Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Benieuwd naar de didactiek achter onze taalmethodes?

De Europese Dag van de Talen wordt sinds 2001 elk jaar gevierd op 26 september. Wie niet alleen een talenknobbel heeft, maar ook wat rekenvaardig is, merkt op dat 2021 al de 20e editie met zich meebrengt. 🥳 Van die gelegenheid maken we graag gebruik om de didactiek achter onze taalmethodes toe te lichten.

Tekstsoort centraal

Onze taalmethodes vertrekken niet zozeer vanuit de vaardigheden, maar vanuit de tekstsoort. Het taalgedrag wordt in de eerste plaats gestuurd door de tekstsoort en het daaraan gekoppelde communicatiemodel, eerder dan door de vaardigheid die je hanteert.

De eindtermen vermelden voor moderne vreemde talen vier tekstsoorten in de 1e graad: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief. Vanaf de 2e graad komen daar ook persuasieve en argumentatieve teksten bij. Vanuit de tekstsoort of het tekstdoel en de verschillende teksttypes die tot deze tekstsoort behoren, oefenen we de verschillende vaardigheden in: de receptieve, productieve en interactieve, zowel schriftelijk als mondeling.

Spiraalaanpak

De methodes zijn modulair opgebouwd. Elke module voegt nieuwe kennis en facetten van de verschillende vaardigheden toe. We bouwen telkens verder op wat eerder is verworven, zowel binnen een module als over de modules heen. De leerling herhaalt, breidt uit en past toe in een nieuwe, andere context. De kortere gehelen maken het mogelijk om breder en vroeger in het traject te evalueren en onderweg te remediëren of te verdiepen waar nodig.

Durven te communiceren

Om een vreemde taal te leren heb je een portie lef nodig. Heel wat mensen aarzelen om in een andere taal te communiceren uit schrik om fouten te maken of om iets niet te begrijpen. Onze taalmethodes dagen je leerlingen uit om te durven. Om volop te spreken, luisteren, schrijven en lezen in een vreemde taal.

Plusmodules

Onze taalmethodes bevatten telkens een pluspakket voor de domeinoverschrijdende richtingen in de D-finaliteit.


Ons aanbod

A-stroom en D- en D&A-finaliteit

  • Frans: Audace
  • Nederlands: BOON
  • Engels: Crisp
  • Duits: Krass 

B-stroom

  • Max-Frans
  • Max-Engels (wordt verwacht)

Meer info? 

Lees meer over Audace »  Lees meer over BOON » Lees meer over Crisp »  Lees meer over Krass » Lees meer over Max-Frans »

Of contacteer je educatief adviseur.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief