Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Didactiek

Eigentijdse wiskundemethode

  • De leerling neemt zoveel mogelijk het leerproces in eigen handen
  • De leerkracht treedt op als coach
  • Zelfontdekkend leren 
  • Activerende werkvormen en eigentijdse onderwijstools
  • Uitdagende, werkelijkheidsnabije wiskunde

Sterke focus op differentiatie

  • Wiskundeonderwijs op maat van elke leerling
  • Leerkrachten faciliteren om met verscheidenheid om te gaan
  • Veelheid en variatie aan differentiërende middelen, zowel op papier als digitaal
  • Oefeningen met aanduiding van het beheersingsniveau
  • Uitdaging voor sterke leerlingen en voldoende remediëring voor zwakke leerlingen

Didactisch sterk onderbouwde methode

ADI-model

Nando hanteert het ADI-model (Activerende Directe Instructie). We voorzien bijvoorbeeld signaaloefeningen . Op basis hiervan evalueert de leerkracht hoe ver elke leerling staat. Vervolgens kan hij een oefentraject op maat aanbieden, gebruikmakend van het ruime aanbod aan differentiërende middelen, zowel op papier als digitaal.

Zelfdeterminatie

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000) wordt motivatie bepaald door drie psychologische basisbehoeftes: autonomie, competentie en verbondenheid. Nando speelt vooral in op de eerste twee drijfveren. Nando geeft de leerling autonomie over zijn eigen leerproces. Zo krijgt hij het gevoel dat hij, bij het leveren van de nodige inspanning, het gewenste resultaat kan bereiken. We willen op deze manier de leerlingen vertrouwen geven in hun eigen kunnen.

BHV-model 

BHV staat voor basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. Een eerste fase behandelt de basisleerstof. Een tweede fase zet, afhankelijk van het niveau van de leerling, in op remediëring en extra verwerking van de basisleerstof enerzijds en verbreding, uitdieping en verrijking anderzijds. Hiervoor wordt een veelheid aan differentiatiemiddelen voorzien, zowel op papier als digitaal.

Aandacht voor instructietaal en wiskundetaal

We hechten veel belang aan duidelijke instructietaal. We schrijven waar mogelijk actieve, korte zinnen, zonder hulpwerkwoorden. We geven duidelijke richtlijnen. Zo komen we ook tegemoet aan taalarme leerlingen.

Daarnaast besteden we aandacht aan wiskundetaal. We oefenen de wiskundige begrippen in, bijvoorbeeld aan de hand van kruiswoordraadsels.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief