Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur en opbouw

Modulair

Krass is modulair opgebouwd en focust in elk van de modules telkens op een mengvorm van tekstsoorten. Voor de 2e graad bevat Krass drie sets van twee modules. De papieren modules bevatten het klassikaal materiaal dat de leerlingen uitgebreid bewerken en verwerken. Het materiaal van Krass voor de 2e graad kan zowel in de D-, als in de D&A-finaliteit ingezet worden. Dit betekent dat het pakket modules voor beide finaliteiten identiek is. Waarom maakten we deze keuze?

  • De eindtermen en leerplannen voor Duits verschillen in beide finaliteiten weinig tot niet.
  • Beide modules zijn hierdoor perfect aangepast op de eindtermen en leerplannen voor de leerlingen uit de D-finaliteit die moderne talen volgen.

Op POLPO is er een uitgebreid differentiatieaanbod, toegespitst op de verschillende interessedomeinen.

Opbouw van een module

Per leerjaar voorziet Krass meerdere modules en één graadvademecum. Elke module vertrekt vanuit een hoofdtekstsoort. Alle activiteiten binnen die module staan in het teken van die tekstsoort. Eén module heeft een doorlooptijd van een 12-tal lestijden.De instructietijd bestaat uit 1 lestijd voor de intro (Ein krasser Einstieg) en 8 lestijden voor de effectieve leerinhouden en de herhaling in de vorm van een online escape room. De expressietijd bestaat uit 3 lestijden waarin de leerlingen een transferopdracht maken.

Diabolo

Leerlingen kunnen Duits volgen vanaf de tweede graad. Scholen kunnen zelf bepalen of ze Duits aanbieden vanaf het derde of pas vanaf het vierde jaar. Krass is opgebouwd volgens het Diabolo-concept.

1️⃣ Ein krasser Einstieg

Elke module start met een intro,  met de naam 'Ein krasser Einstieg’: een korte activiteit die de interesse wekt en de voorkennis activeert.

2️⃣ Voll krass drauf

Daarna volgt het midden of de 'Voll krass drauf'’: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert naar tempo en niveau. De actieve woordenschat en de grammatica worden consequent aangebracht en ingeoefend. Op het einde volgt de klassieke toets.

3️⃣ Krasser geht's nicht!

Tot slot is er de outro, de Krasser geht’s nicht!’. Enerzijds is deze opdracht zowel de synthese als de transfer van wat in de module is geleerd en geoefend. Anderzijds maken de leerlingen een betekenisvolle taak met een doel en voor een ontvanger, waardoor ze nog eens bewust terugkoppelen naar het communicatiemodel.

Spiraalaanpak 

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij deze spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren

☝️ Besonders toll: Voor leerlingen starten met de ‘krasser geht’s nicht!’ bieden we een digitale escape room aan waarin de leerlingen de aangeboden leerstof spelenderwijs herhalen. Als ze de sleutel vinden, dan hebben ze de leerstof onder de knie en zijn ze dus klaar voor een grotere summatieve toets en kunnen ze de ‘krasser geht’s nicht’ aanvatten.

Taalsysteem

Krass brengt grammatica functioneel aan door ze te integreren in de vaardigheden van de opdrachten doorheen de module. Dat betekent dat de grammatica aan bod komt op het moment dat je als leerling het betreffende grammaticaonderwerp nodig hebt als een van de bouwstenen om tot de ‘Krasser geht’s nicht!’ te komen. De methode besteedt aan Duits als derde vreemde taal ook aparte aandacht aan heel wat onderwerpen van de taalsystematiek via een cursorische aanpak. Bovendien zorgen visuele voorstellingen en instructiefilmpjes ervoor dat leerlingen de grammatica beter begrijpen.

Woordenschat

Krass brengt woordenschat per logisch woordveld aan dat past bij de tekstsoort van een bepaalde module. Elke woordenschatactiviteit eindigt met een afbeelding van de actief te kennen woordenschat. Dat zorgt ervoor dat de leerlingen voldoende hebben aan het Duitse woord, aangezien de betekenis duidelijk wordt dankzij de illustratie. Bovendien stimuleren we ook het gebruik van woordenschatstrategieën, zodat leerlingen vlot nieuwe woorden bijleren zonder ze klakkeloos te moeten studeren. Het Vademecum bevat een overzichtelijke woordenlijst per module waarmee leerlingen ook woorden in zinscontexten kunnen inoefenen.

Verder bevat POLPO ook automatiseringsoefeningen om de woordenschat verder in te oefenen.

Differentiatie

Krass biedt mogelijkheden tot differentiatie op twee niveaus: groepsaanbod (het aanbod voor de hele klasgroep) en individuele ondersteuning.

Zoals het woord aangeeft, wordt het groepsaanbod aan de hele klasgroep aangeboden. Dat aanbod is verdeeld over print (module) en digitaal (POLPO): onthoudkader in het Nederlands, ondersteunend beeldmateriaal, instructiefilmpjes ... 

Naast het groepsaanbod bieden we ook de mogelijkheid om individueel te differentiëren. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op POLPO. Bij dit individuele aanbod differentiëren we vooral op niveau en interesse: remediëren of verdieping, moeilijker of makkelijker tekstmateriaal, een audioversie van alle teksten …

Evaluatie

Bij de evaluatie zetten we in op gespreide evaluatie, de meest gepaste vorm om moderne vreemde talen als proces te evalueren. Naast allerlei klassiekere formatieve evaluatiemogelijkheden biedt deze methode ook een ruime waaier aan summatieve evaluatie aan.

Bij formatieve evaluatie geeft de leraar feedback en kent hij punten toe op basis van lesobservaties en kleine tussentoetsen, zodat de leerling snel rekening kan houden met die feedback.

We spreken van summatieve evaluatie als de toetsen afgenomen worden na een langere periode om een uitspraak te kunnen doen over het leerresultaat: vaardigheidstoetsen, communicatieve opdrachten, syntheseopdracht ... Bij deze evaluatie staat kennen in functie van het kunnen, van doelgerichte communicatie. Bij deze opdrachten bieden we in het lesmateriaal op POLPO: kijkwijzers (evaluatiekaders) met goed gekozen criteria (feedback), feedforward kader met werkpunten ...

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief