Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Voor leerlingen

Nando werkt met modules en voorziet handige werkkaternen voor de leerlingen. 

Naast de gewone modules, zijn er verschillende consolidatiemodules. Deze bevatten theorie en herhalingsoefeningen in de verschillende pepercategorieën over de voorgaande modules.  Dankzij die modules kunnen leerlingen zich voorbereiden op de toetsen in een waarheidsgetrouwe situatie, thuis of in de klas.

Bekijk hier een overzicht van de modules: 

Daarnaast is er voor de leerling ook een vademecum. Het vademecum biedt de theorie gebundeld aan uit alle modules.

De correctiesleutels zijn digitaal beschikbaar op POLPO. Op aanvraag zijn ze ook geprint beschikbaar, gebundeld in een mooie, stevige ringmap. De correctiesleutels zijn erg handig voor zelfcorrectie. 

Overzicht modules

Nando 1

(Alle netten - nieuwe eindtermen) 

 1. Inzicht in getallen
 2. Hoofdbewerkingen met gehele getallen
 3. Meetkundige objecten in het vlak 
 4. Data verzamelen, voorstellen en interpreteren
 5. Consolidatie (Modules 1 t.e.m.4)
 6. Onderliggende ligging van rechten
 7. Machten en vierkantswortels van gehele getallen
 8. Ruimtefiguren: aanzichten en ontwikkeling
 9. Deelbaarheid
 10. Consolidatie (Modules 1 t.e.m. 9)
 11. Methodes om vraagstukken op te lossen - deel 1
 12. Rationale getallen 
 13. Vlakke figuren
 14. Hoofdbewerkingen met rationale getallen 
 15. Consolidatie (Modules 1 t.e.m. 14)
 16. Machten en vierkantswortels van rationale getallen 
 17. Eigenschappen van vlakke figuren onderzoeken
 18. Methodes om vraagstukken op te lossen - deel 2
 19. Oppervlakte en volume van ruimtefiguren 
 20. Consolidatie (Modules 1 t.e.m. 19)

Nando 2

(Alle netten - nieuwe eindtermen)

  Diagnostische module (o.a. volgorde van de bewerkingen, gehele getallen)

1 Transformaties van het vlak en symmetrie
2 Lettervormen
3 Hoeken, evenwijdigen en een snijlijn
4 Machten
5 Consolidatie
6 Veeltemeren vermenigvuldigen 
7 Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 1
8 Consolidatie
9 Evenredigheden
10 Congruentie en symmetrie
11 Data interpreteren, voorstellen en vergelijken
12 Constructies verklaren
13 Consolidatie
14 Eigenschappen van driehoeken en vierhoeken
15 Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 2
16 Volume van 3D-objecten
17 Consolidatie

Nando 3

KathOndVla

ASO 

Leerweg 5

 1. Diagnostische module 
 2. Reële getallen
 3. Algebraïsche verbanden
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Gelijkvormigheid 
 6. Vectoren 
 7. Consolidatie
 8. Eerstegraadsfuncties en constante functies
 9. Stelling van Thales
 10. Meetkundige toepassingen
 11. Consolidatie
 12. Stelling van Pythagoras
 13. Algebraïsch rekenen en ongelijkheden
 14. Algemene vergelijking van een rechte
 15. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 16. Consolidatie
 17. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 18. Stelsels
 19. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 20. Problemen analytisch oplossen
 21. Consolidatie

Leerweg 4

 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Algebraïsche verbanden
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Gelijkvormigheid 
 6. Consolidatie
 7. Eerstegraadsfuncties en constante functies
 8. Stelling van Thales
 9. Meetkundige toepassingen
 10. Consolidatie
 11. Stelling van Pythagoras
 12. Algebraïsch rekenen en ongelijkheden
 13. Algemene vergelijking van een rechte
 14. Consolidatie
 15. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 16. Stelsels
 17. Problemen analytisch oplossen
 18. Consolidatie

 

TSO/KSO 

Leerplan A 

 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Algebraïsche verbanden
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Gelijkvormigheid 
 6. Vectoren
 7. Consolidatie
 8. Eerstegraadsfuncties en constante functies
 9. Stelling van Thales
 10. Meetkundige toepassingen
 11. Consolidatie
 12. Stelling van Pythagoras
 13. Algebraïsch rekenen en ongelijkheden
 14. Algemene vergelijking van een rechte
 15. Consolidatie
 16. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 17. Stelsels
 18. Problemen analytisch oplossen
 19. Consolidatie

Leerplan B 

 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Algebraïsche verbanden
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Gelijkvormigheid 
 6. Consolidatie
 7. Eerstegraadsfuncties en constante functies
 8. Meetkundige toepassingen
 9. Consolidatie
 10. Stelling van Pythagoras
 11. Algebraïsch rekenen en ongelijkheden
 12. Algemene vergelijking van een rechte
 13. Consolidatie
 14. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 15. Stelsels
 16. Consolidatie
 17. Vectoren (uitbreiding in functie van ingerichte uren)
 18. Stelling van Thales (uitbreiding in functie van ingerichte uren)

 

Leerplan C 

 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Algebraïsche verbanden
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Gelijkvormigheid 
 6. Consolidatie
 7. Eerstegraadsfuncties en constante functies
 8. Meetkundige toepassingen
 9. Consolidatie
 10. Stelling van Pythagoras
 11. Algebraïsch rekenen
 12. Algemene vergelijking van een rechte
 13. Consolidatie
 14. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 15. Stelsels
 16. Consolidatie
 17. Lineaire programmatie (uitbreiding in functie van ingerichte uren)
 18. Stelling van Thales (uitbreiding in functie van ingerichte uren)

 

Leerplan D

 1. Diagnostische module
 2. Rekenen met reële getallen 
 3. Congruentie van driehoeken
 4. Consolidatie
 5. Algebraïsche verbanden
 6. Consolidatie
 7. Stelling van Pythagoras
 8. Algebraïsch rekenen
 9. Consolidatie
 10. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 11. Omtrek en oppervlakte en inhoud
 12. Consolidatie

GO!

4u/5u ASO
 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Eigenschappen van hoeken
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Stelling van Pythagoras
 6. Consolidatie
 7. Veeltermen
 8. Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek
 9. Consolidatie
 10. Vergelijkingen
 11. Gelijkvormigheid
 12. Ongelijkheden
 13. Stelling van Thales
 14. Meetkundige toepassingen
 15. Consolidatie
 16. Functies van de eerste graad
 17. Vectoren
 18. Rechten
 19. Consolidatie
4u/5u TSO
 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Eigenschappen van hoeken
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Consolidatie
 6. Stelling van Pythagoras
 7. Veeltermen
 8. Consolidatie
 9. Vergelijkingen
 10. Driehoeksmeting
 11. Ongelijkheden
 12. Consolidatie
 13. Functies van de eerste graad
 14. Rechten
 15. Consolidatie
3u TSO
 1. Diagnostische module
 2. Reële getallen
 3. Eigenschappen van hoeken
 4. Rekenen met reële getallen 
 5. Consolidatie
 6. Stelling van Pythagoras
 7. Veeltermen
 8. Consolidatie
 9. Vergelijkingen
 10. Driehoeksmeting
 11. Consolidatie
 12. Functies van de eerste graad
 13. Rechten
 14. Consolidatie

Nando 4

KathOndVla

ASO 

Leerweg 5

 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Functies van de tweede graad
 3. Raaklijnen en constructies
 4. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 5. Consolidatie
 6. De goniometrische cirkel en verwante hoeken
 7. Tweedegraadsvergelijkingen 
 8. Consolidatie
 9. Algebraïsch rekenen
 10. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken
 11. Vergelijking van een cirkel
 12. Kansrekenen en telproblemen
 13. Consolidatie
 14. Elementaire functies
 15. Loodrechte stand
 16. Ruimtemeetkunde
 17. Rijen
 18. Consolidatie

Leerweg 4

 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Functies van de tweede graad
 3. Raaklijnen en constructies
 4. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 5. Consolidatie
 6. De goniometrische cirkel en verwante hoeken
 7. Tweedegraadsvergelijkingen 
 8. Consolidatie
 9. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken
 10. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 11. Vergelijking van een cirkel
 12. Kansrekenen en telproblemen
 13. Consolidatie
 14. Elementaire functies
 15. Ruimtemeetkunde
 16. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 17. Consolidatie

TSO/KSO 

Leerplan A 

 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Functies van de tweede graad
 3. Raaklijnen en constructies
 4. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 5. Consolidatie
 6. De goniometrische cirkel en verwante hoeken
 7. Tweedegraadsvergelijkingen 
 8. Consolidatie
 9. Algebraïsch rekenen
 10. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken
 11. Vergelijking van een cirkel
 12. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 13. Complexe getallen
 14. Consolidatie
 15. Elementaire functies
 16. Ruimtemeetkunde
 17. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 18. Sinusfunctie
 19. Consolidatie

Leerplan B 

 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Functies van de tweede graad
 3. Raaklijnen en constructies
 4. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 5. Consolidatie
 6. De goniometrische cirkel en verwante hoeken
 7. Tweedegraadsvergelijkingen 
 8. Consolidatie
 9. Algebraïsch rekenen
 10. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken
 11. Vergelijking van een cirkel
 12. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 13. Consolidatie
 14. Elementaire functies
 15. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 16. Consolidatie
 17. Sinusfunctie (B5/U)
 18. Complexe getallen (B5/U)

Leerplan C 

 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Functies van de tweede graad
 3. Raaklijnen en constructies
 4. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 5. Consolidatie
 6. De goniometrische cirkel en verwante hoeken
 7. Tweedegraadsvergelijkingen 
 8. Consolidatie
 9. Algebraïsch rekenen
 10. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken
 11. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 12. Consolidatie
 13. Elementaire functies
 14. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 15. Consolidatie
 16. Kansrekenenen en telproblemen (B5/u)
 17. Rijen (B5/U)

Leerplan D

 1. Diagnostische module
 2. De cirkel
 3. Eerstegraadsfuncties en constante functies
 4. Consolidatie
 5. Problemen oplossen met eerstegraadsfuncties
 6. Vergelijkingen van rechten
 7. Consolidatie
 8. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 9. Omtrek, oppervlakte en inhoud
 10. Consolidatie
 11. Gelijkvormigheid
 12. Stelsels
 13. Consoldiatie

GO!

4u/5u ASO
 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Algemene vergelijking van een rechte
 3. Raaklijnen en constructies
 4. Stelsels van twee vergelijkingen
 5. Consolidatie
 6. De goniometrische cirkel en verwante hoeken
 7. Reële functies 
 8. Consolidatie
 9. Functies van de tweede graad
 10. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken
 11. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 12. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 13. Tweedegraadsvergelijkingen 
 14. Consolidatie
 15. Vectoren
 16. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 17. Elementaire functies
 18. Ruimtemeetkunde
 19. Consolidatie
 20. Rijen
4u/5u TSO
 1. Eigenschappen in de cirkel
 2. Raaklijnen en constructies
 3. Stelsels van twee vergelijkingen
 4. Consolidatie
 5. De goniometrische cirkel en verwante hoeken (U4)
 6. Reële functies 
 7. Consolidatie
 8. Functies van de tweede graad
 9. Driehoeksmeting in willekeurige driehoeken (V)
 10. Problemen oplossen met tweedegraadsfuncties
 11. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 12. Tweedegraadsvergelijkingen 
 13. Consolidatie
 14. Gelijkvormigheid
 15. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 16. Elementaire functies (U4/U5)
 17. Ruimtemeetkunde (U4)
 18. Consolidatie
 19. Rijen (U)
3u TSO
 1. De cirkel
 2. Stelsels van twee vergelijkingen
 3. Consolidatie
 4. Reële functies en elementaire functies 
 5. Functies van de tweede graad
 6. Consolidatie
 7. Beschrijvende statistiek van individuele gegevens
 8. Tweedegraadsvergelijkingen
 9. Consolidatie
 10. Gelijkvormigheid
 11. Beschrijvende statistiek van gegroepeerde gegevens
 12. Consolidatie
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief