Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

3e graad (GO!)

Voor de derde graad ASO werkten we een reeks leerboeken uit voor richtingen met 7u wiskunde en voor richtingen met 3/4u. Bij die laatste bieden we in de boeken ook uitbreiding voor richtingen met 5u wiskunde.

Bekijk de uitgaven voor ASO 7u »

Bekijk de uitgaven voor ASO 3/4u »

ASO 7u

Leerboek analyse 1: reële functies

Hoofdstuk 1: Veeltermfuncties
Hoofdstuk 2: Rationale functies
Hoofdstuk 3: Machten
Hoofdstuk 4: Irrationale functies
Hoofdstuk 5: Bewerkingen met functies

Leerboek analyse 2: differentiaalrekening deel 1

Hoofdstuk 1: Continuïteit van een functie
Hoofdstuk 2: Limiet van een functie
Hoofdstuk 3: Afgeleide van een functie
Hoofdstuk 4: Eigenschappen van continue en afleidbare functies
Hoofdstuk 5: Verloop van functies 

Leerboek analyse 3: differentiaalrekening deel 2

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Rijen en reeksen 
Hoofdstuk 3: Exponentiële en logaritmische functies
Hoofdstuk 4: Hyperbolische functies
Hoofdstuk 5: Differentialen 

Leerboek analyse 4: integraalrekening

Hoofdstuk 1: Bepaalde integralen
Hoofdstuk 2: Integratiemethoden
Hoofdstuk 3: Numerieke integratie
Hoofdstuk 4: Toepassingen van de integraalrekening
Hoofdstuk 5: Toepassingen van integralen in andere disciplines

Leerboek goniometrie

Hoofdstuk 1: Herhaling en aanvullingen
Hoofdstuk 2: Formules van goniometrie
Hoofdstuk 3: Goniometrische en cyclometrische functies
Hoofdstuk 4: Aanvullingen van driehoeksmeting

Leerboek complexe getallen

Hoofdstuk 1: Complexe getallen
Hoofdstuk 2: Het complexe vlak – goniometrische voorstelling van een complex getal
Hoofdstuk 3: Veeltermen met complexe coëfficiënten
Hoofdstuk 4: Fractalen

Leerboek lineaire algebra

Hoofdstuk 1: Matrices
Hoofdstuk 2: Determinanten
Hoofdstuk 3: Vectorruimten
Hoofdstuk 4: Stelsels
Hoofdstuk 4: Eigenwaarden en eigenvectoren

Leerboek ruimtemeetkunde

Hoofdstuk 1: Punten, rechten, vlakken
Hoofdstuk 2: Vectoren en coördinaten in de ruimte
Hoofdstuk 3: Vergelijkingen van rechten en vlakken
Hoofdstuk 4: Hoeken tussen rechten en vlakken
Hoofdstuk 5: Analytische behandeling van hoeken en loodrechte stand
Hoofdstuk 6: Afstanden en vergelijkingen van een bol
Hoofdstuk 7: Vectorieel product

 

Leerboek analytische vlakke meetkunde van de 2e graad

Hoofdstuk 1: Herhaling
Hoofdstuk 2: De cirkel
Hoofdstuk 3: De parabool
Hoofdstuk 4: De ellips
Hoofdstuk 5: De hyperbool
Hoofdstuk 6: Parametervergelijking van een kromme
Hoofdstuk 7: Poolcoördinaten

Leerboek combinatoriek en kansrekening

Hoofdstuk 1:  Combinatoriek
1. Telproblemen
1. Aanzet tot formalisering
1. Keuzes zonder herhaling
1. Keuzes met herhaling
1. Binomium van Newton

Hoofdstuk 2:  Kansrekening
1.  Rekenen met kansen
2.  Kanswetten
3.  Voorwaardelijke kansen

Leerboek statistiek

Hoofdstuk 1: Beschrijvende statistiek
Hoofdstuk 2: De normale verdeling
Hoofdstuk 3: Kansverdelingen
Hoofdstuk 4: Discrete verdelingen
Hoofdstuk 5: Betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothesen
Hoofdstuk 6: Lineaire enkelvoudige regressie en correlatie

ASO 3/4u

Leerboek analyse 1

Hoofdstuk 1: Veeltermfuncties
Hoofdstuk 2: Rationale functies
Hoofdstuk 3: Limieten van functies
Hoofdstuk 4: Gemiddelde verandering
Hoofdstuk 5: Ogenblikkelijke verandering – afgeleid getal
Hoofdstuk 6: Afgeleide functies
Hoofdstuk 7: Toepassingen van afgeleiden
Hoofdstuk 8: Eigenschappen van afleidbare functies in R
Hoofdstuk 9: Verloop van een veeltermfunctie

Leerboek analyse 2

Hoofdstuk 1: Irrationale functies
Hoofdstuk 2: Formules van goniometrie
Hoofdstuk 3: Goniometrische functies
Hoofdstuk 4: Machten
Hoofdstuk 5: Exponentiële en logaritmische functies

Leerboek analyse 3

Hoofdstuk 1: Differentialen
Hoofdstuk 2: Bepaalde integralen
Hoofdstuk 3: Integratiemethoden
Hoofdstuk 4: Toepassingen van integralen in andere disciplines

Leerboek matrices en stelsels

Hoofdstuk 1:  Matrices
1. Terminologie en bewerkingen
2. Toepassingen
Hoofdstuk 2:  Stelsels
1. Willekeurige stelsels oplossen
2. Toepassingen
HOofdstuk 3:  Determinanten
1. Determinant van een 2 × 2-matrix
2. Cofactoren
3. Determinant van een 3 × 3-matrix
4. Regel van Sarrus voor de determinant van een 3 × 3-matrix
5. Determinant van een n × n-matrix

Leerboek statistiek

Hoofdstuk 1: Beschrijvende statistiek
Hoofdstuk 2: De normale verdeling
Hoofdstuk 3: Kansverdelingen
Hoofdstuk 4: De binomiale verdeling

Leerboek combinatoriek en kansrekening

Hoofdstuk 1:  Combinatoriek
1. Telproblemen
1. Aanzet tot formalisering
1. Keuzes zonder herhaling
1. Keuzes met herhaling
1. Binomium van Newton

Hoofdstuk 2:  Kansrekening
1.  Rekenen met kansen
2.  Kanswetten
3.  Voorwaardelijke kansen

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief