Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Update Gemeenterecht 2019-2020

De Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht Vakgebied Bestuursrecht van de UGent heeft het genoegen u uit te nodigen op deze boeiende studievoormiddag. U krijgt een praktisch overzicht van de belangrijke wijzigingen die door de wet- en decreetgever en rechtspraak in 2019 aan het gemeenterecht werden aangebracht. Daarnaast krijgt u een vooruitblik op 2020. Na het volgen van deze studievoormiddag bent u dus weer helemaal mee!

Volgende thema’s komen aan bod:

Vlaams Regeerakkoord

Frederik Vandendriessche, Advocaat en Professor UGent en Brecht Warnez, Docent UGent en Vlaams volksvertegenwoordiger

 • De maatregelen ter versterking van de lokale democratie
 • De aanpassingen aan de organieke regelgeving
 • Het vereenvoudigen en aanpassen van de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen

Actualia sociaal recht

Elisabeth Matthys, Advocaat-vennoot, Praktijklector UGent

 • Arbeidsongeschiktheid van contractuele personeelsleden – enkele knelpunten in de publieke sector
 • Beëindiging van de arbeidsrelatie wegens (medische) overmacht bij contractuele personeelsleden
 • Redelijke aanpassingen
 • Re-ïntegratie

Jan Proesmans, Counsel

 • Aanvullende pensioenen in de publieke sector: een stand van zaken

Actualia tuchtrecht

Ann Coolsaet, Advocaat, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen

 • Welke vernieuwingen brengt het Decreet Lokaal Bestuur?
 • Wat zijn de recente evoluties in de rechtspraak?
 • Hoe een tuchtprocedure tot een goed einde brengen? Tips en tricks.

Overheidsopdrachten

Elke Casteleyn, Advocaat en Praktijklector UGent

 • Recente evoluties in de rechtspraak van het Hof van Justitie, de Raad van State en Grondwettelijk Hof inzake overheidsopdrachten, met onder meer bijzondere aandacht voor opdrachten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering, wijziging van de samenstelling van inschrijvers, onderaannemers en abnormale prijzen.
   
Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 3 punten.
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 175,00
Prijs (excl. btw) € 144,63
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 160,00
Voorwaarden

De Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht Vakgebied Bestuursrecht van de UGent heeft het genoegen u uit te nodigen op deze boeiende studievoormiddag. U krijgt een praktisch overzicht van de belangrijke wijzigingen die door de wet- en decreetgever en rechtspraak in 2019 aan het gemeenterecht werden aangebracht. Daarnaast krijgt u een vooruitblik op 2020. Na het volgen van deze studievoormiddag bent u dus weer helemaal mee!

Volgende thema’s komen aan bod:

Vlaams Regeerakkoord

Frederik Vandendriessche, Advocaat en Professor UGent en Brecht Warnez, Docent UGent en Vlaams volksvertegenwoordiger

 • De maatregelen ter versterking van de lokale democratie
 • De aanpassingen aan de organieke regelgeving
 • Het vereenvoudigen en aanpassen van de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen

Actualia sociaal recht

Elisabeth Matthys, Advocaat-vennoot, Praktijklector UGent

 • Arbeidsongeschiktheid van contractuele personeelsleden – enkele knelpunten in de publieke sector
 • Beëindiging van de arbeidsrelatie wegens (medische) overmacht bij contractuele personeelsleden
 • Redelijke aanpassingen
 • Re-ïntegratie

Jan Proesmans, Counsel

 • Aanvullende pensioenen in de publieke sector: een stand van zaken

Actualia tuchtrecht

Ann Coolsaet, Advocaat, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen

 • Welke vernieuwingen brengt het Decreet Lokaal Bestuur?
 • Wat zijn de recente evoluties in de rechtspraak?
 • Hoe een tuchtprocedure tot een goed einde brengen? Tips en tricks.

Overheidsopdrachten

Elke Casteleyn, Advocaat en Praktijklector UGent

 • Recente evoluties in de rechtspraak van het Hof van Justitie, de Raad van State en Grondwettelijk Hof inzake overheidsopdrachten, met onder meer bijzondere aandacht voor opdrachten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering, wijziging van de samenstelling van inschrijvers, onderaannemers en abnormale prijzen.
   
8.30 – 9.00 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
9.00 – 9.45 u.: Algemene inleiding over Vlaams Regeerakkoord juridisch/kritisch doorgelicht –door Frederik Vandendriessche, Advocaat en Professor UGent en Brecht Warnez, Docent UGent en Vlaams volksvertegenwoordiger
9.45 – 10.30 u.:  Actualia sociaal recht door Elisabeth Matthys, Advocaat en Praktijklector UGent en Jan Proesmans, Counsel
10.30 – 11.00 u.: Koffiepauze
11.00 – 11.45 u.: Actualia tuchtrecht door Ann Coolsaet, Advocaat, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen
11.45 – 12.30 u.: Overheidsopdrachten door Elke Casteleyn, Advocaat en Praktijklector UGent
12.30: Afsluitende broodjeslunch
 • Frederik Vandendriessche, Advocaat en Professor UGent
 • Brecht Warnez, Docent UGent en Vlaams volksvertegenwoordiger
 • Elisabeth Matthys, Advocaat en Praktijklector UGent
 • Jan Proesmans, Counsel
 • Ann Coolsaet, Advocaat, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen
 • Elke Casteleyn, Advocaat en Praktijklector UGent 

Doelpubliek
Advocaat, Lokale overheid, Regionale overheid

Interessant voor
lokale besturen (algemeen directeurs, juristen, mandatarissen, …), administraties, advocaten (publiekrecht – gemeenterecht)

Datum

Vrijdag 14 februari 2020 van 9.00 tot 12.30 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 8.30 uur met koffie en thee).

Locatie

VAC GENT – Virginie Lovelinggebouw – zaal Artevelde (21ste verdieping)
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 2
9000 Gent

 • Vlakbij station Gent-Sint-Pieters
 • Parkeren in parking station Gent-Sint-Pieters

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studievoormiddag bedraagt 144,63 euro (excl. 21% btw) / 175 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de studievoormiddag
 • de documentatiemap
 • de catering

Medewerkers van lokale besturen krijgen 15 euro korting.

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief