Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

De 3 pijlers van elk hoofdstuk 

Woordenschat: Focus on...

In deze rubriek wordt het grootste deel van de nieuwe woordenschat aangebracht en uitgebreid ingeoefend. Een samenvattende woordenlijst vind je achteraan in elk thema, in de rubriek Words. 

Grammatica: The basics

Shuffle heeft voldoende aandacht voor spraakkunst. We laten de leerlingen zo veel mogelijk de grammatica zelf ontdekken om hen daarna regels aan te bieden in een duidelijk en overzichtelijk schema. We voorzien voldoende driloefeningen om daarna over te gaan tot halfopen en open communicatieve opdrachten. Vanaf de 2e graad vind je in elk boek een werkwoordenwijzer. Dit is een gestructureerd overzicht van de tijden, samen met de lijst van de irregular verbs. 

Taalstructuren: On speaking terms

In deze rubriek worden alle taalstructuren aangebracht en uitgebreid ingeoefend. De essentie wordt telkens samengevat in onthoudkaders. Deze taalstructuren werden ook ingesproken door native speakers. Je vindt ze terug op de luister-cd en op POLPO.

Diabolo

Shuffle is opgebouwd volgens het Diabolo-concept, het nieuwe didactische model van die Keure. Elk hoofdstuk start met een intro: een korte activiteit die de interesse wekt, motiveert en verbindt met de wereld. Daarna volgt het midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert naar tempo en niveau. Op het einde volgt de klassieke toets. Tot slot is er de outro: een activiteit die de transfer maakt en de leerlingen dat wat ze geleerd hebben laat toepassen in een nieuwe context.

ONTDEK EEN CONCRETE UITWERKING VAN DIABOLO »

 

Vaste rubrieken

Instap

Elke unit wordt ingeleid door een overzichtspagina waarop de leerinhouden van dat hoofdstuk staan opgesomd. De bedoeling hiervan is de leerlingen te oriënteren en hun eventuele voorkennis te activeren. Daarna volgt telkens een leuke instappagina.

Words 

De woordenlijst verzamelt alle actieve woordenschat uit het thema en is alfabetisch ingedeeld per woordsoort. De leerlingen herhalen de woordjes, die reeds uitgebreid zijn ingeoefend in het thema zelf, aan de hand van contextzinnen.

Did you know?

Deze rubriek bevat een interessant weetje i.v.m. het thema met telkens een aantal opdrachten erbij, vaak aan de hand van het internet. Deze opdrachten kunnen niveauverschillen in de groep opvangen of bieden gewoon een leuke afwisseling voor iedereen.

Shuffle

Nog meer afwisseling vind je in deze rubriek. Er wordt even ‘geshuffled’, wat wil zeggen dat we tijd hebben voor iets helemaal anders: vaak laten we hier een aspect van de Engelstalige cultuur nog eens extra aan bod komen. 

Finger exercise 

Binnen de context van elk thema vind je hier een uitdagende taaltaak waarbij de leerlingen alle vaardigheden moeten gebruiken. Hier bieden we je heel wat mogelijkheid tot differentiatie.

On the spot

Dit onderdeeltje verzamelt de leerinhouden van elk thema in een lijst met can do-statements, telkens met een verwijzing naar de juiste pagina's in het leerwerkboek. De bedoeling hiervan is dat de leerlingen stilstaan bij hun eigen kennen en kunnen, essentieel bij leren leren.

Digging deeper

In het ASO behoren de onderzoekscompetenties tot de decretale specifieke eindtermen. In elke unit van Shuffle 4 en 5 komt er één theoretisch deel over onderzoekscompetenties aan bod, met daarna een aantal praktische oefeningen. 

Mouth gymnastics

We besteden aandacht aan de specifieke fonetiek van het Engels.

Recap 

Hier vind je herhalingsoefeningen die de essentie van wat de leerlingen gezien hebben in Focus On, On speaking terms, en The basics hernemen in enkele oefeningen. 

Drillmaster

In Shuffle 4 en 5 (3e graad ASO) oefenen de leerlingen de theorie van de werkwoordstijden in aan de hand van communicatieve opdrachten.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief