Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

1e graad

VBTL 1 

Alle uitgaven van VBTL voor het eerste jaar werden vernieuwd met het oog op de nieuwe eindtermen. Er zijn twee leerwerkboeken die meteen geschikt zijn voor alle netten (er zijn dus geen aparte versies meer). We werken ook volop aan een leerboek Getallen, algebra, data & onzekerheid.

Leerwerkboek getallen, algebra, data
en onzekerheid 

Leerwerkboek meetkunde en
metend rekenen

 1. Getallen rondom ons 
  • Ons talstelsel
  • Getalverzamelingen
  • Deelbaarheid
  • Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud
  • Breuk, decimale vorm en procent
 2. Gehele getallen
  • Welkom in Z
  • Hoofdbewerkingen met gehele getallen
  • Machten en vierkantswortels
  • Eigenschappen van de hoofdbewerkingen 
  • De volgorde van bewerkingen 
 3. Oplossingsmethodes voor vraagstukken
  • Vraagstukken oplossen met hoofdbewerkingn
  • Vraagstukken oplossen door het gebruik van letters
  • Vraagstukken oplossen met vergelijkingen
 4. Rationale getallen 
  • Welkom in Q
  • Hoofdbewerkingen met gehele getallen
  • Machten en vierkantswortels
  • Eigenschappen van de hoofdbewerkingen
  • De volgorde van bewerkingen
 5. Data en onzekerheid 
  • Soorten data
  • Grafieken
  • Centrummaten
 6. Oplossingsmethodes voor vraagstukken
  • Vraagstukken oplossen door gebruik van letters
  • Vraagstukken oplossen met vergelijkingen
 1. De wereld van 3D naar 2D
  • Ruimtefiguren en vlakke figuren herkennen
  • Begrippen in de vlakke meetkunde
 2. Eigenschappen van rechten en hoeken
  • Rechten
  • Hoeken
 3. Vlakke figuren
  • Vlakke figuren rondom ons herkennen
  • Driehoeken
  • Vierhoeken
  • Cirkels
 4. Ruimtefiguren
  • Voorstellingen van ruimtefiguren in een vlak
  • Opbouw van ruimtefiguren
 5. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren
  • Omtrek van vlakke figuren
  • Oppervlakte van vlakke figuren
 6. Oppervlakte en inhoud van ruimtefiguren
  • Oppervlakte van ruimtefiguren
  • Inhoud en volume van ruimtefiguren

VBTL 1 - Portfolio

1. Hoofdrekenen uit de basisschool
2. Vermenigvuldigen en delen
3. Optellen en aftrekken van gehele getallen
4. Vermenigvuldigen en delen van gehele getallen
5. Hoofdbewerkingen met gehele getallen
6. Machten en vierkantswortels
7. Procenten
8. Cijfers en getallen - een kruiscijferraadsel
9. Optellen en aftrekken van breuken
10. Vermenigvuldigen en delen van breuken
11. De volgorde van de bewerkingen
12. Hoofdbewerkingen met alle gekende getallen
13. Rekenen met procenten
14. Machten en vierkantswortels
15. Hoofdbewerkingen met alle gekende getallen
16. Wiskundetaal - Getallenleer
17. Wiskundetaal - Meetkunde
18. Basisbegrippen van de meetkunde
19. Rechten en hoeken
20. Driehoeken
21. Werken met teksten
22. Vierhoeken

VBTL 2

Blader hier door enkele voorbeelden uit de herwerkte leerwerkboeken Meetkunde en Getallen, algebra, data & onzekerheid. We werken ook volop aan een leerboek Getallen, algebra, data & onzekerheid.

Leerwerkboek Meetkunde

 1. Transformaties
  1.1 Even observeren
  1.2 Spiegelen om een as
  1.3 Verschuiven over een vector
  1.4 Roteren over een hoek
  1.5 Symmetrie
  1.6 Eigenschappen van transformaties
  1.7 Verband tussen transformaties en coördinaten
  Extra’s
 2. Hoeken
  2.1 Even observeren
  2.2 Soorten hoeken
  2.3 Hoeken bij evenwijdigen en een snijlijn
  2.4 Som van de hoeken in een veelhoek
  Extra’s
 3. Congruentie
  3.1 Even observeren
  3.2 Congruentie
  3.3 Verantwoorden van constructies
  Extra’s
 4. Driehoeken
  4.1 Eigenschappen onderzoeken
  4.2 De driehoeksongelijkheid
  Extra’s
 5. Ruimtemeetkunde
  5.1 Ruimtefiguren herkennen
  5.2 Volume van ruimtefiguren
  Extra’s
 6. Vierhoeken
  6.1 Eigenschappen onderzoeken > 276
  6.2 Vierhoeken construeren en classificeren > 300
  Extra’s

Leerwerkboek Getallen, algebra, data & onzekerheid

 1. Rekenen met rationale getallen
  1.1 Wat voorafging
  1.2 Oplossingsmethodes voor vraagstukken
  Extra’s
 2. Machten
  2.1 Machten met gehele exponenten
  2.2 Wetenschappelijke schrijfwijze
  Extra’s
 3. Rekenen met algebraïsche vormen
  3.1 Eentermen en veeltermen
  3.2 Som en verschil van veeltermen
  3.3 Product van veeltermen
  3.4 Merkwaardige producten
  Extra’s
 4. Data en onzekerheid
  4.1 Frequentietabellen opstellen
  4.2 Data onderscheiden en verwerken met ICT in
  tabellen en diagrammen
  4.3 Centrummaten en spreidingsmaat
  4.4 Numerieke datasets vergelijken
  4.5 Een eigen onderzoek
  Extra’s
 5. Oplossingsmethodes voor vraagstukken
  5.1 Vergelijkingen oplossen in Q
  5.2 Vraagstukken
  Extra’s
 6. Evenredigheden
  6.1 Evenredigheden
  6.2 Recht en omgekeerd evenredig

VBTL 2 - Portfolio

1. Herhaling - Rekenen met gehele getallen
2. Herhaling - Rekenen met rationale getallen
3. Wiskundetaal - Symbolen
4. Herhaling - Verzamelingen
5. De volgorde van de bewerkingen 
6. Machten 
7. Rekenregels machten
8. Algebraïsche vormen optellen en aftrekken
9. Algebraïsche vormen vermenigvuldigen en delen
10. Wiskundetaal - Symbolen
11. Vergelijkingen oplossen
12. Vergelijkingen oplossen
13. Merkwaardige producten - Kwadraat van een tweeterm
14. Merkwaardige producten -  Product van toegevoegde tweetermen
15. Merkwaardige producten - Mix
16. Evenredigheden
17. Wiskundetaal - Getallenleer
18. Transformaties van het vlak - Spiegelingen
19. Transformaties van het vlak - Verschuivingen
20. Transformaties van het vlak - Rotaties
21. Grafieken met een rekenblad
22. Recht en omgekeerd evenredige grootheden

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief