Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gedwongen tenuitvoerlegging

Uitgestelde studienamiddag van 14 mei 2020.

Enkele topics inzake bewarend beslag onder derden en de gedwongen tenuitvoerlegging lastens een gehuwde of gefailleerde debiteur

Bewarend beslag onder derden wordt door vele schuldeisers aangegrepen als een efficiënt middel om hun debiteur onder druk te zetten. Toch dient de keuze voor deze beslagmaatregel weloverwogen te zijn. De relatie tussen het executierecht en het huwelijksvermogensrecht of faillissementsrecht is ook niet steeds evident.  Welke moeilijkheden ondervindt een schuldeiser ten gevolge van het huwelijk of faillissement van zijn debiteur?

De antwoorden worden gebundeld op deze studienamiddag waarbij we beroep doen op autoriteit ter zake professor Karen Broeckx.

Het eerste deel van de opleiding focust vooral op de voorwaarden, risico’s en gevolgen van bewarend beslag onder derden.

Het tweede deel van de opleiding gaat dieper in op enkele topics waarbij het huwelijk of het faillissement van de schuldenaar repercussies heeft op de gedwongen tenuitvoerlegging.

Het antwoord op deze vragen wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Erkenningscommissie van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders : Erkend voor 2 juridische punten.
  • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid.
  • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten.
08 september 2020
Prijs (incl. btw)
€ 210,00
Prijs (excl. btw) € 173,55
Betaling door IGO
Voorwaarden

Enkele topics inzake bewarend beslag onder derden en de gedwongen tenuitvoerlegging lastens een gehuwde of gefailleerde debiteur

Bewarend beslag onder derden wordt door vele schuldeisers aangegrepen als een efficiënt middel om hun debiteur onder druk te zetten. Toch dient de keuze voor deze beslagmaatregel weloverwogen te zijn.

De relatie tussen het executierecht en het huwelijksvermogensrecht of faillissementsrecht is ook niet steeds evident.  Welke moeilijkheden ondervindt een schuldeiser ten gevolge van het huwelijk of faillissement van zijn debiteur?

De antwoorden worden gebundeld op deze studienamiddag waarbij we beroep doen op autoriteit ter zake professor Karen Broeckx.

Het eerste deel van de opleiding focust vooral op de voorwaarden, risico’s en gevolgen van bewarend beslag onder derden.

• Welke voorwaarden zijn vereist om bewarend derdenbeslag te kunnen leggen?
• Wat betekent de mogelijkheid tot het bekomen van rekeninginformatie voor de schuldeiser?
• Wordt de sanctie van schuldenaarsverklaring van de derde-beslagene vaak toegepast?
• Welke vorderingen zijn voldoende zeker, vaststaand en eisbaar om een bewarend/uitvoerend beslag toe te laten?

Het tweede deel van de opleiding gaat dieper in op enkele topics waarbij het huwelijk of het faillissement van de schuldenaar repercussies heeft op de gedwongen tenuitvoerlegging, namelijk:

• Moet de uitvoerbare titel aan bepaalde voorwaarden voldoen? Moeten beide echtgenoten als executieplichtige aangeduid worden?
• Hoe beïnvloedt het huwelijksvermogensstelsel de keuze van de beslagbare goederen?
• Wanneer kan er Pauliaans bewarend/uitvoerend beslag worden gelegd?
• Beschermt de verklaring van onbeslagbaarheid van de woning van een zelfstandige tegen ieder beslag?
• Wanneer is de schuld verhaalbaar op beide echtgenoten?
• Kan de schuldeiser van de gefailleerde echtgenoot/schuldenaar na diens verschoonbaarverklaring nog uitvoeren tegen de echtgenoot/niet-schuldenaar?

Het antwoord op deze vragen wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

13u.30 - 14u.00: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
14u.00 - 15u.30: Deel 1
15u.30 - 15u.45: Pauze met gebak
15u.45 - 17u.00: Deel 2

• Karen Broeckx, Hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht UGent

Doelpubliek
Advocaat, Gerechtsdeurwaarder, Magistratuur, Notaris / Notariële medewerker

Interessant voor
advocaten, gerechtsdeurwaarders, magistraten, alsook notarissen … die met gedwongen tenuitvoerlegging in contact komen.

Datum
Dinsdag 8 september 2020 van 14.00 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.30 uur met koffie en thee)

Locatie
Zebrastraat - Nick Ervinck
Zebrastraat 32
9000 Gent

  • Bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Betalend parkeren kan in parking 'New Zebra' onder het viaduct en in parking 'Sint-Pietersplein'.

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 173,55 euro (excl. 21% btw) / 210 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de opleiding
  • de documentatiemap
  • de catering

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief