Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

Plein feu houdt vast aan een terugkerende opbouw om de leerlingen structuur te bieden. Terwijl de woordenschat vooraan door middel van een dialoog wordt aangebracht, komen grammaticaonderwerpen verspreid over het hoofdstuk aan bod. Daarnaast krijgen de leerlingen diverse oefeningen rond het centrale thema die de communicatieve vaardigheden aanscherpen.

De peilers van elk hoofdstuk

Woordenschat

De woordenschat wordt aan het begin van elke unité aangebracht met behulp van een dialoog. Door eerst te luisteren wordt voortgebreid op de bestaande kennis van de leerlingen. Alle nieuwe woorden, taalstructuren en uitdrukkingen worden onder de dialoog in een overzicht gegoten. De woordjes in deze lijst staan gegroepeerd per woordsoort. De mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden hebben elk een eigen kleur. De bedoeling van deze lijst is een eerste begripsvorming verzekeren. De leerlingen verwerken deze nieuwe leerinhouden pas daarna, aan de hand van een reeks oefeningen die aansluiten op de dialoog.

Grammatica

De grammaticale componenten die aan bod komen, worden steeds gevolgd door oefeningen binnen een communicatieve context, die dankzij de verworven grammaticale inzichten gemakkelijk uit te voeren zijn. Er is ook veel aandacht besteed aan de volgorde waarin de grammatica aan bod komt.
Vanaf de 2e graad brengen we grammatica meestal inductief aan: aan de hand van een bepaalde communicatieve situatie kunnen de leerlingen de verschillende vormen herontdekken of opnieuw opfrissen en oefeningen maken.

Vaste rubrieken

Instap

De instappagina leidt het thema kort in en activeert de voorkennis. De instap vermeldt alle taalhandelingen en grammaticale elementen die aan bod zullen komen. Je vindt hier ook al enkele vraagjes die verband houden met de dialoog die volgt.

Dialoog

De dialoogjes vormen het vertrekpunt vanwaar we verder evolueren naar zelfstandig spreken. De dialogen sluiten aan bij de ervaringswereld van de leerlingen. Er komen heel wat nieuwe woorden, authentieke taalstructuren en uitdrukkingen aan bod

Tu as compris?

Aan de hand van deze oefeningen krijgen de leerlingen de nieuwe woorden en uitdrukkingen geleidelijk onder de knie. 

Feu rouge

In deze rubriek staan we stil bij enkele essentiële grammaticale componenten. Plein feu heeft een geleidelijke en systematische opbouw. Alle elementen worden stap voor stap aangeleverd. Problemen worden niet vermengd maar in een duidelijk schema voorgesteld. 

Feu vert

In de rubriek Feu vert vind je allerlei vaardigheidsoefeningen en extra woordenschat. De leerlingen leren gericht luisteren naar functionele boodschappen. In de spreekoefeningen verwoorden ze  korte, eenvoudige boodschappen. We bieden verschillende tekstsoorten aan, telkens met opdrachten gericht op globaal en/of gedetailleerd tekstbegrip. Het schrijven beperkt zich tot korte boodschappen aan de hand van schrijfkaders.

Micro-conversations

We eindigen elk thema met een vaste spreekoefening in de rubriek Micro-conversations. Dit zijn de aangeleerde structuren uit de begindialoog, aangevuld met taalhandelingen en kennis uit het hele hoofdstuk. De leerlingen oefenen deze structuren in met behulp van substitutenmogelijkheden. In een laatste fase voeren ze zelfstandig een gesprek, al dan niet met behulp van enkele sleutelwoorden.

On joue

In On joue vind je taalspelletjes, rebussen, quizjes …

Coin loisirs

In de rubriek Coin loisirs staan ICT-opdrachten, extra leesteksten, filmfragmenten …

On découvre

Het interculturele aspect komt aan bod aan de hand van authentiek materiaal in de rubriek On découvre.

Mon aide mémoire

Mon aide-mémoire geeft een schematisch overzicht van de grammatica. Te gebruiken als studieschema of opzoekingsinstrument. De structuren en uitdrukkingen staan nog eens in dialoogvorm afgedrukt.

Begeleid Zelfstandig Leren

Om de 2 à 3 hoofdstukken voorzien we herhalingsoefeningen in de vorm van Begeleid Zelfstandig Leren. Voor leerkrachten zijn deze lessen een uitgelezen moment om individuele uitleg te geven en te remediëren. Dit kan aan de hand van de online oefeningen of de differentiatiefiches in de handleiding.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief