Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

De 3 pijlers van elk hoofdstuk 

Woordenschat: focus on ...

In deze rubriek wordt het grootste deel van de nieuwe woordenschat aangebracht en uitgebreid ingeoefend. Een samenvattende woordenlijst vind je in de rubriek Words achteraan in elk thema. 

Grammatica: the basics

In Shuffle This wordt de grammatica inductief aangebracht. We zetten leerlingen effectief aan het werk met de theorie. Ze moeten bijvoorbeeld aan de hand van een stukje tekst op zoek naar de juiste voorbeelden bij de grammaticale regel. Achteraan elke unit staat een duidelijk overzicht van alle ingevulde schema’s. Bij de theorie over de werkwoorden schenken we extra aandacht aan de signal words.

Vanaf de 2e graad vind je in elk boek een werkwoordenwijzer. Dit is een gestructureerd overzicht van de tijden, samen met de lijst van de irregular verbs. Vanaf de 3e graad wordt alle grammatica gebundeld in het handige Back to basics boekje.

Taalstructuren: on speaking terms

In deze rubriek worden alle taalstructuren aangebracht en uitgebreid ingeoefend. De essentie wordt telkens samengevat in onthoudkaders. Deze taalstructuren werden ook ingesproken door native speakers. Je vindt ze op de luister-cd en op POLPO.

Vaste rubrieken

Instap

Elke unit wordt ingeleid door een overzichtspagina waarop de leerinhouden van dat hoofdstuk staan opgesomd. De bedoeling hiervan is de leerlingen te oriënteren en hun eventuele voorkennis te activeren. Daarna volgt telkens een leuke instappagina die de interesse van de leerlingen wekt. Zo start Shuffle This 2 met een Facebooksoap en vind je in Shuffle This 3 een leuke quiz.

On the spot

Dit onderdeeltje verzamelt de leerinhouden van elk thema in een lijst met can do-statements, telkens met een verwijzing naar de juiste pagina's in het leerwerkboek. De bedoeling hiervan is dat de leerlingen stilstaan bij hun eigen kennen en kunnen, essentieel bij leren leren.

Digging deeper

In de derde graad is het voor de leerlingen belangrijk dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen voeren. In Shuffle This bieden we op deze vraag een antwoord met de rubriek Digging deeper. Door middel van een aantal praktische onderzoeksvaardigheden ondersteunen we de leerlingen waar nodig, o.a. in hun voorbereidingen voor de GIP.


Mouth gymnastics

We besteden aandacht aan de specifieke fonetiek van het Engels.

Recap

Hier vind je herhalingsoefeningen die de essentie van wat de leerlingen gezien hebben in Focus On, On speaking terms, en The basics hernemen in enkele oefeningen. 

FAQ

In deze rubriek, die enkel voorkomt in Shuffle This 3, behandelen we gevaarlijke valkuilen waar leerlingen vaak over vallen. Is het nu their, they’re of there? Two, to of too?


Did you know?

Deze rubriek bevat een interessant weetje i.v.m. het thema met telkens een aantal opdrachten erbij, vaak aan de hand van het internet. Deze opdrachten kunnen niveauverschillen in de groep opvangen of bieden gewoon een leuke afwisseling voor iedereen.

Shuffle

Nog meer afwisseling vind je in deze rubriek. Er wordt even ‘geshuffled’, wat wil zeggen dat we tijd hebben voor iets helemaal anders: vaak laten we hier een aspect van de Engelstalige cultuur nog eens extra aan bod komen.

Words 

De woordenlijst verzamelt alle actieve woordenschat uit het thema en is alfabetisch ingedeeld per woordsoort. De leerlingen herhalen de woordjes, die reeds uitgebreid zijn ingeoefend in het thema zelf, aan de hand van contextzinnen. 


Job hopping

In de rubriek Job hopping spreken we de interessevelden van de leerlingen aan en komen er verschillende jobs aan bod. Vanaf de 3e graad vertrekken we vanuit de diverse studierichtingen en belichten we telkens een paar beroepen die bij elkaar horen. De opdrachten hierbij zijn een combinatie van woordenschat en communicatieve opdrachten.

How to …

Deze rubriek is een nieuwkomer in de derde graad. Hierin komen algemene vaardigheden en woordenschat aan bod die voor veel richtingen nuttig zijn. Zo leren de leerlingen o.a. correct telefoneren en formulieren invullen, maar ook offertes maken en gepaste instructies geven.

Bizz-app

Voor leerlingen Handel-Talen is er de rubriek Bizz-app. Op het einde van elke unit worden de vaardigheden extra ingeoefend op een hoger verwerkingsniveau. Die specifieke communicatieve oefeningen worden voorzien als uitbreiding en verdieping, maar kunnen ook dienen als differentiatiemateriaal.


DIY

DIY (Do It Yourself) is een uitgebreide taaltaak in de 2e graad die volledig geïntegreerde communicatieve vaardigheden combineert en de leerlingen daarbij stapsgewijs begeleid.

Reading matters

In dit onderdeel komt telkens een specifieke tekstsoort aan bod, van een kortverhaal of een gedicht tot een blogtekst, een wetenschappelijk artikel of een toneelstuk. Kortom, de verscheidenheid in teksten is groot. Doorheen de rest van het boek hebben de andere rubrieken natuurlijk ook blijvend aandacht voor de overige tekstsoorten. Je vindt hier en daar wat literaire teksten, maar ook economische teksten en krantenartikels komen aan bod.

 

 

 

 

 

 

 

  Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief