cliënt en het cliëntensysteem geconfronteerd met een waaier aan vragen en onzekerheden aangaande gevoelige cliëntinformatie:

 • Wie heeft beroepsgeheim (zorgverleners, stagairs, vrijwilligers, directeurs, ondersteunend personeel)?
 • Welke informatie is geheim?
 • Kan informatie onder collega’s worden uitgewisseld?
 • Kan cliëntinformatie worden toevertrouwd aan de behandelend arts / de leerkracht / de maatschappelijk werker van het OCMW/ de thuisbegeleider…?
 • In hoeverre kan informatie gedeeld worden met de familie van een (meerder- of minderjarige) cliënt?
 • Kan of moet een misdrijf gepleegd door een cliënt worden aangegeven?
 • Hoe kan of moet worden gehandeld indien er sprake is van misbruik van kinderen?
 • Wat zijn de opties bij cliënten die radicaliseren?

Vanuit casussen uit de zorgsector wordt het beroepsgeheim toegelicht en een juridische leidraad aangereikt aangaande het omgaan met gevoelige informatie. Ook het onderscheid met de discretieplicht en de mogelijke gevolgen (arbeidsrechtelijk, tuchtrechtelijk, burgerrechtelijk, strafrechtelijk…) van een schending van het beroepsgeheim worden toegelicht. 
U kan deelnemen aan één webinar of aan beide webinars.

Webinar voormiddag - Aansprakelijkheid
10.00 – 10.30 u.: Aanmelden voor het webinar
10.30 – 12.30 u.: Webinar met korte pauze tussendoor 

Webinar namiddag  - Beroepsgeheim
13.00 – 13.30 u.: Aanmelden voor het webinar
13.30 – 15.30 u.: Webinar met korte pauze tussendoor 

• Vanessa Verdeyen, Doctor in de rechten, zelfstandig docent in het socialezekerheidsrecht en het ruime zorgrecht, verbonden aan UCLL – Sociale School Heverlee en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven (Instituut voor Sociaal Recht)

Doelpubliek
Zorgsector

Interessant voor
Directeurs, afdelingshoofden, verpleegkundigen, begeleiders, … van zorginstellingen voor kinderen, ouderen en overige zorgbehoevenden - die bij het uitoefenen van hun job in aanraking komen met aansprakelijkheid en beroepsgeheim.

Datum
Donderdag 10 september 2020 van 10.30 tot 15.30 uur

Locatie
Online

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld twee webinars bedraagt 119,83 euro (excl. 21% btw) / 145 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan beide webinars
 • de documentatie

Wie inschrijft voor één webinar betaalt van 78,51 euro (excl. 21% btw) / 95 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens
Schrijf in voor
Webinar: Aansprakelijkheid: een juridisch kader op maat van de zorgsector
Webinar: Beroepsgeheim: een juridisch kader op maat van de zorgsector

Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief